Zariadenie na vírenie kvapaliny

Číslo patentu: U 2705

Dátum: 07.11.2000

Autor: Krško Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 07.1 1 .2000Zariadenie na vírenie kvapalinyZariadenie na vírenie kvapalinyRiešenie sa týka zariadenia na virenie kvapaliny za pomoci vzduchu v uzavretých alebo otvorených nádržiach.Virenie vody vzduchom sa využíva v lekárskej a rehabilitačnej praxi. Najbližšie známe riešenia sú rohože perličkových kúpeľov alebo perličkové vane, kde vzduch vychádzajüci cez niekoľko trysiek určitým spôsobom viri vodu. Inými podobnými riešeniami sú hydromasážne vane, kde sa však ako médium používa voda zmiešavaná so vzduchom. Dělším podobným riešením, ktoré sa využíva v priemysle, je spôsob flotačného čistenia vody za pomoci vzduchu pod pretlakom. Na podobnom princípe pracujú aj okysličovače vody v akváriách.Cieľom riešenia je dosiahnuť podobné účinky a umožniť ich využívať širokým vrstvám obyvateľstva. Podstatou je vytvorenie zariadenia z jednej alebo viacerých perforovaných rúrok, tvaroviek alebo hadic z umelej hmoty o,priemere 5 až 200 mm,ktoré sú navzájom spojené do plošných geometrických útvarov. Celkový počet dierok s priemerom 0,5 až 20 mm v zariadeni je 3 až 1000 ks. Zariadenie je prísavkami alebo inak inštalované vo vani, bazéne alebo akejkoľvek nádrži s kvapalinou a je napojené na zdroj vzduchu.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr.l je zobrazený axonometrický pohľad na zariadenie,zložené z dvoch obdĺžnikov»Na obr.2 je axonometrický pohľad na zariadenie v tvare obdĺžnike.Na obr.3 je pohľad na zariadenie tvorené jednou perforovanou rúrkou.Konkrétne zostrojené zariadenie na obr.l má priemer 32 mm a je zhotovené z rúrok PVC ł, 4 Tekusov 5, 4 ks kolienok g,1 ks záslepky Ž. Počet dierok 1 o priemere 1 mm je 200 ks. Zariadenie je pripojené na zdroj vzduchu. Vzduch, vychádzajúci cez dierky víri vodu a zabezpečuje jej pohyb.Zariadenie vyrieši problém dlhodobo stojacej vody v bazénoch pri potrebe jej občasného prepierania. Virenim vody za pomo~ ci vzduchu sa sůčastne dosiahnu hydromasážne účinky na pokožku a svalstvo. Pri jeho osadeni do nádrže s inou kvapalinou v potrebnom tvare dôjde k jej vireniu a dosiahne sa tak vysoká homogénnosť kvapalných roztokov. Možné využitie V potravinárskom priemysle.Zariadenie na víreníe kvapaliny, V y z n a č u j ú c e s 8 t ý m, že je tvorené jednou alebo viacerými perforovanýmí. rúrkami, tvarovkami alebo hadícami z umelej hmoty o priemere 5 až 200 mm, ktoré sú navzájom spojené do plošných geometríckých útvarov, kde celkový počet díerok s priemerom0,5 až 20 mm v ňom je 3 až 1000 ks, pričom žariadeníe je na-Ápojeně na zdroj vzduchu.

MPK / Značky

MPK: B01F 13/02, A61H 33/02

Značky: kvapaliny, zariadenie, vírenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u2705-zariadenie-na-virenie-kvapaliny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na vírenie kvapaliny</a>

Podobne patenty