Mechanická zábrana posedu vtákov

Číslo patentu: U 2325

Dátum: 10.12.1999

Autori: Ondrášik Igor, Žitňanský Dušan, Žitňanská Helena

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

mg» sK ÚŽITKOVÝ VZOR 2325(31) Číslo prioritnej prihlášky A 01 W 29/00(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 10.12.1999(54) Názov Mechanická zábrana posedu vtákovMechanická zábrana posedu vtákov.Úžitkový vzor sa týka ochrany stavebných resp. pamiatkových objektov proti posedu vtákov a tým aj. ich ochrany protiPosedávanie väčšieho množstva vtákov, v mestách najmä holubov, na strechách resp. rozličných častiach íasád budov, ako aj na sochách, Iontánach a pod., spôsobuje ich znečisťovanie a v dôsledku agresivity vtáčieho trusu ich trvalé poškodzovanie.Doposiaľ používané zábrany posedu vtákov sa obyčajne umiestňujú v blizkosti hniezd. napr. doskové zábrany posedu vtákov okolo lastovičich hniezd.Ostatné spôsoby zabránenia znečisťovania budov, resp. stavebných, alebo pamiatkových objaktov vôbec, ako napr. radikálne znižovanie počtu vtákov, sa stretávajú so silnýmodporom v radoch spolkov na ochranu zvierat.Mechanická zábrana posedu vtákov na stavebných,resp.pamiatkových objektoch je tvorená prvkami v tvare pismena V ukončeného v dolnej časti vodorovnou plochou, alebo prvkami v tvarep 1 smena J, resp. ich kombináciou. Prvky môžu byť upevnené na rôzne dlhej podložke, alebo sa umiestňujú na objekty jednotlivo, podľa toho či sa jedná 6 umiestnenie zábrany na strechu, parapetné dosky, odkvapové rúry, alebo inú časť objektu. Prvky, ktoré sa umiestňujú jednotlivo, sú opatrené úchytkou. Prvky, ktoré sa umiestňujú s podložkou, múžu byť na nej privarené, prilepené, alebo upevnené inýmn pevným spojom v zádislosti od použitého materiálu. Na objekty sa upevňujúobyčajne pomocou rçzoberateľných spojov. Vzdialenosť medziprvkami závisí od veľkosti vtákov proti posedu ktorých má zábranaslúžiť, t.j. aby im znemožnila vletieť na príslušnú časyťVýhody navrhovaného riešenia spočívajú v tom, že mechanická Izábrana podľa užitkového vzoru len minimálne. resp. vôbecnenarúäa estetický vzhľad objektov a nespôsobuje vtákom, ktorí kunej prilietavajú zranenia. e ad obrázkov na v resoch.Užitkový vzor je bližšie objasnený na výkresoch, na ktorých je na obr.l mechanická zábrana podľa užitkového vzoru upevnená na podložke a na obr.2 mechanická zábrana podľa užitkouého vzoruumiestnená na odkvapovej rúre jednotlivo.Mechanická zábrana podľa obr.l je tvorená prvkami l tvaru písmena V, ukončenými v dolnej časti vodorovnou plochou 2 , upevnenými na podložke 3, v rovnajých vzdialenostiach.Mechanická zábrana úpodľa obr.2 je tvorená prvkami g v tvare písmena J, upevnenými na odkvapovej rúre Q pomocou úchytiek Q, v rovnakých vzdialenoetiach.Mechanickázábranaposedu vtákov je využiteľná všade tam, kde sa koncentrujú na stavebných,resp. pamiatkových objektoch veľké1. Mechanická zábýábą poseąu vEákovna stavebných, resp. pamiatkových objektocÉv§ 2 ňa§Řjúoa sà,tým, že jetvorená prvkami(1) v- tvare písmena V, ukončeňéhä V dglnej öašti vodorovnou plochou (2) alebo V tvare písmena J ÍŠ), pevpenými na podložka(4), alebo jednotlivo pomocou úchytiek (5).2. Mechanická zábrana posedu vtákov podľa bodu 1, vyznaöújůca sa tým, že prvky (1), alebo (3) sú upevnené 9 výhodou V rovnakých

MPK / Značky

MPK: A01M 29/00, E04B 1/92

Značky: mechanická, posedu, vtákov, zábrana

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u2325-mechanicka-zabrana-posedu-vtakov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mechanická zábrana posedu vtákov</a>

Podobne patenty