Prísada do vápnových náterov a omietkových hmôt

Číslo patentu: U 2315

Dátum: 08.11.1999

Autori: Brož Tomáš, Hrdina Lubomír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

na sK ÚŽITKOVÝ VZOR 12 31 5(31) Číslo prioritnej prihlášky PUV 9047-99 C 04 B 24/14(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 08.11.1999(54) Názov Prísada do vápnových náterov a omietkových hmôtPrísada do vápnových náterov a omietkových hmôt Oblasť technikvTechnické riešenie sa týka prísady do vápnových náterov a omietkových hmôt, ktorá zvýši priľnavost a kryciu schopnost vápnovćho náteru pri súčasnom dezinfekčnom účinku brániacomDoteraj ší stav technikvNa vnútorné a vonkajšie nátery stavieb sa používajú vápnové nátery. Pre ich nízku kryciu schopnosť, ktorá sa znižuje s nižšou nasiakavostou v natieranej povrchovej vrstve, je nevyhnutné také nátery aplikovat opakovane, čo zvyšuje pracnost týchto úkonov.Preto sa používajú taktiež na vonkajšie nátery hmoty založené na spojivovej báze silikátovej alebo polymérnej. Tieto nátery zachytávaj ú prachové častice. Prípadnou dodatočnou hydrofobizáciou povrchu sa zníži priľnavost prachových častíc,ale oproti tomu sa vlhkost pod povrchom náteru fixuje. Po zimnom období, kedy vlhkost opakovane mení skupenstvo v dôsledku zamŕzania a následného odmäku, sa potom náter, často aj s vrstvou fasády odlupuje.Z tohto dôvodu sa uplatňujú na trhu syntetické náterové hmoty, napríklad na spojivovej báze silikátovej či akrylátovej,ktorých cena je podstatne vyššia. Tieto náterové hmoty sa vyznačujú vysokou krycou schopnosťou. Problémom zostáva ich skladovanie. Pretože obsahujú vodu, nesmú byt vystavené mrazu,ktorý by ich znehodnotil.Je známy postup prípravy vápnového náteru, pri ktorom sa využíva ako prísada mlieko. spravidla kravské. Takáto náterová hmota sa môže pripravovať len bezprostredne pred jej použitím a vyžaduje určitú mieru skúseností. Takto pripravený vápnový náter má vyššiu krycíu schopnost a pri pridaní pigmentu má aj dobrú rovnomernost zafarbenia v ploche. Po určitom čase sa však začínajú pri vápnových náteroch s pridaním mlieka prejavovať zápachom produkty vznikajúce z rozkladu mliečneho tuku a to ajnapriek jeho relatívne nízkemu podielu. Z tohto dôvodu nie jemožné takouto náterovou hmotou ošetrovat interiéry. Pri dlhšom skladovaní tak isto dochádza k rozkladu jednak tukovej zložky ako aj mliečnej bielkoviny a náterová hmota sa stáva nepoužiteľnou. Tak isto môže byť tuková zložka príčinou zvýšeného výskytu nežiaducich mikroorganizmov.Na zvýšenie dezinfekčných účinkov vápnových náterov sa do vápnového náteru pridávajú rôzne anorganické látky s dezinfekčným účinkom. Takouto známou látkou je napriklad siran meďnatý, ktorý má však aj pigmentačný účinok a sfarbuje konečný náter do modra. Inou a to ďaleko vhodnejšou látkou je tetraboritan draselný,ktorý nemá pigmentačný účinok. Pri anorganických látkach je dôležité ich primerané dávkovanie, ktoré sa uskutočňuje tak isto bezprostredne pred aplikáciou vápnového náteru a dôsledkom akéhokoľvek nedodržania technologického postupu je znehodnotenie konečného náteru. Anorganické látky krycie vlastnosti vápnovýchPrísada do vápnových náterov a omietkových hmôt obsahuje až do 50 hmotnostných tetraboritanu draselného a zbytok do 100 hmotnostných je tvorený mliečnou bielkovinou. Takto vopred pripravená zmes je predovšetkým skladovateľná a to v suchom stave a V podstate časovo neobmedzene. Jej zmiešanie v doporučenom pomere s vápnovým náterom alebo s omietkovou hmotou je jednoduché a je zárukou očakávaného výsledku. Takýto náter sa pripravuje bezprostredne pred aplikáciou, pretože jeho skladovateľnost je časovo obmedzená. Tým, že neobsahuje mliečny tuk, nedochádza pri vápnových náteroch po čase k nežiaducim degradáciám a topredovšetkým k vzniku zápachu. Pritom si takto pripravenánáterová hmota ponecháva vysoké úžitkové vlastnosti a to aj pri aplikácii náteru, kedy vykazuje dostatočné krycie vlastnosti.Kombinácia mliečnej bielkoviny s tetraboritanom draselným jev miešanej zmesi, pretože mliečna bielkovina viaže na seba spolu tetraboritan draselný. Jeho dezinfekčnými účinkami pôsobí pri aplikácii rovnomerne a s dlhodobou stálosťou.skladovateľná, je vhodné doplnit ju v požadovanom množstve tiežzávislé od konečného farebného efektu.Príklad 1 mliečna bielkovina 80 hmotnostných tetraboritan draselný 20 hmotnostných Príklad 2 mliečna bielkovina 65 hmotnostných tetraboritan draselný 15 hmotnostných Horešická žltá 20 hmotnostných Príklad 3 mliečna bielkovina 30 hmotnostnýchTakto vytvorená prísada sa môže pridať jednak do vápnového mlieka s rôznou koncentráciou a slúžiť V zmesi s vápnovým mliekom tak k pohľadovým náterom fasád ako aj k dezinfekčným náterom stien, ktoré takú ochranu vyžadujú, ako sú Vinné pivnice a potravinové sklady. Tak isto je možné prísadu podľa tohto technického riešenia vmiešat do vápnovej kaše štukovej omietky alebo do štukovej omietky priamo. Aj tu je možné uplatniť anorganický pigment a to predovšetkým pri fasádach vyžadujúcich

MPK / Značky

MPK: C04B 24/14, C04B 22/08

Značky: hmot, omietkových, náterov, vápnových, prísada

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u2315-prisada-do-vapnovych-naterov-a-omietkovych-hmot.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prísada do vápnových náterov a omietkových hmôt</a>

Podobne patenty