Nábytkový dielec vyrobený z povrchovo upravenej drevotrieskovej dosky so zaoblenými hranami

Číslo patentu: U 1683

Dátum: 10.12.1997

Autor: Nemček Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Dňiunw priority Krajina priorityÚRAD l Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 10.12.97 PRIEMYSELNEHO(54) Názov Nábytkový dielec vyrobený z povrchovo upravenej drevotrieskovej dosky so zaoblenými hrannmiNÄBYTKOVÝ DIELÉC VYROBENÝ z POVRCHOVO UPRAVENEJ DREVOTRIESKOVEJ DOSKY so ZAOBLENÝMI I~IRANAMITechnické riešenie sa týka nábytkových dielcov vyrobených z povrchovo upravených drevotrieskových dosiek.Bočné plochy nábytkových dielcov, ktoré sa vyrábajú delením veľkoplošných povrchovo upravených dosiek, sa v prevažnej miere olepujú tenkými hranovacími páskami. Foorezaní a obrúsení pásky vzniká na hrane dielca ostrý roh. Tu je viditeľný styk hranovacejásk s vrstvou ovrchove úoravv čelne loc drevotrieskove P Y P . ~.dosky. Obvykle je to úzka Škára, ktorou vniká do materiáludíelca vlhkosť a rozrušuje ho. Náročnejšie úpravy bočných plôch,kde sa vyžaduje zaoblené alebo zrazená hrana, sa robia nalepením masívneho dreva alebo hrubého plastu, ktorý sa potom zaoblí alebo zrazí, alebo upevnením oblej lišty z kovu, plastu. Takéto riešenie je pracné, nákladné a bočné plocha nie je vzhľadovo kompaktné s čelnou plochou.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje nábytkový dielec z povrchovo upravenej drevotrieskovej dosky so zaoblenýmí hranami, ktorého podstata spočíva V tom,že na oblej ploche hrany V tvare krivky alebo zrazenej hrany je nanesena vrstva náterovej hmoty. .Oproti doterajšiemu stavu techniky má uvedené riešenie nasledovné výhody- nábytkový dielec je vzhľadovo kompaktný a má zaoblené alebo zrazenéthrany,- tenké hranovacie pásky sú lacné, ľahko sa nalepujú na bočné plochy dielcov, vyrábajú sa vo všetkých farbách a dezénoch ako čelné plochy drevotrieskových dosiek, sú bežné v obchodnej sieti,- nie sú potrebné drahé hranovacie materiály ako masívne drevo, hrubé plastové lišty, kovové lišty,- na oblé alebo zrazené hrany je potrebné len malé množstvo náterovej hmoty,- celá povrchová plocha dielca je Vodotesné, pretože vrstvan náterovej hmoty sa prekrýva s vrstvou povrchovej úpravy čelnej plochy dosky, aj s hranovacou páskou.Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu,kde obr. l znázorňuje rez časťou nabytkového dielca.Nábytkový dielec so zaoblenými hranami / obr. l/ je vyrobený z drevotrieskovej dosky l, ktorá má vrstvu g povrchovej úpravy na čelnej ploche. Na bočnej ploche dielce je nalepená tenké hranovacia páska 3. Oblá plocha Z je vytvorená v drevotrieskovej doske l, vo vrstve 2 povrchovej úpravy dosky a v hranovacej páske 3. Na oblú plochu Z je nanesena náterová hmota 5. Ak je dielec vyrobený z viacvrstvovej drevotrieskovej dosky,je výhodné vytvoriť oblú plochu vo vrstve materiálu, kde sú len drobné pőry, ktoré nie je potrebné tmelíť.Opísané technické riešenie je možné využiť pri výrobe nábytkových dielcov delením veľkoplošných povrchovo upravených drevotríeskových dosiek, ak sa vyžaduje kompaktný vzhľad, oblé alebo zrazené hrany a nízke výrobné náklady.Nábytkový dielec vyrobený z povrchovo upravenej drevotrieskovej dosky so zaoblenými alebo zrazenými hranami, vyznačujúci sa tým, že na oblej ploche /7/ hrany v tvare krivky alebo zrazenej hrany je nenesená vrstva náterovej hmoty /Ä/.

MPK / Značky

MPK: B27N 7/00

Značky: hranami, dosky, upravenej, vyrobený, povrchovo, dielec, nábytkový, zaoblenými, drevotrieskovej

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u1683-nabytkovy-dielec-vyrobeny-z-povrchovo-upravenej-drevotrieskovej-dosky-so-zaoblenymi-hranami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nábytkový dielec vyrobený z povrchovo upravenej drevotrieskovej dosky so zaoblenými hranami</a>

Podobne patenty