Držiak na spevňovanie debnenia stavebných základov

Číslo patentu: U 1317

Dátum: 04.12.1996

Autori: Boleček Ľudovít, Moravčík Marek

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(11) Číslo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKA r V r UZITKOVY VZOR 13 17(31) Číslo prioritnej prihlášky E 04 G 25/08(33) Krajina priority ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise vo Vestníku 04.12.96 PRJEMYSELNÉHO VLASTNICTVA(54) Názov Držiak na spcvňovanie debnenia stavebných základovDržiak na spevňovanie debnenia stavebných základovTechnické riešenie sa týka držiaka na spevňovanie debneniaPri budovaní stavebných základov, najmä technológiou liateho betónu sa pre tieto základy montujú krátkodobé debnenia zabrañujúce vytećeniu betónu v tekutom stave a vytvárajúce čo najpresnejšie steny po jeho zatvrdnutí.Pre fixáciu šírky, rovinnosti, prípadne kolmosti základu sa dovnútra zasúvajú vymedzovacie latky vo väzbe so spevñovacími stavebnými drôtmi alebo stavebnými tyčkami vedenými širkou základu. Tieto sú na obidvoch stranách upevnené zvonku na debnení držiakmi na spevňovanie debnenia.Uvedené držiaky sú spravidla tvorené ružicovou maticou,ktorá sa otáčaním po závite stavebnej tyče posúva .a upevňuje debnenie. Nevýhodou ružicových matíc je najmä potreba použitia špecialného sortimentu stavebných tyči primeraného priemeru a dĺžky s vytvoreným závitom na každom konci, čo je materiálovo náročné. Tiež zodpovedajúci výber tyči pre rôzne hrúbky základov a zdĺhavá montáž matíc patria k nevýhodám týchtoUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje držiak na spevňovanie debnenia stavebných základov podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, žeNa opornú doštićku je pevne napojené oblúkové voditko stavebnej tyće. V oblúkovom vodítku je osadená ramienková oska, na ktorej sú vedľa seba otoćne uložené minimálne dve fixovacie lomené ramienka s pritlaćnou zúbkovanou plochou na jednej strane aumiestnenou minimálne jednou pružinou na strane druhej.Prehľad obrázkov na výkreseRiešenie je bližšie objasnené na priloženom výkrese, kdeobr.l znázorňuje pohľad na držiak s uchytenou stavebnou tyćou.Predmetný držiak na spevňovanie debnenia stavebných základov (v ďalšom držiak) je prikladne zhotovený z opornej doštičky §l, na ktorú je zo zadnej strany navarené oblúkové voditko gg. V oblúkovom voditku gg je osadená ramienková oska g pre umiestnenie dvoch fixovacich lomených ramienok gg. Na ich spodnom oválnom oblúku sú vytvorené zúbkované plochy 6.Horné časti fixovacích lomených ramienok gg sú pritláćané jednou pružinou §§.spevnenie debnenia stavebného základu je realizované tak,že na voľný koniec stavebnej tyče l sa cez otvor a oblúkové vodítko gg prisunie držiak k debneniu, pričom fixovacie lomené ramienka 4 pôsobením pritlaćných sil pružiny §§ zafixujúdržiak na stavebnú tyč l a následne sa zariadením naDržiak na spevňovanie debnenia stavebných zák 1 adov,v y z n a č u j ú c i s a t ý m, že pozostáva z opornej doštičky(81) a zvieracieho elementu (8), pričom na opornú doštićku (81) je pevne napojené oblúkové voditko (82) stavebnej tyče (1) s osadenou ramienkovou oskou (83), na ktorej sú vedľa seba otočne uložené minimálne dve fixovacie lomené ramienka (84) s prítlaćnou zúbkovanou plochou (86) na jednej strane a sumiestnenou minimálne jednou pružinou (85) na strane druhej.

MPK / Značky

MPK: E04G 25/08

Značky: spevňovanie, základov, debnenia, držiak, stavebných

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u1317-drziak-na-spevnovanie-debnenia-stavebnych-zakladov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Držiak na spevňovanie debnenia stavebných základov</a>

Podobne patenty