Spínacie tlačidlo

Číslo patentu: U 1300

Dátum: 04.12.1996

Autor: Kochan Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(13) Druh dokumentu U Dátum podania 11.08.95 (51) Int. Cl.5 Cislo prioritnej prihlášky I H 01 H 13/52 Datum priority H 01 H 1 /36 Krajina priority ÚRAD Dátum omámcnia o zápise vo Vestníku 04.12.96 PRIEMYSELNÉHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYTechnické riešenie sa týka spínacieho tlačidla so stredným pracovným zdvihom, určeného na spínanie obvodov v slaboprúdových zariadeniach.Doposiaľ vyrábané tlačidlá sú konštruované väčšinou s bodovým kontaktným systémom, ktorý nie je pre mnohé oblastí elektrotechniky príliš vhodný.Spínacie tlačidlo podľa tohto technického riešenia pozostáva z plastového telesa, V ktorom je uložená valcová tlačná pružina a upevnené dve ploché kontaktné dosky z povrchovo upraveného farebného kovu, o ktoré je uchytený ovládací hmatník so spíhacím perom s tromi pàrmĺí výstupkov s pretlačením.Pri stlačení hmatníka dochádza k premiestneniu pera na ploché kontaktné dosky a následne k ich funkčnému elektrickému spojeniu, ktoré je zabezpečené tromi párhü tvarovaných výstupkov pera. Pri spätnom pohybe, ktorý je realizovaný pomocou valcovej tlačnej pružiny dochádza k tzv. samočistiacemu efektu medzi peromNa obrázku je znázornené spínaeie tlačidlo so všetkými funkčnými dielni. podľa užitkového vzoru.vyhotovenie je znázornené na obrázku, pričom je vidieť,že spínacie tlačidlo pozostáva zp 1 astového telesa l, v ktorom je uložená valcová tlačná pružina g a dva ploché kontaktnédosky §, o ktoré je uchytený ovládací hmatník 5 so spínacím perom §. Pri stlačení ovladacieho hmatníka 4 dochádza k pre miestneniu spinacieho pera § na ploché kontaktné dosky § a následne k ich funkčnému elektrickému spojeniu, ktoré je pre zvýšenú spoľahlivosť zabezpečené tromi párnňí výstupkov peras pretlačenim §§, ktoré pri spätnom pohybe realizovanom pomocou valcovej tlačnej pružiny g, vykonáva tzv. samočistiaci efekt medzi perom § a kontektnými doskami §. Tvar kontaktných dosiek umožňuje upevnenie celého tlačidla spájkovanim do otvorov v doske plošného spoje. resp. upevnenie pomocou skrutiek na pevnúNavrhované spinacie tlačidlo má široké spektrum využitia v oblasti spinania elektroakustických návesti, elektrických zámkov, v rôznych druhoch tlečidlových tabiel, zvončekových tlačidiel a pod.Spinać 1 e tlačid 1 o.vyznačujúcé sa tým, že pozostáva 2 plas továho telesa /l/, v ktoromje uložená valcová tlačná pružina/2/ a upevnené dve ploché kontaktné dosky /5/ 2 povrchovo upraveného farebného kovu, o ktoré je uchýtený ovládací hmatnik /4/ so spinacim perom./3/, s tromi pármi výstupkov /3 a/ s pret 1 a~ čenim.

MPK / Značky

MPK: H01H 1/36, H01H 13/52

Značky: tlačidlo, spínacie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u1300-spinacie-tlacidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spínacie tlačidlo</a>

Podobne patenty