Zariadenie na výmenu a zaistenie rezacieho valca

Číslo patentu: U 1291

Dátum: 04.12.1996

Autor: Sumka Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Dátum oznámenia o zápise vo Vestníku 04.12.96(S 4) Názov Zariadenie na výmenu a zaistenie rczaicicho valcaZariadenie na výmenu a zaistenie rezacieho valcePredmetom úžitkového vzoru je zariadenie na výmenu a zaistenie rezacieho valca určeného k rezaniu rôznych tvarov šablón z asfaltových pásov.Na výrobu a rezanie šablôn z asfaltových pásov sa pou živa zariadenie, ktorého súčasťou je aj rezaci valec, obsahujúci sústavu rezacich nožov tvoriacich šablónu. Pri výmene sortimentu t,j. aj šablőn je nutné rezaci valec vymeniť. Doposiaľ známe riešenia vychádzali z principu nevymeniteľného telesa valca, ktoré bolo.osadené na pevno. vymieňali sa len oceľové plášte, ktoré obopinali povrch telesa valca, pričom v plášťoch boli uchytené rezacie nože tvoriace šablőnu. Táto výmena bola pomerne zdlhavá, pracná,ale hlavne nepresná z dôvodu požiadavky obopnutia týchto telies valca. Z uvedeného dôvodu vznikali značné straty pri rezani tvarov šablón z asfaltových pásov či už časové alebo materiálne.Uvádzané nedostatky sú V podstate odstránené zariadením na výmenu a zaistenie rezacieho valca podľa úžitkového vzoru, ktorého podstatou je, že pozostáva z ľavej priruby a pravej priruby opateených vybraniami a strediacimi otvormi,medzi ktorými je umiestnený rezaci valec, pričom Iavá priruba, pravá priruba a rezaci valec sú navzájom odnimateľne spojené cez spojovacie prvky a zaisťovacie čapy.Týmto technickým riešením odpadá mechanické obopnutia telesa valca oceľovým plášťom, na ktorom sú uchytené rezacie nože. Teleso valca opatrené rezacimi nožmi je zasunuté medzi dve oceľové priruby s vybraniami. Rezaci valec je proti vypadnutiuzaistený z oboch strán spojovacimi prvkami a zaisťovacimi čapmi, ktoré súčasne slúžia aj na jeho vystredenie. Výmena rezacichvalcov sa môže vykonať niekoľkokrát bez ohrozenia produkciePrehľad obrázkov na vykreseNa priloženom výkrese je schematicky zobrazené zariadenia na výmenu a zaistenie rezacieho valca, kde na obr.1 sú priruby s vybraniami medzi ktorými je uložený rezaci va lec a zaistený čapmi a na obr.2 je znázornená oceľová priru ba s vybranim a strediacim otvorom.Zariadenie na výmenu a zaistenie rezacieho valca pozostáva z ľavej priruby ł a pravej priruby lg opatrených vybraniami g a strediacimi otvormi Ž. Medzi ľavou prirubou ł a pravou prirubou lg je odnimateľne umiestnený rezaci valec Ž, pričom vzájomné spojenie s Iavou prirubou ł a pravou prirubou lg je zaistené cez spojovacie prvky É a zaisťovacie čapy 5.Pri potrebe výmeny rezacieho valca Ž sa uvolnia spojovacieprvky Ě a zaisťovacie čapy Í zo strediacich otvorov Ž. Od sunutim ľavej priruby l a pravej priruby lg sa uvolni a odnime rezaci valec Š. Montáž nového rezacieho valca Ž sa uskutočňuje opačným postupom. uZariadenie na výmenu a zaistenie rezacieho valca v y zn a č u j ú c e s a t ý m. že pozostáva z ľavej priruby (1) a pravej priruby (10), opatrených vybraniami (2) a strediacimi otvormi (5), medzi ktorými je umiestnený rezací valec (3),pričom Iavá priruba (1), pravá priruba (10) a rezaci valec (3)sú navzájom odnimateľne spojené cez spojovacie prvky (6) a zaisťovacie čapy (4).

MPK / Značky

MPK: B26D 1/09, B26D 1/62, B26D 7/26

Značky: rezacieho, výměnu, valca, zariadenie, zaistenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u1291-zariadenie-na-vymenu-a-zaistenie-rezacieho-valca.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výmenu a zaistenie rezacieho valca</a>

Podobne patenty