Tekutý emulzní základ typu olej ve vodě

Číslo patentu: 260571

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vltavský Zdeněk, Novák Vladimír, Mairych Michal

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynnezu MAIRYCH MICHAL ing. , NOVÄK VLADIMIR ing.,vmuwsx apr-Mix Rum. rmr PRAHA(54) Tokutý amulzní základ typu olej vo voděRaši se tekutý emulzni základ typu olej ve vodě, určený pro kosmetické 8/nebo farmaceutické účely, který vedle hydrofobní a hydrofilni komponenty, tvorené například eetery a glyceridy vyšších mastných kyselín, tekutým parafinem a cetylataarylalkoholem, resp. prcpylenglykolem, ethanolem a vodou, včetně emulqátoru, obsahuje navíc fytosterol v množství 0,4 až 0.6 S hmot. jako koemulgátor a stabilizátor konzistence. Je možná přisada jedné nebo vice účinných látek A/neho konzervačnich prostředků a/nebo barviv a/nebo parfému.vynález se týká tekutého emulzního základu typu olej ve vodě pro kosmetické a/nebo farmaceutické účely.Jak je známu, jsou kosmetické a/nebo farmaceutické přípravky, eeatavene s pomocí tekutého emulzního základu typu olej ve vodě /dále pro stručnoat o/v/, běžně nazývané mléka nebo lotíony, pro sve vlastnosti oblíbený a hromadné vyráběny. Jejich obliba spočíva na takových vlastnostech, jako je dobrá roztíratelnost, dobrá vatřebatelnost tukových i účinných látek pokožkou a dobrá smývatelnost vodou. Po aplikaci těchto přípravkú nemá uživatel nepříjemný mastný nebo lepivý pocit na pokožce. Pokožka má svěží, matný vzhled, neleskne se.V odborné literatuře lze nalézt velké množství prací, které se zabývají tekutými přípravky na bázi emulze o/v, a to nejen 2 hlediska receptur a různých fyzikálne-chemických vlastností, nýbrž i z hlediska vhodných aurcvin a složek, technologických postupu a výrobního zařízeníI když ve většině případů dosavadní emulzní přípravky typu o/v vyhovují zamýšleným účelům, je i V tomto oboru patrna snaha o optimalizaci všech parametrů, především fyzikálních,zejména homoganity a stability.Při systematickém výzkumu, jehož cílem bylo sladění fyzikálně-chemických vlastností tekutých emulzí typu o/v, především stability,yiskožity, penetrsce spod., se žádanými vlastnostmi-fyziologickými, jako je resorpce,snáäenlivost, nedráždivost apod., byla nalezeno výhodná kombinace složek známých se aložkou novější, dosud méně používanou, a to s fytosterolem/MSR pat. spis č. 2 623 927/. Bylo zjištěno a ověřeno, že přítomnost této látky příznivé ovlivñuje ťyzíkální vlastnosti vytvořené emulze, zejména viskozitu a stabilitu a zároveň ee s ostatními složkami překvapivě synergicky uplatňuje při příznivém působení na optimální fyziologícký stav pokožky.Pŕedmětem vynálezu je tekutý emulzní zaklad typu olej ve vodě pro kosmetické a/nebo farmaceutické účely, na bázi hydroíobní komponenty, tvořené například estery a glyceridy vyšších mastných kyselín, tekutým parafínem a cetylatearylalkoholem, a hydrofilní komponenty,tvořené například propylenglykolem, ethanolem a vodou, včetně emulgátoru a fytosterolu jako koemulgátoru a stabilizátoru konziatence, popřípadě s přísadou jedná nebo více účinných látek a/nebo konzervačních prostředků a/nebo barviva a/nebo parfému, jakož podstata spočívá v tom, že obsahuje 0,4 až 0,6 1 hmot. ethylesteru kyseliny linolová a llnolenové, 6 až 8 S hmot. tekutého parafinu, 1,3 až 1,5 I hmot. molekularně destilovaného monoglyceridu vyšších mastných kyselín, 1,3 až 1,7 I hmot. cetyletearylalkoholu, 4,5 až 5,5 G hmot. propylenglykolu, 4 až 6 l hmot. ethanolu, 1,5 až 2,0 S hmot. ethylenoxídovaných vyšších mastných alkoholů se 30 mol ethylenoxidu, 0,18 až 0,22 Q hmot. karboxyvinylpolymeru neutralizovaného triethanolaminem a 0,4 až 0,6 O hmot. fytosterolu, přičemž zbytek do 100 8 hmot. tvoří voda a popřípadě přísada parfému.Je výhodné, když tekutý emulzní základ obsahuje propylenglykol a fytosterol ve hmotnostním poměru 101.Pod označením fytosterol se rozumí směa rafinovaných rastlinných sterolů, ízolovanâ nejčastěji z jedlého sojového oleje, obsahující převážně sítosterol /56 až 61 š hmot./,dále kampesterol /28 až 32 Q hmot./ a menší množství stigmasterolu /4 až 7 hmot./. Je to nažloutlá voskovitâ látka, která má hydroxylové číslo 110 až 147 a teplotu tání 135 až 141 °C je perorálne netoxická a nedraždí ani pokožku ani očí. Fytosterol tedy tvoří významnou součaet tekutého emulzního základu o/v podle vynálezu. Poměrně malé množství /okolo 0,5 Q hmot./ táto složky stačí k dosažení uspokojující stabílízace konzistence a homogenity emnlze. Q Jak bylo experimentalně ověřeno, je nejvyšší prakticky použivatelné množství fytosteroluv emulzním základu podle vynálezu asi 1,5 t hmot. Vyšší množství není účelne ani ekonomicky ani technicky, protože vzniknjíoí emulze již přestává být stabilní s homogenní.Ostatní složky tekutého emulzního základu podle vynálezu jsou běžně dostupné komerční výrobky, známé pod různými obchodními názvy /přesné chemická složení výrobci obvykle neuvádějí/, používané při průmyslové výrobě kosmetických s/nebo fsrmacautiokých přípravků, jejichž fyziologioká neškodnost byla ověřeno dlouholetou ptaxí a jejich kvalita odpovídá ČSL 3 A/nebo príslušným normám.Dlouhodobé testy prokázaly dobrou snáäenlivost s nedráždivost tekutého emulzního základu podle vynálezu na lidské pokožce, i dobrý kosmstický nebo léčebný účinek.Rovněž testy stąbility a rychleného stárnutí vzorků emulzního základu podle vynálezu pri teplotách 5, 20, 35 A 40 °C a pri relativní vlhkosti 90 Š potvrdily výsledky výhěrových orientnčních zkoušek.Tekutý emulzní základ podle vynálezu může být aplikován jako takový, tj. v podobě tzv. mléka, například k čištění pokožky, popřípadě podle jiného zsmýšleného účelu může tvořit základní součást léčebného, léčebně-kosmetického nebo kosmetickéhopřípravku.V následujících příklsdeoh provedení je uvedene typické složení emulzního základu podle vynâlezu a je ilustrováno několik možností sestsvení různých prípravku s použitím tohoto základu, aniž by tím všsk byla jakkoli omezena případná větší äíře sortimentu.Ve všech příklodech provedení jsou množství jednotlivých složek uvedena ve hmotnostních procentech. Používá se vždy demineralizované nebo destilovená vody, která je sterilizována. Rovněž tukové komponenty /tekutý pnrafin, cetylstesrylalkohol spod./ byly předem sterilizovány 1 h pri teplotě 120 °c.Ethylontor kyseliny linolové a linolenové 0,50 Pnratin tckutý ~ 7,00 Propylenglykol 5,00 Ethsnol 5,00 Ethylenoxidované vyšší mastné alkoholyse 30 mol ethylsnoxldu 1,80 Cetylstearylalkohol 1,50 Monoglycerid vyšších mastných kyselínPracovní postup do vodná suspenze karboxyvinylpolymeru se při teplotě 70 °c vemulqujítukové podíly s fytosterclem a emulze se zneutrslizuje roztokem triethanolaminu V propylenglykolu. směs se za neustálého míchúní oohlazuje, při teplotě okolo 40 °C se přidá ethanolický roztok parfému a zs míchúni se ochladí na skladovací teplotu /pod 20 °C/.Ethyleater kyseliny linolové a linolenové 0.50 Pregnenolon 0.05 Parafin tekutý 1.00 Propylenglykol 5.00 Ethanol 5.00 Ethylenoxidovnné vylli mastná alkoholy 1,30 se 30 mol athylanoxiducetylstcarylalkohol 1,50 Monoglycerid vyšších mastných kyselínPracovní postup jako v přtkladu 1. pegneno 1 onąe.płłdt s fytosterolem a tukovými podily. P ř I k 1 a d 3 Pleťové mláko s hefmânknBthylester kyseliny linolové a linolanové 0.40alfa-Bisabolol 0,20 Hałmánkový olej 0.60 Parnfin tekutý 7,00 Pzopylenqlykol 5,00 Ethanol - 5,00 Ethylenoxidované vyšší mastné nlkoholy se 30 mol ethylenoxidu 1,80 Cetylstearylalkohol 1,50 Monoglycerid vyłlĺch mastných kyselínPracovní postup jako V přtklndu 1, płičeml roztok bisabololu v ethanolu se płidává do emulze při teplotě okolo 40 °C u za michánt se ochladí na skladovací teplotu.Ethylester kyseliny linolové a linolenové 0,45 alfa-Blnabolol - 0,15 Allantoln 0,20 Pnrafin tokutý 7,00 Propylcnglykol 5,00 Ethanol 5,00 . ~ zchylenoxidované vyiąi mastné alkoholyMonoqlycorid vyšších mastných kynelín molekulárnä destilovąný 1,40

MPK / Značky

MPK: A61K 7/48

Značky: emulzní, tekutý, vodě, základ

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-260571-tekuty-emulzni-zaklad-typu-olej-ve-vode.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tekutý emulzní základ typu olej ve vodě</a>

Podobne patenty