Pozvoľna sa uvoľňujúca formulácia na báze spojenia glykogénu a alginátu

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Pozvoľna sa uvoľňujúca formulácia na báze spojenia glykogěnu aalginâtu Opis Oblasť techniky0001 Predložený vynález sa týka riadene uvoľňovanej0002 PredovŠetkýn 1 sa vynález týka riadene uvoľňovanej farmaceutickej formulácia obsahujúcej aspoň jednu účinnú zložku rozpustenú V matrici obsahujúcu aspoň jeden pozvoľna sa uvoľňujúci excipient obsahujúci spojenie aspoň jedného glykogênu a aspoň jedného alginátu so soľami kovov alkalických0003 Konkrétnejšie sa vynález rovnako týka pozvoľna sa uvoľňujúceho excipientu obsahujúceho spojenie aspoň jedného glykogénu a aspoň jedného alginátu so soľami kovov alkalických0004 Okrem účinnej zložky zahŕňajú farmaceutické kompozíciena podanie liečiv rovnako pomocné látky známe ako excipienty.0005 Excipienty zohrávajú rôzne dôležité úlohy, a to akopocas spôsobov výroby, tak pri konzervácii a použití0006 V závislosti na ich úlohe sa excipienty klasifikujú ako plnivové excipienty, výrobné excipienty, konzervačné0007 Excipienty, ktoré plnia úlohu ako plnivo, obsahujú riedidlá, ktoré sa používajú na zväčšenie objemu farmaceutickej formulácie, absorbenty, ktoré sa používajú na absorbovanie a zadržanie vlhkosti, a adsorbenty, ktoré sapoužívajú na adsorbovanie plynov, toxínov a baktérií.0008 Excipienty, ktoré zohrávajú svoju úlohu pri výrobe, sú lubrikanty, používané pri príprave tabliet, ktoré bránia práškom V priľnutí ako k formám, tak k lisovníkom tabletovacieho stroja, spojivá, ktoré udeľujú kompaktnosť voči farmaceutickej forme, klzné činidlá, ktoré zlepšujú schopnosť0009 Excipienty, ktoré majú konzervačnú úlohu, sú použiteľné na zaistenie stability farmaceutických. prípravkov V zmysle chemických, fyzikálnych, mikrobiologických, toxikologických a terapeutických vlastností. Tieto excipienty zahŕňajú antibiotiká, ktoré bránia rastu mikroorganizmov, antioxidanty,ktoré redukujú oxidačnú degradáciu účinných zložiek, a chelatačnê činidlá, ktoré komplexujú kovy, ktoré sú schopnékatalytickými reakciami degradovať účinné zložky.0010 Excipienty, ktoré zohrávajú prezentačnú úlohu, sa používajú na to, aby sa farmaceutická forma stala príjemnejšia0011 Medzi excipienty, ktoré zohrávajú úlohu pri uvoľňovaní účinnej zložky, je možne spomenúť dezintegračné činidlá, ktorépo kontakte s biologickými tekutinami podporujú dezintegráciufarmaceutickej formy a polyméryą používané ako poťahovacie látky alebo ako matrice, ktoré umožňujú časovo premenlivé0012 Polyméry, ktoré sa najčastejšie používajú na modifikáciu alebo kontrolu uvoľňovania účinnej zložky, sú napríklad polyestery, karboméry, acetoftalát celulózy, hydroxypropylmetylcelulóza, polymetakryláty, etylcelulóza, polyolyetylén a zosietené polysacharidy.0013 Chemicky modifikované polysacharidy rastlinného pôvodu ako napríklad škrob alebo jeho zložky (amyláza a amylopektĺn) mali v nedávnych rokoch veľký úspech, vďaka svojim netoxickým0014 Patent US 5 456 921 opisuje pozvoľna sa uvoľňujúcu farmaceutickú formu obsahujúcu zmes účinnej zložky a zosietenêho polyméru získaného z amylázy, ktorá sa zosieťovala0015 Patentová prihláška WO 98/35992 opisuje spôsob prípravy pozvoľna sa uvoľňujúceho excipientu na báze škrobu s vysokým obsahom amylózy, ktorý zahŕňa krok želatinácie, krok sieťovania, krok odsoľovania, krok tepelného spracovania akonečne krok sušenia pozvoľna sa uvoľňujúceho excipientu.0016 Patent US 6 607 748 opisuje spôsob podobný vyššie uvedenému, V ktorom sa krok sieťovania uskutočňuje pred želatinačným krokom, a opisuje aké menšie množstvá reakčnêho činidla sa takto použijú, aby sa získal materiál majúci lepšiepozvoľna sa uvoľňujúce Vlastnosti.0017 Ďalším príkladom excipientov používaných pri príprave pozvoľna sa uvoľňujúcich orálnych formulácií sú deriváty kyseliny algínovej, a predovšetkým ich soli s alkalickými kovmi. Kyselina algínová je kopolymêr obsahujúci kyselinu B 4 Dmanurónovú a kyselinu d-L~glukurónovú spojené pomocou 1-4 glykozidových väzieb. Alginát sodný sa extrahuje z rôznych typov rias a množstvo jednotlivých monosacharidových zvyškov aich sled V retazci závisí od povahy pôvodnej riasy.0018 Patenty GB 1 355 985 a US 3 640 741 opisujú. prípravu zmesí alginátu sodnêho a vápenatých solí pre výrobu pozvoľnasa uvoľňujúcich farmaceutických formulácií.0019 Patent US 4 842 866 opisuje pevné pozvoľna sa uvoľňujúce farmaceutické formulácie obsahujúce účinnú zložku azmes alginátu sodného a alginátu sodíka a vápnika.0020 Patentová prihláška W 0 97/22335 opisuje formuláciu podobnú vyššie uvedenej, ktorá rovnako obsahuje organickú karboxylovú kyselinu, ktorá napomáha rozpusteniu účinnej0021 Patent US 2002/0103181 (člen rodiny wo 241876) opisuje riadene uvoľňovanú tabletu obsahujúcu betalaktámové antibiotikum ako účinnú zložku a zmes alginátu sodnêho a xantánovej gumy, ktorá v závislosti na množstve riedidlaponúka pomalšie alebo rýchlejšie uvoľňovanie účinnej zložky.0022 Il Farmaco 59, 2004, 999-1004 opisuje vývoj uvoľňovania teofilínu 2 formulácie obsahujúcej alginát sodný a chloridvápenatý alebo chlorid hlinitý V rôznych pomeroch.

MPK / Značky

MPK: A61K 9/16, A61K 31/00, A61K 9/20

Značky: glykogénu, uvoľňujúca, pozvoľna, formulácia, alginátů, báze, spojenia

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/47-e10440-pozvolna-sa-uvolnujuca-formulacia-na-baze-spojenia-glykogenu-a-alginatu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pozvoľna sa uvoľňujúca formulácia na báze spojenia glykogénu a alginátu</a>

Podobne patenty