Metóda a formovanie pre výrobu betónových blokov

Číslo patentu: E 10426

Dátum: 27.12.2002

Autori: Bolles Glenn Clarke, Lacroix David Matthew, Scherer Ronald

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Metóda a formovanie pre výrobu betónových blokovVynález sa týka obecne betónových stavebných blokov a ich výroby. Konkrétnejšie sa vynález týka betónových stavebných blokov, vhodných pre použitie pozemných základových aplikácii,ako sú zádržné steny, a výrobných procesov použiteľných priModerné vysokorýchlostné automatické Výrobníky betónových blokov a Výrobníky betónových dlaždic používajú formovanie,ktoré je zospodu i zvrchu otvorené. Tieto formy sú montované u stroja s cyklickými zásobníkmi, ktoré vymieňajú palety pod formami, pričom sa uzatvori spodná časć formy. Ďalej privádzajú betón do tejto formy cez hornú otvorenú čast a upravujú denzitu a kompaktnost betónu kombinácií vibrácií a tlaku, a potom je forma sňatá pomocou vertikálneho pohybuVdaka povahe takých blokov a vybavenia používaného k ich výrobe je obtažné prepožičać prírodný vzhľad takto vyrobenému betónovému bloku, zvlášt pokiaľ je nutné, aby blok zahrnoval i dalšie vlastnosti, ako sú konvergentné bočné steny a integrované alokačné/zlomové obruby, vytvorené na vrchu a/alebo zospodu bloku. U.S. patent č. 5,827,015 opisuje tiež betónové bloky vhodné pre použitie ako bloky pre zádržné steny, a bežnú metódu ich produkcie vo vysokorýchlostnomDE 100 02 390 opisuje betónový blok a formu, ktoré zahrnujú vytvorenie hrebeňa 52 vytvorenom na vrstve 50 a rozširujúceho sa vyššie do dutiny formy pri vzniku jamky 44 na hornom povrchu bloku. Blok je rovnako formovaný s projekciou 43, ktorá je spojená s jamkou 44 na spodnej časti bloku, keď sú bloky stavané za sebou do radu. Vdaka hrebeňom 52 na vrstve 50 je odstránenie blokov 2 vrstvy 50 obćažnejšie. Navyše hrebene 52 môžu byt odlomené a/alebo poškodené a hrebene rovnako bránia vrstvám 50 v tom, aby boli položenéjedna na druhú pri uskladnení, pokiaľ nie sú použité vrstvyPreto je tu požiadavka na preformovanú betónovú jednotku,zvlášt betónový blok pre využitie v zádržných stenách s konvergujúcou bočnou stenou a/alebo integrovanou alokačnou/zlomovou obrubou, vytvorenou na povrchu a/alebo spodku bloku a majúcou prírodnejší vzhľad, než ktorý je dosiahnuteľný pomocou procesu, opísanom Í U.S. patente 5,827,015 alebo procese V U.S. patente 6,321,740. Zvlášť je tu požiadavka procesu a postupu, ktorýnx by boli bloky s takým vzhľadom vytvorené pomocou automatických vysokorýchlostnýchzásobnikov zvyčajne sa vyskytujúcich.vynález sa týka foriem a procesov, ktoré umožňujú vysokorýchlostnú. masovú produkciu betónových. blokov a zvláš potom blokov pre zádržné steny. Tieto formy a procesy môžu byt použité relativne u jednoduchých dekorativnych vzorov na Čelnom povrchu takých blokov, podobne ako je opísané v U.S. č. 5,827,015 patente. Tieto formy a procesy môžu byt rovnako použité pre vytvorenie komplexnejšich čelných vzhľadov týchto blokov, oproti podobným rozdelenýnx a nevzhľadnýnl omieľaniama mletiam, alebo pomocou procesu opĺsaného v U.S. patente6,321,740. Tieto formy a procesy môžu byt rovnako použité pre vytvorenie unikátnych blokov, ktoré predtým dostupné neboli bloky zádržnej steny s konvergenčnými bočnými stenami a/alebo integrálnymi alokačnými/zlomovými obrubami a s čelným vzhľadom, ktorý je komplexnejší, vrátane povrchov s výraznýmidetailmi a reliéfmi, ktoré nie je možné získat ako súčasnetechnológie liatia betónových blokov.V preferovanej koncepcii sú výsledné bloky vzorované na čelných povrchoch ako prírodný kameň, rovnako ako na horných a spodných povrchoch, hrubým vzhľadom na druhej strane vzhľadom ku konvergenčnej strane, a dalej obrube presahujúcej spodnú stranu. Bloky tejto konštrukcie, pokiaľ sú pokladané V rôznych smeroch s ďalšími podobne konštruovanými blokmi,zaistujú konštrukciu stočených alebo zakrivených stien, ktoré sa zdajú byt vyrobené z prírodného kameňa. a nie 2 umelýchJednýn z aspektov tohto vynálezu je, že forma vyrobená v súlade s týmto vynálezom je upravená tak, aby časť bloku,ktorá je čelnou častou, ležala čelom k hornej časti formovacej dutinyn behom tvarovania. Táto orientácia. zaisťuje, že čelný povrch je vytvorený pôsobením vzorovanej tlakovej dosky (tzv. stripovacia bota) vo vysokorýchlostnom výrobníku. Stripovacia bota môže poskytnúť jednoduchý vzor, stredne komplexný vzor alebo vysoko detailný, trojrozmerný vzor s výrazným reliéfom, simulujúcim prírodný kameň. Formovanie bloku týmto spôsobom rovnako umožní, že blok je následne prístupný dalším spracovaním ovplyvňujúcint jeho vzhľad,vrátane aplikácie špeciálne vybraného agregátu a/alebofarebných pigmentov na povrch.Ďalším aspektom tohto vynálezu je, že bočná stena formy mázásekovú čast priľahlú k otvorenému spodku formovacej dutiny.Táto záseková časć kooperuje s paletou, ktorá. je umiestnená pod formou dutiny formy. V preferovanej koncepcii táto dutina tvorí alokačnú/zlomovú obrubu na povrchu bloku, ktorá sa potomobjaví na spodku bloku.Ďalším aspektom tohto vynálezu je aspoň jedna bočná stena formy, ktorá je odklonená od vertikálneho smeru pri vzniku bočnej steny, ktorá potom zahrnuje čast, ktorá konverguje oproti protiľahlej bočnej stene, pričom sa približuje zadnému povrchu bloku. Táto sklonená bočná stena je posuvná, a tým sa posunie na prvú pozíciu. a umožní, aby bola forma naplnená betónoH 1 a aby bol betón zahustený a kompaktný, a potonl sa posunie do druhej pozície, pričom umožní Vytlačenie betónu 2 formy bez interferencie tejto steny v koncepcii vynálezu,protiľahlá stena formy je podobne posuvná, takže aspoň časti protiľahlej steny výsledného bloku konvergujú proti sebe, pričom dosiahnu zadnú čast bloku.Tieto a dalšie výhody a vlastnosti tejto inovácie, ktoré charakterizujú tento vynález, sú vyjadrené v priložených patentových nárokoch, ktoré sú súčasťou. Napokon pre lepšie porozumenie vynálezu sú jeho výhody a objekty získané jeho použitím, ilustrované run priložených nákresoch a sprievodnomopise, a ktoré opisujú preferovanú koncepciu vynálezu.Obr. l je perspektívny pohľad na blok zádržnej steny v súlade so súčasným vynálezom, s blokom orientovanýmv pozícii, ktorá je vytvorená formou.Obr. 2 je spodná projekcia bloku zádržnej steny podľa obr.

MPK / Značky

MPK: B28B 7/00, E04C 1/39

Značky: metoda, blokov, formovanie, betonových, výrobu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/42-e10426-metoda-a-formovanie-pre-vyrobu-betonovych-blokov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Metóda a formovanie pre výrobu betónových blokov</a>

Podobne patenty