Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka zlúčeniny všeobecného vzorca (l), ktorý je uvedený ďalej,0002 Zlúčeniny vzorca (l) sú použiteľné pri liečení rôznych porúch, ktoré zahrňujú 5-HT receptory (serotonin) (Medzinárodná patentová publikácia W 0 03/065046 A 2), výhodne tých, ktoré majú diskriminačný proñl a silnú añnitu ku konkrétnemu receptoru. Mediácia 5-ht 5 receptorov bola navrhnutá na liečenie rôznych porúch CNS, hematologických porúch, porúch príjmu potravy, ochorení súvisiacich s bolesťou, respiračných ochorení, genitourologických porúch, kardiovaskulárnych ochorení a rakoviny.0003 Tieto zlúčeniny môžu byť pripravené do rôznych dávkových foriem s tým, že sa do pacienta, ktorý to potrebuje, dopravi účinné množstvo, aby sadosiahla terapeutická alebo diagnostické dávka.0004 Medzinárodné patentové publikácie W 0 2004/000205,W 0 2004/000845, W 0 2004/000849, W 0 2004/055026 A 1, W 0 2004/048331 A 1, W 0 2004/048330 A 1 a W 0 2004/048328 A 2 (všetky pripisané Suven LifeSciences Limited) opisujú niečo málo zo súvisiaceho doterajšieho stavutechniky. 0005 Medzinárodná patentová publikácia WO 03/066056 A 1 opisuje, žeantagonizmus S-HTG receptora môže podporiť neuronálny rast vcentrálnom nervovom systéme u cicavca. Iná medzinárodná patentová publikácia WO 03/065046 A 2 opisuje nový variant ľudského 5-HT 5 receptora a navrhuje, že ľudský 5-HT 5 receptor súvisí shematologickými poruchami, bolestivými ochoreniami, respiračnými ochoreniami, genitourologickými poruchami, kardiovaskulárnymi ochoreniami a rakovinou.0006 Jedným z dôležitých predmetov predkladaného vynálezu je poskytnúťzlúčeninu vzorca (l) alebo jej farmaceutický prijateľnú soľ, jej stereoizomér/y,v ktorom X môže byť ktorékoľvek z -CH 2-, -CO-, -S-, alebo -S(O)1 arm 2 ľ predstavuje buď jednoduchú alebo dvojitú väzbu0007 Ďalší predmet predkladaného vynálezu je poskytnúť zlúčeniny vzorca(I), ktoré môžu byt agonisty, čiastočné agonisty alebo antagonisty na 5-HT receptorových podtypoch.0008 Preto predkladaný vynález poskytuje indeno 2,1 aindenové a izoindolo 2,1-aindolové deriváty vzorca (l), jeho soli a jeho stereoizoméry, v ktorých X, R 1, R 2, R 3, R 4, R 5, R 7, R 3, R 9, R 11, R 12, R 13 a R 14 zodpovedajú tomu,ako sú opísané vyššie.0009 Vynález tiež poskytuje spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (l),farmaceutického prostriedku obsahujúceho takéto zlúčeniny a spôsoby výroby lieku. Tieto zlúčeniny sú použiteľné pri liečení rôznych porúch CNS,hematologických porúch, porúch príjmu potravy, ochorení súvisiacich s bolesťou, respiračných ochorení, genítourologických porúch, kardiovaskulárnych ochorení a rakoviny.0010 Nasledujúci zoznam je čiastočný zoznam zlúčenin patriacich k všeobecnému vzorcu (l)

MPK / Značky

MPK: C07D 487/00, C07D 513/00

Značky: nové, indeno[2,1a]indény, izoindol[2,1-a]indoly

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/40-e5888-nove-indeno21aindeny-a-izoindol21-aindoly.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nové indeno[2,1a]indény a izoindol[2,1-a]indoly</a>

Podobne patenty