Súprava na úľavu od bolesti

Číslo patentu: U 7543

Dátum: 05.09.2016

Autor: Gajdoš Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 5. 11. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (20160 ĺ)ľ(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority AőlN 2/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 4. 2016 A 61 H 99/00 Vestník UPV SR Č. 04/2016(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 5. 9. 2016 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 09/2016 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 25. 7. 2016(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Súprava na úľavu od bolestíSúprava na úľavu od bolesti, najmä pohybového aparátu,obsahuje permanentné masážne magnety (6) uložené v obaloch (9) s upínadlarni (8) upevnenými na opasku (l), na trakoch (2), na objímke (3), na ohybnom vankúši (4) na chodidlo a na ohybnom vankúši (5) na koleno.Technické riešenie sa týka súpravy na úľavu od bolesti, najmä pohybového aparám, jemnou masážnou magnetickou stimuláciou V domácich a pracovných podmienkach a V zdravotníckych zariadeniach na rehabilitáciu.Doteraz sa na terapiu a rehabilitáciu používajú rôzne elektrické magnety, solenoidy a magnetické pásky. K nevýhodám elektrických magnetov patrí nutnosť napojenia na elektrický prúd cez transformátor napätia a regulačné zariadenie. Pacient, ktorý prijíma túto terapiu, musí navštevovať zdravotnícke zariadenie so zdlhavým pobytom v ordinácii a čakárňach. Rôzne magnetické pásy, najmä na kolená alebo na zápästia, majú veľkú nevýhodu v tom, že magnety v nich majú nízku hodnotu magnetizmu, a tým je účinnosť terapie znížená. Veľkou nevýhodou magnetických plieškov v pásoch je ich krehkosť a to, že sa pri pohybe často lámu. Najväčšou spoločnou nevýhodou týchto zariadení je ich vysoká nákupná cena a nutnosť pravidelných prehliadok solenoidov v servise výrobcu. Nevýhodou je, že tieto zariadenia nevyužívajú blahodarné účinky masáže.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje súprava na úľavu od bolesti, ktorá obsahuje opasok, traky objímku, ohybné vankúše s vybraním, na chodidlo a koleno, na ktorých sú nasadené permanentné masážne magnety s obalom a upínadlom, ktoré sa prikladajú a pripevňujú na boľavé miesto tela. Chôdza, cvičenie alebo pritláčanie umožňujú masážnu a magnetickú stimuláciu.Výhody technického riešenia spočívajú v tom, že súpravu je možné využívať bez potreby elektrickej energie privádzanej káblom cez transformátor striedavého napätia a generátor impulzov. Dalšou výhodou je to, že súprava je veľmi jednoduchá, lacná a zložená z dostupných komponentov. Najväčšou výhodou je možnosť operatívneho využívania súpravy na zmiernenie bolestí. Používanie súpravy môže mať priaznivý vplyv na- prekrvenie boľavého miesta, väčší prívod kyslíka a výživných látokPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude objasnené pomocou výkresu, na ktorom obrázok 1 znázorňuje ľudské telo a uloženie jednotlivých častí zariadenia v stoji alebo v pohybe. Na obrázku 2 je opasok, na ktorom sú permanentné masážne magnety, obal a upínadlo. Na obrázku 3 sú traky s permanentnými masážnymi magnetmi, obalom a upínadlami. Na obrázku 4 je objímka s permanentnými masážnymi magnetmi, obalom a upínadlom. Na obrázku 5 je ohybný vankúš s vybraním na chodidlo s permanentnými masážnymi magnetmi, obalom a upínadlom. Na obrázku 6 je ohybný vankúš s vybraním na koleno s permanentnými masážnymi magnetmi,obalom a upínadlom. Na obrázku 7 je postup pri prikladaní a pritískaní vankúšov sede a na obrázku 8 je postup pri prikladaní a pritískaní vankúšov v ležiacej polohe.Súprava podľa výkresu obsahuje opasok, ktorý je vybavený permanentnými masážnymi magnetmi Q uloženými v obale 2 s upínadlom § na pripevnenie magnetov na krížovú chrbticu, traky z, ktoré sú vybavené permanentnými masážnymi magnetmi Q v obale 2 s upínadlami 3 na pripevnenie na opasok l, alebo na nohavice a tiež na pripevnenie magnetov na driekovú chrbticu, lopatky a ramená. Súprava obsahuje tiež objímkuž, s permanentnými masážnymi magnetmi Q, V obale 2 s upínadlom g, na pripevnenie magnetov na krčnú chrbticu, lakeť, zápästie a koleno, ohybné vankúše í a i s vybraním Z na chodidlo a koleno, ktoré sú vybavené permanentnými masážnymi magnetmi Q uloženými V obale 2 s upínadlom 3 na pripevnenie magnetov na chodidlo, koleno, chrbticu, dlaň a bedrový kĺb.Jednotlivé časti súpravy je možné používať spoločne alebo samostatne. Nenáročné cviky, pracovná činnosť, chôdza a pritláčanie pri ležaní alebo sedení umožňujú masírovanie a akupresúru bodov refleXných zón. Masážna a magnetická stimulácia boľavých alebo stuhnutých miest prebieha súčasne a obvykle trvá 20 minút alebo niekoľko hodín. Súpravu je možné používať s prestávkami pravidelne, dlhodobo a aj preventívne.Súpravu na úľavu od bolesti s permanentnými masážnymi magnetmi je možné operatívne využívat na boľavé a stuhnuté miesta v domácnostiach, na pracoviskách, v úradoch, V dopravných prostriedkoch aj v zdravotníckych zariadeniach na rehabilitáciu, keďže je jednoduché a cenovo dostupné. Súpravu môžu používať aj športovci po zraneniach, pri únave a na relaxáciu.Súprava na úľavu od bolesti, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že obsahuje opasok (l) na krížovú chrbticu, traky (2) na driekovú chrbticu, lopatky a ramená, objírnku (3) na krčnú chrbticu, lakeť, zápästie a koleno, ohybné vankúše (4) a (5) s vybraním (7) na chodidlo, koleno, chrbticu, dlaň a bedrový klb, ktoré sú vybavené permanentnými masážnymi magnetmi (6), uloženými V obaloch (9) s upínadlami (8) na pripevnenie permanentných masážnych magnetov (6) na konkrétne časti tela.

MPK / Značky

MPK: A61H 99/00, A61N 2/08

Značky: bolesti, súprava, úľavu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u7543-suprava-na-ulavu-od-bolesti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Súprava na úľavu od bolesti</a>

Podobne patenty