Blokovací mechanizmus elektrického zámku

Číslo patentu: U 313

Dátum: 08.12.1993

Autor: Tirer Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Blokovací mechanizmus elektrického zámkuBLUKUVACÍ MEČHANIZMUS ELEKTRICKĚHO ZÁMKU.Úžitkový vzor rieši blokovací mechanizmus elektrického zámku určeného pre otváranie jedno alebo dvojkrídlových dverí zo vzdialeného stanoviska.Doterajšie vyhotovenie elektrického zámku tuzemskej produkcie má blokovací mechanizmus pozostávajúci zo západky, blokovacej páky,pomocnej západky.Blokovaci mechanizmus podľa tohoto úžitkového vzoru spočíva v tom, že na západke je vytvorený ovládací výstupok, ktorý pôsobí kolmo na blokovací element riadený priamo kotvou elektromagnetu, pričom ich styčné plochy sú zrazené pod uhlom 30 °.Výhody spočívajú v priaznivejších silových pomeroch pri otváraní dveri, vyššia spoľahlivosť a zmenšenie vonkajších rozmerov elektriokého zámku.Vyhotovenie je znázornené na výkrese, kde na západke l je vytvorený ovládací výstupok, ktorý pôsobí kolmo na blokovací element 2 riadený priamo kotvou 2 elektromagnetu, pričom ich styčné plochy3 sú zrazené pod uhlom 30 °Navrhnuté riešenie možno použiť pri konštrukcii elektrických zámkov.NÁRUKY NA ocHI 2 ANu.Blokovaoí mechanizmus elektrického zámku sa vyznačuje tým, že ovládací výstupok západky (l) pôsobí kolmo na blokovací element (2) riadený priamo kotvou (3) elektromagnetu, pričom ich styčné plochy (4) sú zrazené pod uhlom 30 °

MPK / Značky

MPK: E05B 49/02

Značky: elektrického, zámku, mechanizmus, blokovací

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u313-blokovaci-mechanizmus-elektrickeho-zamku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Blokovací mechanizmus elektrického zámku</a>

Podobne patenty