Blokovací mechanizmus elektrického zámku

Číslo patentu: U 312

Dátum: 08.12.1993

Autori: Kochan Jaroslav, Remeta Štefan, Tirer Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

REPUBLIKA ÚŽITKOVÝ VZOR m, 2(7 l) Tirer Jozef Ing., Stropkov, SK Remata Štefan, Stropkov, SK Kochán Jaroslav Ing., Stropkov, SK(54) Blokovací mechanizmus elektrického zámkuBL OK OV AĽIÍ M EC HAIÚI ZMLJS EL EK TR IC KE H 0 Z Äh 1 KU .Db la sť t eo hn ik yTechnické riešenie sa týka blokcvacieho mechanizmu elektrického zámku.Doterajšie vyhotovenie blokovacieho mechanizmu elektrického zámku rieši blokáciu dverí v čase, ked elektromagnetícký systém zámku je v kľudovej polohe.Vyhotovenie podľa tohoto technického riešenia umožňuje blokáuiu dverí v čase, ked elektromagnetický systém napájaný zo zdroja a jeho podstata spočíva v tom, že blokovací.mechanizmus elektrického zámku zabezpečuje prostredníctvom tvarového vybranie kotvy po jej pritiahnutí k cievke elektromagnetu blokáciu výkyvného pohybu blokovacej západky, ktorej bočné tvarové vybranie zabraňuje pohybu ovládacej páky,a tým následne jej tvarový výstupok blokuje ovládaciu západku.Výhody navrhnutého riešenia spočívajú v tom, že blokáciadverí je V čase, ked elektromagnetický systém je napájaný zo zdroja.časť má tvarové vybranieg blokujúce západku 1 v ohnutej časti 4, ktorej bočné tvarové vybranie Ž blokuje páku É a tým následne tvarový výstupok 1 blokuje ovládaciu západku Q.Navrhnuté riešenie je možné aplikovať pri konštrukcií elektrických zámkov u ktorých sa vyžaduje blokácia dverí v čase napájania elektromagnetického systému zo zdroja.Blokovací mechanizmus elektrického zámku ovládaného cievkou elektromagnetu vyznačujúci sa tým, že tvarové vybraníe (2) kotvy (l) blokuje západku (3) v ohnutej častí (h), ktorej bočné tvarové vybranie (5) blokuje päku (6) a tým následne tvarový Iýstupok (7) blokuje ovládaciu západku (B).

MPK / Značky

MPK: E05B 49/02

Značky: mechanizmus, zámku, elektrického, blokovací

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u312-blokovaci-mechanizmus-elektrickeho-zamku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Blokovací mechanizmus elektrického zámku</a>

Podobne patenty