Náterová hmota so zníženým pachom

Číslo patentu: U 2735

Dátum: 11.12.2000

Autor: Winkler Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(19) SK UZITKOW VZOR 27 3 5(31) Číslo prioritnej prihlášky g 12,(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 11.12.2000ÚRAD (67) Dát ćíslo odb č ~ PRIEMYSELNÉHO m a ° ema VLASTNÍCTVA (sa) Dátum a číslo PCT(54) Názov Náterová hmota so zníženým pachomNáterová hmota so zníženým pachomTechnické riešenie sa týka náterovej hmoty so zníženým pachom, ktorá je tvorená pôvodnou zmesou látok s prídavkom vonnej kompozície na potlačenie zapáchajúcuichDoteraz vyrábané náterové hmoty, t.j. farby a laky, sú tvorené zmesou pozostávajúcou zo spojivových zložiek rôzneho druhu, najčastejšie sú to alkydové živice, epoxidové živice,polyuretánové živice, silikónové živice, ďalej zpigmentov a plnív, ktorými sú pevné látky rôzneho zloženia, farieb, špecifickej hmotnosti, indexu lomu a pod., ktoré zaisťujú kryciu schopnost náterovej hmoty, jej odtieň a jej ďalšie vlastnosti, z malého množstva aditív, ktoré zaisťujú ako zlepšenie výrobného procesu náterových hmôt, tak aj ich konečné kvalitatívne vlastnosti a z pomeme veľkého množstva rozpúšťadiel. Rozpúšťadlami sú bud organické látky rôzneho typu pri tzv. rozpúšťadlových farbách a lakoch alebo je ním voda, v prípade tzv. vodou riediteľných farieb a lakov. Organické rozpúšťadlá, ktorými sú najčastejšie lakový benzín, xylén, toluén, butanol a acetón, sa pri aplikácii a zasychaní náterovej hmoty vyparujú do ovzdušia, čím dochádza k jeho zamoreniu prejavujúcim sa nepríjemným, často až neznesiteľným pachom. Nezriedka vyvoláva tento pach dráždivé ťažkosti pri dýchaní u osôb aplikujúcich náterové hmoty aUvedené nevýhody sú na minimum odstránené náterovou hmotou so zníženým.pachom podľa tohto technického riešenia. Jeho podstata spočíva V tom, že je tvorená doterajšou obvyklou zmesou živičných spojív, pigmentov a plnív zaisťujúcich určenúkryciu schopnosť a farebnosť, aditív zlepšujúcich kvalitu výrobného procesu a vlastnostináterovej hmoty a organických u urozpúšťadiel, ktorá je novo obohatená vonnou kompozíciou na báze silíc a terpénov v rozpúšťadlách V množstve 0,5 hmotnostných. Výhodou náterovej hmoty podľa technického riešenia je, že je zbavená nepríjemného pachu a dráždivosti dýchacích ciest a naopak je vnímaná ako farba alebo lak vonného chrarakteru, ktorý spríjemňuje ich aplikáciu a pracovné prostredie, najmä v uzatvorenýchNáterová hmota so zníženým pachom sa nelíši svojim základným zložením od doteraz vyrábaných farieb a lakov. Je tvorená zmesou spojív, pigmentov a plnív, aditív a rozpúšťadiel v pomere podľa konkrétneho druhu farby alebo laku a ich určenýchNapríklad lazúrovací lak na drevo vodtieni palisander bude na základe riešenia podľa tohto úžitkového vzoru vyrobený v tomto kvalitatívnom a hmotnostnom zložení- spojivo, konkrétne alkydová živica rastlinný olej 46- pigmenty, konkrétne oxid železa sadze 3,5- organické rozpúšťadlo, konkrétne lakový benzín 48,7- tekutá vonná kompozícia na báze silíc a terpenov, napríklad dostupná pod názvomKrycí parfum do benzínu, s vôňou ruže s ovocným podtónom 0,5 .Náterová hmota so zníženým pachom, tvorená zmesou, živičných spojív,pigmentov a plnív, adiątív a rozpúšťadiel, vyznačujúca sa tým, že obsahuje minimálne 0,5 hmotnostných vonnej kompozície na báze silíc a terpěnov vrozpúšťadle, vztiahnuté na celkovú hmotnost zmesí.

MPK / Značky

MPK: C09D 7/12, C09D 163/00

Značky: pachom, nátěrová, hmota, zníženým

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u2735-naterova-hmota-so-znizenym-pachom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Náterová hmota so zníženým pachom</a>

Podobne patenty