Protipožiarny vypeňovací náter

Číslo patentu: U 2729

Dátum: 11.12.2000

Autor: Štepita Rastislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 11.12.2000Technické riesenie sa týka zloženia. protipožiarneho vypeňovacieho náteru na ochranu oceľových konštrukčných prvkov stavebných objektov a vzduchotechnického potrubia.Známe protipožiarne nátery zložené zo sekundárnych fosforečnanov amonných a močoviny ako retardérov horenia, sú značne bygroskopické. Môžu sa použiť len do priestorov- s nízkou relatívnou vlhkosťou. Nie. sú vhodné napriklad pre požiarnu ochranu oceľových prvkov pri dokončovacích prácach stavebných objektov, kde relatívna vlhkost vzduchu prevyšuje. 70 ř.Protipožiarny vyçpeňovaczí náter podľa úžitkového . vzoru odstraňuje vyššie uvedené nevýhody. Skladá sa z amőniumpolyfoafátov v množstve. oď 5 ďo 25 hmotu. , pentaeritritolu 4 do 15 hmotnr melamínu od 4 do 15 hmotn. ,- dextrinu zemiakového od. 0,5 do 5 7 G hmotnä, suapenzného PVC odž 0,5 do 4 Vo hmotn. titánovej beloby od 0,5 do tj łnnotną mastenca mletého od l do 8 hmotu. j karboxymentylcelulozy od l do 4 Ě hmotn. , vody od 15 do 30 ř hmotn..a veď.. .nej disperzie polarvinxlacetátu od ll do 30 hmotu.Príklady uskutočnenia Boli pripravené nasledujúce zmesiPríklad 1 Amőnimnpolyfosfát 25 hmotu Pentaeritritol 10 7 hmotnž Melamín hmůtľľo Dextrzĺn zemiakový - 3 hmotn. Suspenzně PVC 2 hmotu. Titánovámbeloba 4 73 hmotn. Mastenec mletý 7 7 hmotnš Karboxymetylcelulőza l 76 hmotu. Voda technické. 19 7 hmotn. Vodná disperzia polyrvinylacetátu 14 Š hmotu. Príklad 2 Amőniumpolyfosfát 20 7 hmotn. Pentaeritritol 15 7 hmotn. melamín 15 hmotu. Dextrín zemiakový 2 hmotni Suepenzné PVC l 7 hmotnä Titánová. beloba 3 7 hmotn. Mastenec mletý 5 hmotnä Karboxymetylcelulőza 3 hmotn.Voda. 25 7 hmotu g Vodná disperzia poląwinylaçetátu ll š hmoťn. Príklad 3 ,Amőnimpolyfosfát 24. hmotn. Pentaeritritol 14 hmotu,Melamin 12 ř hmotu. Dextrín zemiakový 4 73 hmotu Suspenzně PVC l hmotn. Titánová. beloba 2 Vo hmotn. Mastenec mletý 7 7 hmotn. Karboxymetylcelulőza 2 ýfťhmotn. Voda. 20 hmotu. Vodná disperzia polyvinylacetátu 14 hmotn.Technické riešenie podľa úžitkového vzoru je možné s výhodami využíiat hlavne. v oblasti protipožiarnej ochrany ocele a vzdupe chotechnického potzubiaíProtipožiarąy vypeňovací náter, v y z n a. č u j ú c i s a t ý m že pozostávà z amőnimpolgfosfátov v množstve od 5 do 25 hmotn. ,pentaeritritolu od 4 do 15 7 hmotu 5 melamínu odi 4 do 15 9 hmotu. ,àextrínu zemiakového od 05 do 5 hmotn. j- suspenzného PVC od 05 do 4 7 hmotu. titánovej beloby od 05 do 4 hmotníä- mas-tenca mletého od l dço 8 73 hmotu. 5- kaz-boxymetylcelulőzx od l äio 4 É hmotu. vody od 15 do 30 .ŕ hmotnąä vodnej disperzie polrvinylace tátu. 06 ll do 30 hmotu

MPK / Značky

MPK: C04B 28/34

Značky: nátěr, protipožiarny, vypeňovací

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u2729-protipoziarny-vypenovaci-nater.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Protipožiarny vypeňovací náter</a>

Podobne patenty