Kalorimetrický snímač na meranie spotreby tepla a/alebo prestupu tepla

Číslo patentu: U 2704

Dátum: 07.11.2000

Autori: Raška Boris, Šimorová Zdena

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

as» sK ÚIŽITKOVÝ VZOR 2704(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 07.11 .2000(54) Názov Kalorimetrický snímač na meranie spotreby tepla a/alebo prestupu teplaKalorimetrický snímač na meranie spotreby tepla a/alebo prestupu tepla.~ Technické riešenie sa týka kalorimetrického snímača, určeného hlavne na meranie spotreby tepla vykurovacích telies a/alebo merania prestupu tepla. .V súčasnej dobe sa na meranie spotreby tepla vykurovacích telies používa metóda merania teplôt-vstupnej a výstupnej- vykurovacieho média pomocou spárovanej dvojice odporových platinových teplomerov a súčasne meranie pretečeného množstva vykurovacieho média pomocou lopatkového vodomera - prietokové merače tepla. if -Í. fl Nevýhodou týchto prietokomemých zariadení je, že sú technicky náročné, pomeme drahé a vyžadujú osobitnú kontrolu, lebo s časom sa prietokomery zanášajů nečistotami z pretekajúceho média a tým menia svoje hlavné charakteristiky.Meranie nízkych prietokov pod 10 litrov za hodinu, ktoré sú bežných vykurovacích telesách v bytoch obvyklé, je zaťažené veľkou chybu. V opačnom prípade, pri vysokom prietoku môže byť nízky teplotný rozdiel média na vstupe a výstupe z vykurovacieho telesa a potom je väčšou chybou zaťažené meranie teplotného rozdielu.Ďalším nedostatkom týchto prietokomemých zariadení je nutnosť montáže príetokomeru do hydraulického systému vykurovacieho telesa.Nevýhody doterajšieho stavu odstraňuje kalorimetrický snímač. Meria nedeštruktívnou metódou bez zásahu do hydrauliky vykurovacieho systému a reaguje na prirodzenú konvekciu v meranej miestnosti.Snímač čerpá energiu v strednej povrchovej teplote spotrebiča. Výhodou navrhovaného snímača je, že sú merané iba dve teploty tl a t. Jednoduchosť výroby a presnosť merania predurčuje kalorimetrický snímač na využitie v praxi.Na obrázku l je znázomený kalorimetrický snímač v pozdlžnom reze. V homej časti snímača sa nachádza teploakumulačný blok l, ktorý je v teplovodivom kontakte svykurovacím telesom. Vdolnej časti je teplovýmenný blok z, ktorý je vdeñnovanom teplovodivom spojení s teploakumulačným blokom 1 prostredníctvom konštantného tepelného odporu ą. Teploakumulačný blok 1 je vybavený meračom teploty 51 a teplovýmenný blok meračom teploty j. Konštantný tepelný odpor 3 je od okolia izolovaný tepelnoizolačnouKalorimetrický snímač ja využiteľný pri merané množstva tepla odovzdávaného do okolia telesami, ktoré majú svoju povrchovú teplotu vyššiu, než teplota okolia a/alebo na meranie prestupu tepla ztelies do okolia. Tým, že meria teplo priamo vo fyzikálnych jednotkách,vytvára priestor prejeho univerzálne použitie.Kalorimetrický snímač, vyznačujúci sa tým, že pozostáva zteploalcumulačného bloku (1) smeračom teploty (4), zteplovýmenného bloku (2) smeračom teploty (5), navzájom prepojenými konštantným tepelným odporom (3), ktorý je od okolia izolovaný tepelnoizolačnou vrstvou (6).

MPK / Značky

MPK: G01K 17/06

Značky: kalorimetrický, spotřeby, snímač, meranie, přestupu, tepla

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u2704-kalorimetricky-snimac-na-meranie-spotreby-tepla-a-alebo-prestupu-tepla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kalorimetrický snímač na meranie spotreby tepla a/alebo prestupu tepla</a>

Podobne patenty