Zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej guľatiny

Číslo patentu: U 2628

Dátum: 12.09.2000

Autor: Vrtiel Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA na sK ÚŽITKOVÝ VZOR(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 12.09.2000(62) Dátum a číslo vylúčenia URAD , PRIEMYSELNÉHO (67) Datum a cislo odbocenia VLASTNÍCTVA (se) Dátum a číslo PCTZariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej guľatinyZARIADENIE NA POZDLŽNE SPRACOVANIE DREVNEJ GUĽATINYTechnické riešenie sa týka zariadenia na pozdĺžne spracovanie drevnej guľatiny.Doterajší stav techniky Doteraz známe zariadenia na pozdĺžne spracovanie drevnej guľatiny, ktoré do rezu posúvajú píliacezariadenie a guľatina je uchytená o dráhu zariadenia na spracovanie guľatíny, prisúvajú o požadovaný rozmer hrúbky reziva píliace zariadenie ku guľatine. Toto riešenie sa používa aj na zariadeniach kde sa do rezu posúva guľatina, alebo sa o požadovaný rozmer reziva prisúva horizontálnym smerom guľatina k píliacemu zariadeniu. i Zariadenia na spracovanie drevnej guľatiny, kde sa do rezu posúva guľatina, sa vyznačujú väčším výkonom, ale aj väčšími nákladmi na výrobu než porovnateľné zariadenia, kde sa do rezu posúva píliace zariadenie. Doteraz nie je známe píliace zariadenie, kde by sa opožadovaný rozmer hrúbky reziva prisúvalaguľatina vertikálnym smerom k píliacemu zariadeniu.i Zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej guľatiny pozostáva z dráhy, na nej posuvne upevneného píliaceho zariadenia a v strede dráhy uchyteného zariadenia na vertikálny prísuv drevnej guľatiny.Takéto riešenie zariadenia umožní postaviť stabilnejšiu koštrukciu celého zariadenia, čím sa zvýši jeho .výkon. Toto riešenie je prínosom najmä pri zariadeniach, kde posuv do rezu vykonáva píliace zariadenie. Výkon takéhoto zariadenia s použitím vertikálneho prísuvu sa značne priblíži výkonu porovnateľného zariadenia, kdeposuv do rezu vykonáva drevná guľatina.Prehľad obrázkov na gzkrese Na priloženom výkrese obr. č. I znázorňuje nárys schématicky čelný pohľad na zariadenie a obr. č. 2bočný pohľad na zariadenie s vyznačeným smerom pohybov jednotlivých časti zariadenia.Zariadenie tvorí dráha g, zdvíhacie zariadenie j, na ktorom je uchytená drevná guľatinai apíliace zariadeniel.Drevnú guľatinu 4 pomocou zdvíhacieho zariadenia 1 prisunieme vertikálnym smerom k píliacemuzariadeniulo požadovaný rozmer a píliace zariadenie môže vykonať rez.Zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej guľatiny pozostávajúce zdráhy (2) na nej posuvne uchytenćho píliaceho zariadenia (l) v y z n a č uj ú c e s a tý m, že V strede dráhyje uchytené zdvíhacie zariadenie (3) nazdvih drevnej guľatiny (4) vertikálnym smerom.

MPK / Značky

MPK: B27B 7/02

Značky: guľatiny, spracovanie, zariadenie, pozdĺžne, drevnej

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u2628-zariadenie-na-pozdlzne-spracovanie-drevnej-gulatiny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej guľatiny</a>

Podobne patenty