Fólia na ochranu povrchu, najmä dreva a kovov

Číslo patentu: U 2322

Dátum: 10.12.1999

Autor: Bombor Alexander

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m SK ÚŽITKOVÝ VZOR 2322(31) Číslo prioritnej prihlášky B 32 B 15103(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 10.12.1999(54) Názov Fólia na ochranu povrchu, najmä dreva a kovovFőlia na ochranu povrchu najmä dreva a kovovTechnické riešenie sa týka főlie na ochranu povrchu najmä dreva a kovovpred poveternostnými účinkami.V súčasnosti sa ochrana drevených a kovových povrchov okien vykonáva nanášaním rôznych náterov.Nanášanie sa vykonáva obvykle štetcom v niekoľkých vrstvách.Najprv sa nanáša základná,potom vrchná vrstva.nevýhodou tohoto spôsobu je najmä jej časová náročnosť,hlavne čo sa týka počtu manipulácií.Po naneseni jednej vrstvy sa táto musi nechať vyschnúť,až potom je možné previesť další náter.Nevýhodou tohoto spôsobu je aj to,že sa musi pracovať v neprašnom prostredi.Inéspôsoby nanášanie náterov,-striekanie alebo valčekQvanie,neodstraňujú zásadné nedostatky konvenčného spôsobu povrchovej úpravy dreva najmä v exteriéri.Časová náročnosť uvádzaných techník je ich spoločným nedostatkom. Ďalším nedostatkom takto získaných ochranných vrstiev je ich pomerne krátka životnosť,vzhľadom na vynaloženú prácu. Tieto vrstvy vykazujú už po troch rokoch zrejmé závady a po následných dvoch rokoch je dalšie ošetrenie nevyhnutné. Uvedené vrstvy často popraskajü,čím prepúšťajú do drevnej hmoty vlhkosť a UV žiarenie.Vyššie uvedené nedostatky sú do značnej miery odstránené főliou na ochranu povrchunajmä dreva a kovov.Jej podstatou je to,že je tvorené hliníkovou főliou hrúbky 10 až 200 mikrometrov,ktorá je spojená lepidlom s polyesterovou vrstvou hrúbky 8 až l 2 mikrometrov.Főlia môže mať vzhľad hliníka alebo môže byť farebná.Výho ~ dou tohoto spôsobu je jednoduch nanášanie ochrannej vrstvy na povrch predmetov a výrobkov.Pri jej aplikácii nedochádza k znečisteniu skla ako aj pracovného prostredia.Oproti konvenčným spôsobom vykazuje toto riešenie podstatne dlhšiu životnosť a odolnosť proti poveternostným účinkom/slnečné žiarenie,mráz,dážd/.Rovnako je významný fakt,že po nalepení főlie je úprava povrchu skončenáa nie je potrebná čakacia doba na zaschnutie farby.Főliová vrstva na ochranu najmä drevaa kovov, pozostáva z hlinikovej főlie hrúbky 10 mikrometrov a na túto je nalepená főlia polyesteru hrúbky 12 mikrometrov.Polyesterová főlia môže mať rôzne zafarbenie,podľa želania zákazníka» Takto vyrobená főlia má celkovú hrúbku 24 mikrometrov a trhaciu pevnosť 34 N/l 5 mm,pri menovitej deformácii 12 percent tepelnú odolnosť -60 až 160 °C.Főlia sa lepí napriklad tak že sa valčekom nanesie vrstva sőlového lepid 1 a,alebo lepiaeejpásky-a na to s sa.nainšta 1 uje ochranná főlia,ktorá je po 30-tich minútach užívaniaschopná.Ochranná vrstva podľa tohto riešenia nájde uplatnenie aj pri výrobe nových okien,pri rekonštrukcii,no najmä pri obnove starých remeselne cenných drevených okien a ozdobných plastýk a elementov stavieb.Főlia na ochranu povrchu najmädreva a kovov,vyznačujúca sa tým,že pozostáva z hlinikovej főlie hrúbky 8 až 200 mikrcmetrov,ktorá je spojená s lepidlom s polyesterovou vrstvou 8 až 12 mikrometrov.Főlia podľa nároku l,vyznačujúcasatým,že polyesterová vrstva je farebná.

MPK / Značky

MPK: B32B 15/20, B32B 15/08

Značky: fólia, povrchu, najmä, ochranu, dřeva, kovov

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u2322-folia-na-ochranu-povrchu-najma-dreva-a-kovov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fólia na ochranu povrchu, najmä dreva a kovov</a>

Podobne patenty