Elektrografitový materiál na uhlíkové kefy elektrických točivých strojov

Číslo patentu: U 2320

Dátum: 10.12.1999

Autori: Varga Pavol, Naumov Róbert, Štefke Ľubomír, Ondro Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

nm sK ÚŽITKOVÝ VZOR 2320(31) Číslo prioritnej prihlášky . H OŤR 39/25(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 10.12.1999(54) Názov Eiektrografitový materiál na uhlíkové kefy elektrických točivých strojovElektrograñtový materiál pre ulilíkovć kefy elektrických točivých strojovTechnické riešenie sa týka elektrografitového materiálu používaného na výrobu uhlíkových kief pre elektrické jednosmerné stroje napájané hladkým alebo zvlneným prúdom a pre elektrické striedavé- stroje sobvodovou rýchlosťou komutátora do 50 ms a menovitou prúdovou hustotou do l 2 Acmą. Vyhovuje tiež pre malé elektrické stroje do 30 kWDoteraz sa pre danú oblast používajú elelctrograñtové materiály na báze sadzí, smolného koksu a čiernouhoľnej smoly. Vyrábajú sa bežnými postupmi uhlikârenskej výroby tj. homogenizácia plniva, miešanie plniva so spojivom, mletie, homogenizácia, lisovanie,vypaľovanie na teplotu 1000 - l 300 °C a elektrograñtácia na teplotu 2100 - 2700 °C. Nevýhodou takto vyrobeného materiálu je nerovnomemé opotrebovanie kief, ktoré sa prejavuje hlavne pri nízkom prúdovom zaťažení uhlíkovej kefy. Príčinou uvedeného nedostatku je nerovnomemé rozdelenie spojiva na povrchu častíc plniva v dôsledku rozdielnej absorbčnej aktivity povrchuUvedené nedostatky odstraňuje elektrografitový materiál pre kefy elektrických točivých strojov vyrobený na báze lampových sadzí, kalcinovaného smolného koksu a čiemouholnej smoly. Podstata elektrograñtového materiálu snízkym opotrebovaním spočíva vtom, že obsahuje 0,5 až 1,5 hmotnostného dielu koksového predproduktu a 0,5 až 1,5 hmotnostného dielu sadzového predproduktu. Pričom predprodukt na báze sadzí obsahuje 35 až 45 hmot.oleja. Koksový predprodukt sa skladá z 22 až 29 hmot. číernouholnej smoly, 70 až 77 ihmot. kalcínovaného smolného koksu a l až 2,5 hmot. antracenového oleja.Uvedené prednosti materiálu možno docieliť nasledovným spôsobom Zmiešaním 26 hmot. čiemouholnej smoly, 73 hmot. kalcinovaného smolného koksu a l hmot. antracénového oleja sa pripraví koksový predprodukt. Po vymiešani sa predprodukt upravuje drvením, mletím a homogenizáciou na prášok predpísanej zrnitosti. Rovnakým spôsobom sa pripraví predprodukt, ktorý sa skladá z 38 hmot. čiemouhoľnej smoly, 60 hmot. lampových sadzí a 2 hmot. antracénového oleja. Potom sa zhomogenizuje 1,3 hmot. dielu koksového predproduktu s 0,9 hmot. dielom sadzového predproduktu. Pripravená zmes saspracuje bežnou technológiou t.j. lisovanie, vypaľovanie na teplotu 1000 az l 300 °C aelektrografitovanie na teplotu 2100 až 2600 °C.Uvedené zloženie a technológia zabezpečujú, že častice koksového a sadzového plniva napriek tomu, že majú rôznu afinitu k spojivu sú rovnomerne pokryté spojivom a tým vytvárajú podmienky pre stabilné opotrebovanie uhlíkových kief. Materiál má dobré prevádzkové charakteristiky elektrického uzla uhlíková kefa - komutátor a dobré filmotvomé vlastnosti. Opotrebovanie uhlíkových kief z materiálu vyrobeného uvedenou technológiou sa vyznačuje tým, že nezávisí od prúdovej hustoty na uhlíkovej kefe, pri prevádzkovaní kief nevznikajú ryhy a nedochádza k opaľovaniu kief. Tieto vlastnosti umožňujú používať kefy ztohto materiálu pre jednosmeme a striedavé elektricke stroje rôznych výkonov a v rôznych prevádzkovýchElektrograñtový materiál pre uhlíkové kefy elektrických točivých strojov, vyznačujúci satým že obsahuje 0,5 až 1,5 hmot. dielu sadzového predproduktuElektrograñrotý materiál podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že sadzový predprodukt obsahuje 35 až 45 hmot. čiemouhoľnej smoly, 54 až 64 hmot. lampových sadzi a l až 2,5 hmot. antracénového oleja.Elektrograñtový materiál podľa nároku l. vyznačujúci sa tým, že koksový predprodukt obsahuje 22 až 29 hmot. čiernouhoľnej smoly, 70 až 77 hmot. kalcinovaného smolného

MPK / Značky

MPK: H01R 39/26

Značky: uhlíkové, elektrických, strojov, točivých, materiál, elektrografitový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u2320-elektrografitovy-material-na-uhlikove-kefy-elektrickych-tocivych-strojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektrografitový materiál na uhlíkové kefy elektrických točivých strojov</a>

Podobne patenty