Tkanina na vodoodpudivú a permanentnú nehorľavú úpravu

Číslo patentu: U 1316

Dátum: 04.12.1996

Autori: Lesniaková Jana, Leysek Anton, Mačáková Jana, Slavkovská Mária

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA v ,(19) SK Číslo prihlášky 226-96 Dátum podania 11.07.96 Číslo pxioxitnej prihlášky Dátum priority Krajina priority ÚRAD Dátum oznámenia o úpise vo Vestníku 04.12.96 PRIEMYSELNÉHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY(54) Názov Tkunina na vodoodpudivú a permanenmú nehorľavú úpravuTkanina na vodoodpudivú a permanentnú nehorľavú úpravu F a ~riešenie sa tkaniny určenej na chemickéúpravy, po vlastnosti permanentne odolnejtkaniny voči ohňu a hydrofobnosť, za súčasnéhozachovania technických parametrov tkanín určených na odevné účely.Ľ l .ĚĽ I I I .F, Súčasne vyrábané tkaniny pre odevné účely nie sú vhodné nachemické úpravy, výsledkom ktorých je súčasnechemickou cestou tkaninám rôzneho materiálového zloženia akonštrukcie, výber tkanín vhodných na získanie vlastnosti trvalejohňu je obmedzený. Doposiaľ je známa trvalánehorľavá úprava na tkaninách z celulozových vlákien, prípadne Vzmesi s vláknami odolnými voči ohňu, napr. aramidovými vláknami, terlonovými vláknami. Tiež je známe, že tkaniny obsahujúce inéchemické vlákna je možno podrobiť nie trvalej nehorľavej úprave.Tieto však nie sú vhodné pre odevné účely, kde sa vyžaduje trvaláUvedené nedostatky odstraňuje tkanina. nového typu, ktorú jemožné podrobiť chemickým úpravám na získanie požadovanýchodevné účely hlavne v armáde. Tátoupravená tkanina je vhodná na tkanina je utkaná zo zmesovej priadze s rovnakým materiálovým zložením V osnove a útku v plátnovej alebo keprovej väzbe, pričom hlavnú zložku tvorí bavlnené vlákno o podiele 82 až 90 Z, a druhú zložku tvorí polyesterový 15 Z.hodváb s podielom 18 až 102, 5 výhodou Aby tkanina vyhovovala odevným účelom hlavne 25 tex.a udelí sa jej zákrut.pre armádu, sa priadza o jemnosti Na dodanie pevnosti sapriadza zoská dvojmo najmenej 565 až 585otáčok na meter dĺžky priadze.podľa riešenia má tietojemnosť priadze počet zoskani typ zákrutu Sminimálna Pevnosť osnova 900 NTkanina sa upraví hydrofóbne emulzioúútok väzba na báze fluúrkarbonov a napermanentne odolnú voči ohňu na báze organických zlúčením fosforuza podmienok stanovených receptúrou na úpravu.Uvedený príklad je len ilustratívny a nevyčerpava všetkyvarianty možnosti zloženia zmesovej priadze.Tkaniny podľa technického riešenia sa využívajú po hydrofob nej a permanentnej nehorľavej úprave na výrobu odevov, ktorévyžadujú disponovať týmito vlastnosťami, hlavne V armáde.tým, že osnova a útok sú tvorené rovnakou zmesovou priadzou oZ podielu polyesteroveho hodvábu, 2. Tkanina podľa nároku 1 v y z n a č u j ú C a 5 a tým, žepriadzi sa udelí najviac 565 až 585 zákrutov na meter dĺžky

MPK / Značky

MPK: D03D 1/00, D06B 1/00

Značky: úpravu, tkanina, permanentnú, nehorľavú, vodoodpudivú

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u1316-tkanina-na-vodoodpudivu-a-permanentnu-nehorlavu-upravu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tkanina na vodoodpudivú a permanentnú nehorľavú úpravu</a>

Podobne patenty