Nosová masť na profylaxiu inhalačných alergických reakcií

Číslo patentu: 286019

Dátum: 27.12.2007

Autor: Theiss Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Nosová masť na profylaxiu inhalačných alergických reakcií pozostávajúca aspoň z jednej zmesi nasýtených uhľovodíkov, ktorá má viskozitu podľa metódy DIN 51562 vyššiu ako 6 mm2/s pri 100 °C, pričom masť prípadne obsahuje aspoň jednu ošetrujúcu zložku.

Text

Pozerať všetko

v (11) Čslod k t SLOVENSKA REPUBLIKA PATENTO , SPIS 1 ° °(22) Dátum podania prihlášky 24. 8. 2000(24) Dátum nadobudnutia (5 1) 1111- C 1 (2006) účinkov patentu 7. 1. 2008 Vestník UPV SR as. 1/2008 A 61 K 9/06(31) Číslo prioritnej prihlášky 200 09 841.1 A 511( 9/00(32) Dátum podania priontnej prihlášky 31. 5. 2000 A 61 K 31/ 01 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna pRIEMYSELNÉHO organizácia priority DE A 61 3 VLASTNICTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 12. 2001 K 1/ 21 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV sa e 12/2001 A 61 K 31/4164(62) Číslo pôvodnej prihlášky A 611) 11/110 v prípade vylúčenej prihlášky A 611) 37/00(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Nosová masť na profylaxiu inhalačných alergických reakcií(57) Anotácia Nosová masť na profylaxiu inhalačných alergických reakcii pozostávajúca aspoň z jednej zmesi nasýtených uhľovodíkov, ktorá má viskozitu podľa metódy DIN 51562 vyššiu ako 6 mmZ/s pri 100 °C, pričom masť prípadne obsahuje aspoň jednu ošetrujúcu zložku.Predkladaný vynález sa týka nosovej masti obsahujúcej zmesi, ktoré majú pri izbovej teplote gélovitý charakter a prevládajú v nich nasýtené uhľovodíky, a ďalej využitia tejto masti k ochrane oproti inhalačným alergickým reakciám, predovšetkým atopickej (chronickej) nádche, ktorá sa prejavuje ako senná nádcha. Predovšetkým je dôležité zdôrazniť, že masť opisovaná v predkladanom vynáleze obsahuje tiež aspoň jednu ošetrujúcu prísadu pre masti.V západných priemyselných civilizáciách sú dnes inhalačné alergie veľmi rozšírené a stále ich pribúda. Prejavujú sa predovšetkým ako atopická nádcha vyvolaná peľom, výtrusmi húb, rôznymi typmi prachových častíc (napríklad drevený prach, kvetinový peľ alebo domáci prach) a tiež chemíckými,prípadne biologickými dráždidlami (perie, vlasy), ktoré môžu, ak sa vyskytujú vo forme kontaminantov, silne zhoršiť zdravotný stav pacienta a dokonca spôsobiť jeho pracovnú neschopnosť.Príznaky, ako je nepríjemne svrbenie v nose, hltane, prípadne zadnej časti krku a pálenie oči, po ktorých nasleduje slzenie, kýchanie a silná nádcha, sú často sprevádzané bolesťami hlavy, podráždenosťou, nechutenstvom, depresiami a nespavosťou. Nasledovne sa môžu prejaviť aj závažnejšie príznaky - kašeľ a ťažké astmatické dýchanie.Základnou formou alergickej nádchy je tak prezývaná senná nádcha, ktorá má sezónny charakter a prejavuje sa reakciami na pele stromov, krikov, rôznych druhov tráv a lúčnych alebo okrasných kvetín.Na utlmenie prípadne celkovú elimináciu príznakov ínhalačných alergických reakcii slúži celý rad terapeutických a profylaktických krokov, ktoré sa viac či menej významne líšia cenou, efektívnosťou,vedľajšími účinkami na zdravie pacienta a vhodnosťou použitia.A tak liečbu, ktorá vyžaduje vo vrcholnej peľovej sezóne presun pacienta na niekoľko týždňov zo zaťaženej oblasti do lokality s nízkou koncentráciou peľu, napriklad do horských oblasti s vyššou nadmorskou výškou alebo na ostrovy s malým vegetačným pokryvom, alebo vyžaduje dokonca zmenu bydliska prípadne zamestnania, aby sa pacient vyhol nežiaducim vplyvom, si môže ťažko dožičiť väčší počet chorých.Ochrana proti nežiaducim účinkom tiež zahrnuje snahu o odstránenie alergénov vyvolávajúcich poruchy z pacientovho dosahu tak ďaleko, ako je to iba možné.Celkové odstránenie ínhalačných alergénov však nie je možné. Je tu iba určitá šanca odstrániť kontaktný povrch vhodný pre alergén, v tomto pripade sliznicu, na ktorej dochádza k reakcii. Tento postup sa opisuje ako čiastočné odstránenie účinkov ohrozenia.Antialergénne filtre inštalované do ventilácií a klimatizácií v bytoch, na pracoviskách a v autách môžu zamedziť nežiaducim účinkom iba v takto špeciálne chránených priestoroch a ich cena zvyčajne nie je zanedbateľná.Respírátor umiestený cez nos a ústa je sice cenovo dostupný a účinný, ale je nepohodlný, a teda nevhodný.Obmedzenie citlivosti proti alergénu (hyposenzitizácía, imunizácia) vyžaduje dôkladne a náročné testy na výber účinnej protilátky. Nedá sa spoľahlivo predpovedať, či bude výsledkom liečby klinické zlepšenie stavu pacienta. Táto metóda navyše nie je bez rizika výskytu nebezpečných vedľajších príznakov, napriklad dýchavičných stavov a vyrážky. Okrem toho imunizačná liečba je relatívne časovo náročná a drahá.Symptomatická liečba alergie orálnyrni antihistaminíkami vedúcirni ku zníženiu otokov sliznice je V prípade mnohých preparátov spoj ovaná s rizikom sedatívnych účinkov, ktoré majú vplyv na pacientov celkový stav a rýchlosť jeho reakcií. Navyše sa pri tejto liečbe zvyčajne vyskytujú vedľajšie účinky, ako napríklad bolestí hlavy, sucho v ústach a zvýšené riziko psychických porúch.Okrem iných možností sa na liečbu používajú tiež sympatornimetiká - prípravky na báze chrómglycínovej kyseliny a glukokortikoidov, nie sú rovnako príliš vhodné vzhľadom na rad vedľajších účinkov a tiež vysokú cenu.Detailný opis doterajšieho stavu techniky sa odkazuje na postup uvedený v patente DE-C 4 l 17 887. Ten vychádza z použitia nasýtených uhľovodíkov, ktoré sa z farmaceutického a kozmetického hľadiska defmujú ako vazelína a ako nosová masť na ochranu oproti inhalačným alergickým reakciánr, predovšetkým sennej nádche pričom používaná vazelína má nasledujúce vlastnosti- bod tuhnutía podľa DIN 51 556 metódy 49 ° až 52 °C- Viskozita podľa DIN 51 562 metódy 6 mmZ/s (100 °C)- penetrácia podľa DIN 51 580 metódy 150 až 170- zvyčajná dĺžka uhľovodíkového reťazca vo vazelíne 26 l uhlíkový atóm - číslo uhlíka v uhľovodíkovom reťazci C 15 až C 50.Na rozdiel od vazelíny opisovanej v patente DE-C 41 17 887, vazelína používaná v súlade s týmto vynálezom obsahuje väčší podiel nasýtených uhľovodíkov s dlhým uhlíkovým reťazcom.Oproti doteraj šiemu stavu výrobok uskutočnený v súlade s predkladaným vynálezom prináša zlepšenie vlastností nosovej masti, predovšetkým v spoľahlivosti ich antialergćnnych účinkov. Nová nosová masť má také vlastnosti, že pacient pri jej aplikácii nenesie žiadne zdravotné riziká, masť predstavuje širokospektrálny inhalačný antialergćn, je príjenmá na používanie a navyše, liečba je cenovo dostupná.Predmetom vynálezu je nosová masť na profylaxiu inhalačných alergických reakcii pozostávajúca z aspoň jednej zmesi nasýtených uhľovodíkov, ktorej podstata spočíva v tom, že aspoň jedna zmes nasýtených uhľovodíkov má viskozitu podľa metódy DIN 51562 vyššiu ako 6 mmz/s pri 100 °C, pričom masť prípadne obsahuje aspoň jednu ošetrujúcu zložku.Na vazelínu použiteľnú na účely predkladaného vynálezu sa nekladú žiadne zvláštne obmedzenia,pokiaľ vyhovuje farmaceutickým a kozmetickým požiadavkám na čistotu a kvalitu v súlade s DAB ustanoveniami a má zvyčajné vlastnosti nevyhnutné na realizáciu predkladanćho vynálezu.Vazelína použitá v súlade s predkladaným vynálezom má viskozitu pri 100 °C podľa DIN 51 562 metódy 6 mmz/s, najlepšie 8 mmz/s, zvyčajne v rozmedzí 8,5 až 15 mmz/s.Prednostne sa používa vazelína, ktorá má aspoň jednu z nasledujúcich vlastnosti a) až e)a) bod tuhnutia DIN 51556 je 47 až 56 °Cb) penetrácia podľa DIN 51580 metódy je 155 až 185c) maximálne 5 hmotnostných nasýtených uhľovodíkov má dĺžku reťazca 25 2e) hodnota priemernej molekulovej hmotnosti 400, najlepšie 480, zvyčajne 500 g/mol.Ako ošetrujúce prísady do masti sa používajú všetky známe prípravky vyrábané pre tieto účely,najmä silikóny, pantenol, lanolín, lecitín, dexpantenol, provitamín B 5, pantotenová kyselina, pantenyletyl ćter, pentyletyléter acetát, pantenyl triacetát, alantoín, rastlinný olej (prípadne olej z rias a lišajníkov), ako napnklad mandľový olej, olej z pšeničných klíčkov, avokádový olej, ďalej vosky, napriklad parafiny, a konečne extrakty (predovšetkým v oxide uhličitom), ako napríklad rumančekový rešetliakový alebo nechtíkový extrakt, Nosová masť opisovaná v predkladanom vynáleze sa môže aplikovať prstom alebo pomocou aplikátora. Z hľadiska efektívnosti ochrany oproti alergickým reakciám je však celkom zásadné rozvrstvenie masti v nosovej dutine. Aby bol spoľahlivo dosiahnutý žiadaný účinok, musí sa masť rozotrieť po vnútomej strane obidvoch nosových dierok, po celej ploche nosovej sliznice.V prípade, že sa nosová masť zodpovedajúca predkladanému vynálezu aplikuje iba na spodný okraj nosových dierok a okolo nosa, nedá sa zabrániť inhalačnej alergickej reakcii. Ak sa však masť aplikuje správne, je možné sa pomocou tejto masti vyvarovať aspoň čiastočne účinkom inhalačných alergénov. Vzhľadom 1 m špecifickým fyzikálnym vlastnostiam nosová masť zodpovedajúca predkladanému vynálezu nemôže prenikať stenou nosovej sliznice, preto sa nevstrebáva a ostáva na povrchu ako ochranný film. Tak sa vytvorí mechanická bariéra oproti prenášačom alergénov zachyteným a transportovaným vdychovaným vzduchom. Týmto spôsobom je možné podstatne znížiť alergickú reakciu.Ako sa opisuje už v patente DE-C 41 17 887, základnou výhodou predkladaného vynálezu je to, že zamedzuje výskytu alergických reakcií, bez toho, aby bol metabolizmus pacienta systematicky vystavovaný pôsobeniu účinných látok. Hlavnou zložkou nosovej masti sú už uvedené nasýtcné uhľovodíky, ktoré sa správajú inertne a neabsorbujú sa nosovou sliznicou. To značí, že nosová masť zodpovedajúca predkladanému vynalezu sa môže používať celkom bez rizika. Navyše účinok masti neklesá ani pri dlhodobom používaní, čiže organizmus pacienta sa ani pri návykovom používaní nestáva proti masti rezistentný. Základné vzájorrme súvisiace zmysly, čuch a chuť, sa používaním masti nenarušujú. Ďalšie výhody nosovej masti, ktoré je potrebné uviesť v súvislosti s predkladaným vynálezom, sú- pacient môže uskutočňovať vlastnú preventívnu liečbu- aplikácia nosovej masti v súlade s predkladaným vynálezom s prísadou má súčasne efekt starostlivosti o sliznicu.Navyše, nosová masť podľa predkladaného vynálezu nielen zamedzuje alergickým reakciám - zdureniu nosovej sliznice, tečeniu z nosa a svrbeniu vnútri nosovej dutiny, ale tiež eliminuje dráždivć reakcie v oblasti očí a krku.V súlade s tým predkladaný vynález ráta s použitím aspoň jednej zmesi, ktorá je z farmaceutického a kozmetického hľadiska definovaná ako vazelína obsahujúca nasýtené uhľovodíky tak, ako je uvedené nárokoch 1 až 5, alebo ako nosová masť (prípadne masti) k ochrane oproti inhalačným alergickým reakciám. V tejto podobe je predovšetkým účinná pri alergickej nádche V podobe sennej nádchy.Na záver je potrebné povedať, že pri vysokej efektivite nosovej masti a jej použitia v súlade s predkladaným vynálezom je možné očakávať dlhodobe spoľahlivý účinok pri použití veľmi malého množstva prípravku. Niekoľko míligrarnov masti rozotretých vnútri nosových dierok zaistí ochranu oproti nežiaducim symptómom na niekoľko hodín, bez toho, aby musela byť masť znova aplikovaná.l. Nosová masť na profylaxiu inhalačných alergických reakcií pozostávajúca z aspoň jednej zmesi nasýtených uhľovodíkov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že aspoň jedna zmes nasýtených uhľovodíkov má viskozitu podľa metódy DIN 51562 vyššiu ako 6 mmZ/s pri 100 °C, pričom masť prípadne obsahuje aspoň jednu ošetrujúcu zložku.2. Nosová masť podľa nároku l, V y z n a č uj ú c a s a tý m, že aspoň jedna zmes nasýtených uhľovodíkov obsahuje menej ako 25 hmotnostných lineámych nasýtených uhľovodíkov, teda n-parafmov.3. Nosová masť podľa nároku l alebo 2, v y z n a č uj ú c a s a t ý m, že aspoň jedna zmes nasýtených uhľovodíkov má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností a) teplotu tuhnutia podľa ISO 2207 47 až 56 °C b) kužeľovú penetráciu podľa metódy DIN 51580 155 až 185 c) obsah nasýtených uhľovodíkov s dĺžkou reťazca 25 2 atómov uhlíka níaximálne 5 hmotnostných d) počet atómov uhlíka v nasýtených uhľovodíkoch podľa ustanovenia plynovou chromatograñou l 9 až 52, vždy 2 a e) hodnotu číselnej strednej molekulovej hmotnosti 400, prednostne 480 a najlepšie 500 g/mol.4. Nosová masť podľa niektorého z nárokov 1 až 3, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že ošetrujúca zložka je vybraná zo silikónov, pantenolu, lanolínu, lecitínu, dexpantenolu, provitarnínu B 5, pantotenovej kyseliny, pantenyl etyl éteru, pantenyl etyl éteracetátu, pantenyltriacetátu, allantoínu, mandľového oleja, oleja z pšeničných klíčkov, avokádového oleja, parañnov a C 02 extraktov z harmančeka, rakytníka alebo nechtíka a zmesou dvoch alebo viacerých týchto zložiek.5, Použitie aspoň jednej zmesi nasýtených uhľovodíkov, ktorá je farmaceutický alebo kozmetický defmovaná ako vazelína, a ktorá prípadne obsahuje aspoň jednu ošetrujúcu zložku, podľa niektorého z nárokov l až 4, ako nosovej masti na profylaxiu inhalačných alergických reakcií.6. Použitie podľa nároku 5, kde inhalačná alergická reakcia je atopická rinitis typu sennej nád u

MPK / Značky

MPK: A61K 31/01, A61K 31/164, A61K 31/21, A61P 11/00, A61K 9/06, A61K 31/74, A61P 37/00, A61K 9/00, A61K 45/00, A61K 31/185, A61K 31/4164

Značky: inhalačných, reakcií, profylaxiu, nosová, masť, alergických

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-286019-nosova-mast-na-profylaxiu-inhalacnych-alergickych-reakcii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosová masť na profylaxiu inhalačných alergických reakcií</a>

Podobne patenty