Sposob výroby športovo-vychádzkovej obuvi

Číslo patentu: 254042

Dátum: 17.12.1987

Autori: Šakový Miroslav, Schaffer Ľubovít, Kopál Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

úhAo mo VYNÁLEZV 45 Vydané 15 11 88(751 Aumľ VYHMBZ SCHAFFER ĽUDOVÍT, ŠAKOVÝ MIROSLAV, KOPÄL PAVOL ing. CSO., PARTIZÁNSKERiešenie sa týka obuvníctva, konkrétne zdokonalovaného spôsobu výroby športovej a vychádzkovej obuvi. Účelom je vytvorit priamym napenenim obuv, ktorá má gumo~ vú podošvu a polyuretänovú medzipodošvu. Tým sa dosiahne zvýšeného koeficientu trenia, komfortu pri chodzi a vynikajúcich izolačných vĺastností. Tohoto účelu sa clo« siahne tým, že najprv sa vylisuje gumová podošva po obvode ktorej je 3 až 10 mm ši~ roký a 0,5 až 2 mm hrubý rámik, lôžko podošvy i rámik sa chemicky upravia nachlorovaním a následne náterom polyuretánového lepidla. Podošva sa vloží na dno formy, priloži sa bočnica formy a víko formy tvori vytvarovaný zvršok opatrený našívacou stielkou. Do vzniknutej dutiny medzi podošvu a zvršok sa nastrekne po 1 yuretá~ nová pena.3 Vynález sa týka spôsobu výroby športovo vychádzkovej obuvi priamym napenením po lyĺuretänovej medzipodošvy na vytvarovaný zvršok, opatrený našívacou stielkou a gumoV obuvníckej technológii za jeden z najproduktívnejšich spôsobov výroby obuvi sa pokladátechnológia priameho nástreku podošvy na vytvarovaný zvršok. Takto sa vyrába obuv s podošvou PVC a termoplastických kaučukov. Posledný pokrok v tejto výrobnej technológii je prezentovaný priamym nástrekom integrálnej polyuretánovej hmoty. Pre športovo-výchádzkovú obuv sa používala technológia tzv. dvojfarebného nástreku polyuretánov. Rozdielnej kvality i farby je material používaný na podošvu a medzipodošvu.Technicky je tento výrobný spôsob riešený tak, že najprv sa vyrobí nášlapová časťkomponentu, Víko formy sa vymení za obuvnicky zvršok a do priestoru medzi podošvu a zvršok sa nastrekne polyuretán, ktorý súčasne vytvorí obsázku obuvi. Kým od našlapovej časti polyuretánovej podošvy sa vyžaduje vysoká odolnosť proti odieraniu, medzipodošva má byt flexibilná, nízkej medznej hmotnosti a dobrých tepelne-izolačnýchs vlastností, Tieto technicke požiadavky si vy nútili samostatné formulácia receptúr pre podošvu a medzipodošvu.Polyuretán aj ked má vynikajúcu odolnost voči odieraniu nie je ideálny materiál pre športovo-výchádzkovú obuv - najmä keď má nízky koeficient trenia. Polyuretán ďalej neumožňuje tvorbu podošiev s výrazne protišmykovým dezénom, nakoľko dochádza k zavzdušneniu formy pri tečeni materiálu. Pri extrémnom zaťažení polyuretánovej podošvy, najmä pri sálových športoch dochädzka v jej hmote k vysokej akumulácii tepla, čo následne vyvoláva degradáciu polyuretánu.Z týchto dôvodov za najideálnejši podošvový materiál na športovú obuv sa pokladá podošva zhotovená v .näšlapovej časti z vulkanizätu a s medzipodošvou z penověho polyuretänu. Technicky sa takáto obuv vyrába tak, že na napnutý zvršok s našívacou stielkou sa nastrekne polyuretánová medzipodošva, obuv sa prezuje z nastrekovej nôžky na obuvnicke kopyto a nalepi sa gumová podošva.spomínaná výroba je však prácna, vyžaduje naviac používanie klasických obuvníckych kopýt, zdrsňovanie nastreknutej polyuretánovej medzipodošvy, zdrsňovanie gumovej podošvy, natieranie oboch dielov lepidlom, aktiváciu a ich zalisovanie.Tento technický problém je vyriešený spôsobom výroby športovo-vychádzkovej obuvi priamym napenením polyuretánovej medzipodošvy na vytvarovaný zvršok opatrený našívacou stielkou a gumovou podošvou po 4dľa vynálezu tým, že gumová podošva sa vylisuje po obvode s 3-10 mm širokým 0,5 až 2 mm hrubým rámikom, lôžko podošvy a rámik sa chemicky upravia náterom 0,1 až 5 -ným roztokom kyseliny trichlórizokyanürovej v organickom rozpúštadle, násled ne nanesením 0,530 °/o-ného roztoku lineárneho polyesteruretánu a/polykaprolaktonuretánu a 1 až 15 hmotnostných 0/0 viacfunkčného nizkomolekulárneho izokyanátu a podošva sa vloží na dno formy, forma sa uzavrie a do dutiny medzi podošvu a zvršok sa nastrekne miešaním zhomogenizovaná zmes ízokyanátového predpolyméru s obsahom 15-25 hmotnostných voľných ~NCO skupín a polyolového komponentu, ktorý je charakterizovaný OH číslom 170-230 mg KOH/g a 0,2 až 0,2 H 2 O.Pokrok dosahovaný vynalezom je treba nachádzať v tom, že vysokoproduktívnou technológiou priameho napeñovania dovoľuje v jednej operácii spojit gumovú podošvu so zvrškom. Rieši zäsadným spôsobom výrobu obuvi pre sálové športy. Umožňuje uplatnit praktický ľubovoľný protišmykový dezén podošvy. Šetrí výrobu nazúvacích kopýt. Pretok podošvy podľa vynálezu tvorí hranu tesniacu medzi podošvou a medzipodošvou, čím zabraňuje podtekaniu podošvy reagujúcou polyuretánovou masou a zabraňuje kvalitné spojenie oboch materiálov po celom obvode. Navrhnutým spôsobom výroby športovo-vychadzkovej obuvi zostane zachovaná flexibilita, nízka merná hmotnosť a tepelno-izolačné vlastnosti.obr. 1 znázorňuje celkový pohlad na športovo výchádzkovú obuv, obr. 2 je priečny rez tejto obuvi uloženej vo forme.Nasledujúci príklad prevedenia podrobne dokumentuje spôsob výroby športovej obuvi podľa vynálezuVylisovaná gumová podošva 3 opatrená po svojom obvode pretokom 4 sa chemicky upraví náterom lôžka podošvy a rámika 2 °/o-ným roztokom kyseliny trichlórizokyanürovej v acetóne. Po uplynutí 30 min. sa na tieto časti podošvy štetcom nanesie 20 °/n-«ný roztok lineárneho polyesteruretánu s 8 hmotnostnými trifenylmetantriizokyanátu. Takto upravená podošva sa vloží na spodnú časť formy 5 a priloží sa bočnioa formy B. Forma sa uzavrie vytvarovaným zvrškom 1 a našívacou stielkou, ktoré sú napnuté na kopyte. Do vzniklej dutiny pre medzipodošvu 7 sa nastrekne miešaním zhomogenizovaná zmes izokyanátového predpolyméru s obsahom 19 hmotnostných voľných -NCO skupín a polyolového komponentu, ktorý ma -OH číslo 215 mg KOH na gram a 0,30 vody. Oba komponenty sú.zmiešané V pomere odpovedajúcemu zákonom stechiometrie medzi skupinami -NCO a «OH. Za štyri minúty zmes zreaguje. Vy 6tvorená podošva medzipodošva 8 spojí zvršok s gumovou podošvou.Spôsob výroby športovo-vychádzkovej obuvi priamym napenením polyuretánovej medzipodošvy na vytvarovaný zvršok opatrený našívacou stielkou a gumovú podošvu vyznačený tým, že gumová podošva sa vylisuje po obvode s 3 až 10 mm širokým a 0,5 až 2 mm hrubým rámikom, lôžko podošvy a rámik sa chemicky upravia náterom 0,1 až SO/o-ným roztokom kyseliny trichlórizokyanúrovej V organickom rozpúšťadle, následne nanesenim 0,5-30-nêho roztokuineárneho polyesteruretánu a/alebo polykaprolakionuretánu o 1 až 15 hmotnosbných perc. víacfunkčného nízkomolekulárneho izokyanátu a podošva sa, vloží na dno formy, forma sa uzavrie a do dutiny medzi podošvu a zvršok sa nastrekile miešaním zhomogenizovaná zmes izokyanátového predpolyméru s obsahom 15-25 hmotnostných voľných -NCO skupín a polyolového komponentu, ktorý je charakterizovaný OH číslom 170-230 mg KOH/g a 0,2 ~ 0,8 9/0 H 20.

MPK / Značky

MPK: A43B 10/00

Značky: obuvi, športovo-vychádzkovej, výroby, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-254042-sposob-vyroby-sportovo-vychadzkovej-obuvi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob výroby športovo-vychádzkovej obuvi</a>

Podobne patenty