Pevná konštrukcia nosného rámu náhonovej časti prepravníkových nakladačov

Číslo patentu: 254037

Dátum: 17.12.1987

Autor: Kollár Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚKAD rno VYNÁLEZY 45 Vydané 15 11 88 A omvv(75) Autor vynálczu KOLLÄR IVAN ing., PRIEVIDZA54 Pevná konštrukcia nosného rámu náhonovej časti prepravníkových nakladačovPevná konštrukcia nosného rámu náhonovej časti prepravníkového nakladače, pozostávajúca z dvojice predných bočníc s blat~ níkmí vystužených tuhým stredným rálnom,opatreného v zadnej časti štvorlcou bočníc spevnených dnom, má predné bočnice s blatníkmí vytvorené ako nosné prvky, ktoré sú v zadnej častí prepojené štvoricou zadných bočnĺc. V prednej časti zasa rámom úchytu pričom v strednej časti sú spojené tuhým rámom, ktorý je v strednej časti spevnený nosnou doskou v ktorom vytvára nádrž pre hydraulický olej.vynález sa týka pevnej konštrukcie nosného rámu náhonovej časti prepravnikového nakladača pre banské prevádzky a rieši zníženie váhy nosného rámu za zúčastneného zjednodušenie výroby.Sú známe banské prepravníkové nakladače s nosným rámom náhonovej časti, ktoré pozostávajú z troch až štyroch samostatných časti, ktoré sú vzájomne zoskrutkované. Samostatnú časť tvoria bočné gondoly,blatníky a miesto obsluhy. Kotvenie pohonov prepravnikového nakladače hydraulických agregátov a ďalších zariadení je zväčša v strednej časti nosného rámu. U niektorých banských prepravníkových nakladačov je nosný rám a ochranná strieška samostatne pričom jej časti nie sú súčasťou nosného rámu.Opísané nosné rámy sú predovšetkým zložité, členité, zbytočne ťažké a výrobne náročné. Rozmerné bočnice, samostatné jednotlivé časti nosného rámu vyžaduje podstatne väčšiu prácnosť, veľkú náročnosť na montáž nosného rámu a zvyšovanie hmotnosti celku.Uvedené nevýhody rieši vynález, ktorého podstata je v tom, že bočnice vytvorené ako nosné prvky sú len do výšky blatnikov, pričom na zadnú časť blatnikov sú privarené dvojité bočnice, ktoré stúpajú kolmo a plynulo prechádzajú do bočných stien ochrannej Striešky. Výhodou takéhoto riešenia je menšia náročnosť na výrobu, opracovávanie a montáž. Tým, že sú krátke predné a zadné bočnice spojené o blatniky a stredným dielom, vznikla kompaktné konštrukcia nosného rámu, ktorý lepšie vyhovuje požiadavkám maximálneho prevádzkového namáhania pri zníženej hmotnosti.Pevná konštrukcia nosného rámu náhonnej časti prepravníkového nakladače je podľa vynálezu uchytená prednou častou pomocou krížového ložiska so skriñou s nosičom pracovného zariadenia prepravnikového nakladače.Príklad prevedenia vynálezu je znázornený na výkresoch, na ktorých predstavuje obr. 1 axonometrický pohlad na pevnú konštrukciu nosného rámu náhonnej časti prepravníkového nakladače, obr. 2 bočný pohlad toho istého nosného rámu.Na obr. 1 je uvedená konštrukcia nosného rámu náhonnej časti banských prepravníkových nakladačov, vytvorená dvojicou bočníc s blatníkmi 6 vzájomne Spojenými tuhým rámom 2, ktorý je v strednej časti spevnený nosnou doskou 5 pre kotvenie pohonu nakladača. Na zadnú stenu blatníkov je ukotvená štvorica zadných bočných stien 4 spojených vzájomne dnom 3. Predná čast dvojice bočníc s blatníkmi B je zakotvená do rámu úchytu 1 pre spojenie so skriňou s noslčom pracovného zariadenia. V nosnej doske 5 môže byt vytvorená nádrž na hydraulický olej.Obr. 2 ukazuje dno 3 s privarenými blatníkmi a dvojice bočníc B, v ktorých je vidiet lichobežníkový otvor pre uchytenie nenakreslenej nápravy. Zadná štvorica bočnic 4 je spojená s dvojicou bočníc a blatnikov 6 pomocou lomených výstuh 7 na ktoré je ukotvená ochranná strieška B so spevñovacími priečkami 9.vynález je použiteľný pre výrobu pevných účelne usporiadaných kompaktných rámových konštrukcií náhonových častí prepravníkových nakladačov pre tažké podmienky rudného baníctva.1. Pevná konštrukcia nosného rámu náhonnej časti prepravníkového nakladača,pozostávajúca z dvojice predných bočníc s blatníkmi vystužených tuhým. stredným rámom, opatreného v zadnej časti štvoricou zadných bočníc spevnených dnom, vyznačujüce sa tým, že predné bočnice s blatníkmi 6 vytvorené ako nosné prvky sú V zadnej časti prepojené štvoricou zadných bočnic(4) v prednej časti zasa rámom úchytu 1 pričom v strednej časti sú bočnice spojenétuhým rámom 21, ktorý je v strednej časti spevnený nosnou doskou (5).2. Pevná konštrukcia nosného rámu náhonnej časti prepravníkového nakladača podľa bodu 1, vyznačujúca sa tým, že na kolmú časť zadných bočníc 4 pevne spojených s dnom 3 je upravená dvojica lomených výstuh 7, ktoré sú spojené s ochrannou strieškou 8 opatrenou spevňovacími priečkami 91.

MPK / Značky

MPK: B65G 65/00, B65G 65/30

Značky: prepravníkových, částí, pevná, konštrukcia, nakladačov, náhonovej, nosného, rámu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-254037-pevna-konstrukcia-nosneho-ramu-nahonovej-casti-prepravnikovych-nakladacov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pevná konštrukcia nosného rámu náhonovej časti prepravníkových nakladačov</a>

Podobne patenty