Zapojení kontinuálních zahušťovacích filtrů, zejména cukrovarnických

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojení kontinuálních zahušťovacích filtrů, zejména cukrovarnických, vyznačen tím, že jednotlivé filtrační články nebo skupiny článků /1/ jsou spojeny přes odběrové trubky /2/ se sběračem /4/ odběrového potrubí /3/, které je spojeno centrální řídící hlavou /5/.

Text

Pozerať všetko

Ú 5) . °VY°Z URBAN ANTONÍN, HRADEC mALovE TONINGER KAREL ing., HRADEC IGłÁLOVÉ»(54) zapojení kontinuálnich zahušřovacích filtr-ü, zejména cukrovarníckýchVynalez se týka zapojení kontínualních zahulłovacích fíltrů, ajnena cukrovarníckýcb. 4nocud nana zapojení kontínuàlních àahułłovecícn fíltrů jaou paralelní, ve vyjíaečnýcn případech í aőríova. Tato zapojení vyžaoují vždy jednu řídící hlavu k Jednoeu filtru. Krone. toho je zvltłovaní jednotlivých fíltrůoaaeno anoršujícía ae~ponłrea účinne fíltrační plochy k objeaufíltruaífoatoucíavýie uvedené nedoatatky jaou odatranůnyapejenía kontinualních zahułĺovacích fíltrů podlc vynaleau tak, že iednotlíve filtrační članky nebo.akupíny členků jsou apojenýnpřea odbirovt trubky ae abłračea odbšrového potrubí, ktera je apojeno a centrální řídící hlavou zapojení kontínualních aanułĺovacích fíltrů podle vynalezu odpadů nutnoat ínatalaco Pídícíř hlavy na každý fíltŕlílvitiení kapacity je ctavehnícovótpfínezaönlněa poałruĺfíltrašni plochy k objeau filtru.na přínojaneavýkreau je naobr§í acboaatícky znazornłnpříklad zapojení čtyvřlkontínuilnícíào zanušřovacích turn podlevynłlezu v půdoryanłn pohladu Skupiny člůnků 1 jsou apojeny prec odbčrovć trubky gae aharačen gąodbčrovóho potrubí g,ktere je opojano a centrilní řídící hlavou g. í «. 224325 zapojení kontłnullnłch zshušłovscich fjltrů, zejménačtbnky nebo skupiny člbnků /1/ jsou spojený přes odběrově.is spojená s centrtlni řídící hlavou ISI.

MPK / Značky

Značky: zejména, kontinuálních, filtru, cukrovarnických, zahušťovacích, zapojení

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-224325-zapojeni-kontinualnich-zahustovacich-filtru-zejmena-cukrovarnickych.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení kontinuálních zahušťovacích filtrů, zejména cukrovarnických</a>

Podobne patenty