Uspořádání příčně výkyvného pracoviště řidiče na svahovém stroji

Číslo patentu: 217929

Dátum: 15.12.1984

Autori: Nejtek Jiří, Grečenko Alexandra

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Uspořádání příčně výkyvného pracoviště řidiče na svahovém stroji sestává z lineárního vyrovnávacího motoru, uspořádaného mezi příčně výkyvnou kabinou a rámem stroje, který je opatřen úložnými konzolami pro nosníky kabiny. Nosníky a konzoly jsou spojeny čepy, uspořádanými v jedné podélné ose stroje, v níž leží též gravitační nivelace kabiny, opatřená buď signalizací potřebného vyrovnání při jízdě po vrstevnici svahu pro ruční vyrovnání polohy anebo automatikou samočinného ovládacího okruhu, který vyrovnání provede automaticky.

Text

Pozerať všetko

(Am) Zveřejněno 26 .02 82 ÚRAD mo VYNÁLIEZY (m vydáuo 15 12 84 AOBJEVY(75) Autor vynálczu GREČENKO ALEXANDR ing. CSc., NEJTEK JIŘÍ ing., PRAHA(54) uspořádání příčně výkyvného pracoviště řidiče na svahovém strojiUspořádání příčně výkyvného pracoviätě řidiče na svahovém stroji sestává z lineárního vyrovnávacího motoru, uspořádaného mezi příčně výkyvnou kabinou a rámem stroje, který je opatřen úložnými konzolami pro npsníky kabiny.Nosníky a konzoly jsou spojeny čepy,uspořádanými v jedné podélné ose stroje, v níž leží též gravitační nivelace kabiny,opatřená buč signalizací potřebného vyrovnání při jízdě po vrstevnici svahu pro ruční vyrovnání polohy anebo automatikou samočinněho ovládacího okruhu, který vyrovnání provede automaticky.Vynâlez se týká uspořádání příčně výkyvného pracoviště řidiče na svahovém stroji.Pro snížení námahy řidiče, pro dosažení potřebné bezpečnosti práce a ochrany zdraví s pro dossžení správné funkce stroje při práci ne příčných svezích se provádí bud vyrovnávání sedačky řidiče do vodorovné nebo přibližně vodorovné polohy anebo vyrovnávání celého stroje.První uváděné řešení je sice poměrně jednoduché, avšak přináší obtíže v ovladatelnosti jednotlivých řídicích prvků, jejichž obsluha je změnou polohy ztížens. Navíc je nutno sedačku obvykle manuálne do vodorovné polohy přestavcvat a v této poloze zejišĺovat. Obojí přináší komplikeoe při obsluze stroje, ztěžuje a zdržuje práci. Druhá řešení s přestavováním celého stroje, kdy je při jízdě po vrstevnici udržováne přestevením kol nebo náprav svislá poloha, je pro svou značnou složitost e konstrukční i nákledovou náročnost vhodne jen~u strojů, kde je přestsvení polohy bezpodmínečně nutné pro správný průběh technologickéhoTyto nevýhody a nedostatky jsou odstraněny uspořádáním příčně výkyvného pracovíětě řidiče na svahovém stroji podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že kabina je opetřena nosníky, skloubenými s úložnými konzolami rámu stroje pomocí čepů, uspořádaných v jedné podélné ose, přičemž ke kabině je naklouben lineární vyrovnávecí motor, svým druhým koncem přikloubený na nástavec rámu stroje.Uspořádání příčně výkyvného precovičtě řidiče na svehovém stroji podle vynálezu přináší dosežením poměrně vysokých hodnot statické stability stroje jednoduchými, nenáročnými prostředky, přičemž jsou zajištěny podmínky pro správnou obsluhu stroje i příznivé poloha řidiče. Uspořádání podle vynálezu je jednoduché, výrobné levné a jeho funkce je spolehlivá.Na připojenám výkresu je schematicky znázorněn príklad provedení uspořádání podle vynálezu. Obr. 1 představuje uspořádání stroje v bokorysu, obr. 2 v čelním pohledu.Na rámu l stroje je upravena jedne výkyvná náprava g s pojezdovými koly 1 a jedna pevná náprava A s pojezdovými koly 1. Dále jsou na rámu L upravený anebo k němu připevněny úložné konzoly Q pro nosníky Q kabiny 1 řidiče. Nosníky Q kabiny Ž jsou s konzolami Q spojený pomocí čepů 1, ležících v jedné podélné ose Q. Kabinà Ž je skloubena 3 lineárním vyrovnávacím motorom 2, nepř. hydreulickým válcem, který je svým druhým koncem sklouben s nástavcem lQ rámu 1. Mezi nástavec lQ rámu 1 a kebinu 2 je možno uložit pevný vzpěrný spoj lg kebíny Ž pro transport stroje. Kabine Ž je opatřena grevitační nivelací ll, propojenou běžným neznázorněným ovládacím preoovním okruhem s lineárním vyrovnávacím motorem Q. Tento ovládací okruh může být bud automatický anebo ruční. S výhodou je gravitační nivelsce ll upravena v ose Q čepů 1. V kabině Ž jsou dále upraveny neznázorněné ovládací s signalízační prvky pro vyrovnávání polohy, prepojené s ovládacím okruhem elektricky, hydraulický nebo mechanicky.Uspořádání podle vynálezu pracuje takto při jízdě po vodorovné ploäe je zechovávána svislé polohe kabiny 2 (ne obr. 2 vyznačená plnými čsrami) e vyrovnávání není v činnosti. Při jízdě po vrstevnici svahu grevitační nivelece ll bud signalizuje náklon kabiny Ž (na obr. 2 vyznečeno čúrkovaně) za účelom provedení potřebného ručního přestevení ovládacím okruhem a lineárním vyrovnávscím motorem Q anebo je vyrovnání provedeno automaticky jakýmkoliv vhodným známým automatickým vyrovnávacím s ovládacím okruhem či zařízením, zejištujícim vysouvání či zasouvámí lineárního vyrovnávacího motoru Q. Kabina Ž se přitom vykyvuje kolem osy Q čepů 1, a protože je v ní upravena přímo graviteční nivelaoe ll, je zaručene přesné a rychlé vyrovnání polohy kabiny Ž.I. Uspořádání příčně výkyvného pracoviště řidiče na svehovém stroji, opatřeném vyrovnáváním polohy kabíny řidiče, vyznačené tím, že kabina (5) je Opatřena nosníky (6),skloubenými s úložnými konzolami (8) rámu (1) stroje pomoci čepů (7), USP°Ťád 8 ný 0 h V jedné podélné ose (0), přičemž ke kabině (5) je naklouben lineární vyrovnávací motor (9), svým druhým koncem přikloubený na nástavec (10) rámu (1) stroje.2. Uspořádáni podle bodu 1, vyznačené tím, že v podélné ose (O) čepů (7) je uložena gravítační nivelace (11) kabiny (5).

MPK / Značky

Značky: svahovém, pracoviště, příčné, uspořádání, stroji, řidiče, výkyvného

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-217929-usporadani-pricne-vykyvneho-pracoviste-ridice-na-svahovem-stroji.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uspořádání příčně výkyvného pracoviště řidiče na svahovém stroji</a>

Podobne patenty