Filtr pro sterilizaci etylenoxidem

Číslo patentu: 217914

Dátum: 15.12.1984

Autori: Ryšánek Pavel, Fiala Bořivoj, Pospíšil Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká filtru pro sterilizaci protéz z plastických hmot implantátů, katétrů, endoskopů, infúzních potřeba dalšího léčebně chirurgického materiálu nebo jiného materiálu etylénoxidem. Filtr podle vynálezu je tvořen dvěma slinutými skleněnými sintry zabudovanými jako přepážky v bance, která se nad sintry zužuje v horní stonek a pod sintry v dolní stonek. Zakončení dolního stonku je provedeno kónusem s dolním otvorem a bočními otvory. Filtru je možno použít pro sterilizaci zdravotnického i jiného materiálu ve všech případech, kdy se provádí sterilizace etylenoxidem zastudena. Rozměry filtru a velikost pórů sintrů se volí podle objemu etylenoxidu, který má při jednom sterilizačním cyklu projít filtrem.

Text

Pozerať všetko

(75) . rum BOŘIVCU ing. osc., POSPIŠIL JAROSLAV ing., RIŠMKEIQPAVEL ing.,° VWÄM VALAŠSICÉ MEzIñIöf(54) Filtr pro sterilizací etylénoxidemVynález se týká filtru pro sterilizaci protéz z plastických hmot, implantátů,katetrů, endoskopů, infuzních potřeb a dalšího léčebně chirurgickáho materiálu nebo jiněho materiálu etylěnoxidem.Filtr podle vynélozu je tvořen dvěma slinutými skleněnýgi sintąy zabudovanými jako přepážky v bance, která se nad síntry zužuje v horní stonek a pod sintry v dolní stoqek. Zakončeni dolního stonku je provedeno konusem s dolnim otvorem e bočnimi otvory.Filtru je možno použit pro sterilizaci zdravotníckeho 1 jiného materiálu ve všech případech, kdy se provádí sterilizace etylenoxiąem zestudena. Rozměry filtru e velikost porů sintrú se voli podle objemu etylsnoxidu, který má při jednom sterllizačním cyklu projít filtrom.Vynůlez se týká filtru pro sterilizaci protéz z plastických hmot, implantátů, katetrů, endoskopů, infuzních potřeb a dalšího láčebně chirurgického materiálu nebo jiného materiálu etylěnozidem.Implantaty, nastroje e jiny zdravotnícky materiál z umělých hmot citlivých na zvýšenou teplotu není možno sterilovat klasickou metodou. Ke sterilizaci za studena se používá plynného etylěnoxidu, vlastní sterilizacs se většinou provádí ve speciálních sterilioátorech.Iateriál se do sterilizátoru vkladá v obaloch 2 fólie, nejčastěji polyetylénová, polyami dová či polyvinylchloridové. Tento obal je podle doaavadního stavu budto zcela uzavřen zavaŕením, nebo se ve švu obalu ponecháva průduch, do kterého se umístuje zubolékařský tampőn. Pro některá případy se používá kombinace obou způaobů balení materiálů, vnitřní obal z fólie o sile stěny do 0,05 mm se úplně zavaří, vnější obal se zilnostěnné fólie(nad 0,1 mm) je opatŕen průduchem s tampónem. Nevýhodou dosavadní techniky sterilizace etylénoxidem je neúměrně dlouhá doba sterilizece, neboł rychlost pronikání etylénoxidu rólií je omezena a silně klesá pri sílo stěny fólie větší než 0,05 mm.Použitím zubního tampőnu se prdchod etylěnoxidu poněkud urychlí, nikoliv však podstatně, navíc přistupují delší nevýhody, vyplyvající z nedostatečné rozmerové stálosti tampönů a z fyzikalně-chemických vlastností povrchu náplně tampőnů. Zasunutí temponu do průduchu je obtížné, sáček často praska e rovněž těsnoat okolo tampónu je nedokonalá. Velký povrch naplně tampčnu absorbuje značné množství etylénoxidu. brzdí průnik etylěnoxidu do prostoru sterilizace i odvod stylěnoxidu při odstraňovaní prebytočného plynného obsahu sáčků po starilizaci. Při použití dvojitého obalu je nutno vzhledem k omezenému průchodu etyléhoxidu tampőnem provádět aterilizaci dvojstupňově jedná se o zdlouhavý proces, manipulačné značná náročný a nedostatečně operativní.Uvedené nevýhody odstraňuje použití filtru pro sterilizaci etylénoxidem podle vynále zu. Tento filtr je tvořen dvěma slinutými skleněnými sintry zabudovanými jako přepažkyv bsňce, ktera sa nad sintry zužuje v horní stonek a pod sintry v dolní atonek. zakončení dolního stonku je provedeno kőnusem s dolním otvorem a bočními otvory.Výhody filtru-podle vynáleou apočivají ve zvýšené spolehlivoeti stsrilizace, ve snížení doby potřebné pro Iteriliznci 1 doby k odvětrání aterilovaného materiálu, neboí přebytučný etylćnoxid je možno odsát vývěvou. Filtr je sice nákladnější než dosud používaná zubolekařskć tampdny, na rozdíl od tampőnů je však možno jeho použití pro sterilizaci prakticky neomeaeně opakovat. uPŕipojeny výkres znázorňuje v řezu príklad provedení filtru podle vynálozu.V konkrátním provedení byl filtr podle vynalezu použit pro sterilizaci implantabilníoh kardioatimulátorů. Do skleněné banky 3 o vnitřním průměru 30 mm byly zabudovány jako pŕepážky dva kruhové slinutá skleněné sintry 1 o průměru 30 mm. Byly použity sintry 1 s pőry o velikosti 40 až 90 mikrometrů. Vzdálenost obou přepážek tvořených sintry l byla zvolena 10 mm. Sklenené banka 3 je nad sintry 1 zúžena v horní stonek 3 o délce 25 mm a vnitřním průměru 4 mm. Pod sintry 1 se sklěněná banka g zužuje v dolní stonek 5 o délce 35 mm a vnitřním průměru 4 mm. Dolní stonek A je zakončen kőnusem 2, kterymá dolni otvor § o průměru 2 mm. Ve střední části je kőnus 2 symetricky opatřen čtyřmi bočními otvory 1 o průměru 2 mm.Filtru je možno použít pro sterilizaci zdravotníckeho i jináho materiálu ve všech případech, kdy se provádí sterilizace etylěnoxidem za studena. Rozměry filtru a velikost pőrů sintrü se volí podle objemu etylěnoxidu, který má při jednom sterilizačním cyklu projít filtrem. Páry sintru by však neměly být větší než 100 mikrometrů, aby byla zaručene spolehlivá ochranná funkce biologickáho filtru, kterou zajíšiuje zóna molekul etylěnoxidu váoaných ebsorpcí na členitý povrch sintru.Filtr pro starilizaci protéz z plastických hmot, implantátů, katetrů, endoskopů,infüzních potřeb-a dalšího léčebně chirurgického materiálu nebo jiného materiálu etylénoxidem, vyznačený tim, že je tvořen dvěma slinutými skleněnými sintry (1), zabudovanými jako přepážky V bañce (2), která se nad sintry () zužuje v horní stonek (3) a pod sintry (1)v dolní stonek (4), jenž je zakončen kőnusem (5) s dolním otvorem-(6) e bočnimi otvory ĺ 7 L

MPK / Značky

Značky: sterilizaci, filtr, etylenoxidem

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-217914-filtr-pro-sterilizaci-etylenoxidem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Filtr pro sterilizaci etylenoxidem</a>

Podobne patenty