Číslo patentu: 217911

Dátum: 15.12.1984

Autori: Somolík Vít, Tůma Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká vyučovacího zařízení pohybového simulátoru, které zefektivní proces učení jedné z nosných pohybových struktur, která může být obsahem akrobacie nebo výkonově nosnou částí pohybového obsahu disciplín sportovní gymnastiky Účelem vynálezu je simulování pohybu člověka v situacích, kdy dochází k současné rotaci okolo jeho více os těla, a tím napomoci rozvoji obratnosti jako pohybové schopnosti za současného zefektivnění procesu učení saltům s násobenou rotací okolo více os těla cvičence prováděnou současně. Uvedeného účelu se dosáhne prostřednictvím navrhovaného zařízení. Toto zařízení se skládá z rámu otočně uloženého v jeho vertikální ose, přičemž v jeho ose horizontální příčné jsou k sobě vzájemně kolmo instalována tři ložiska, z nichž střední je vybaveno fixačním zařízením pro upoutání cvičence. Ložiska jsou připevněna na distančních prvcích, které umožňují měnit velikost středního ložiska. Vynálezu je možné použít k výuce částí pohybového obsahu disciplín sportovní gymnastiky, parašutistů, leteckých akrobatů, letců, skokanů do vody, trampolinistů.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká vyučovacím zařízení - pohybového simulátor-u, které zefektivní proces učení jedné z nosných pohybových struktur, která unie být obsahom akrobacie nebo výkonově nosnou částí połqbověho obsahu diâciplín sportovní gynmset ky. čelem vynáílezu je simulování po bu člověka v situacích, kdy dochází k sou asné rotaci okolo jeho více os těla, a tím nepomoci rozvoji obretnosti jako gohybové schopnosti za současného zefektivn ní procesu učení saltům s násobenou rotací okolo více os těle cvičence prováděnou současně. Uvedenáho účelu se dosáhne prostřednictvím navrhovaného zařízení. Toto zařízení se skládá z rámu otočné uloženého v jeho vertikální ose, přičemž v jeho ose horizontální příčná jsou k sobě vzájemné kolmo instelováne tři ložiska, z nichž střední je vybavena fixačním zařízením pro upoutání cvičence. Ložiske jsou připevněna na distenčních prvních, které umočnují měnit velikost etředního ložiska. Vynálezu je možné použít k výuce částí pohybového obsahu disciplín sportovní o nestiky. peraäutistů leteckých akrobat ,vynález se týká vrutového trenažéru jako technického prostředku zvýšení efektivity nácviku pohybového obsahu sportovní gymnastiky, zvláště jejích akrobatickýoh částí, skoků do vody, skoku na trampolíne, seskoků s padákem.Dosud nebyla vyřeěena konstrukce pomocného nácvičného zařízení, která by umožnovala, v přijatelně zjednodušených podmínkách simulovat pohyby, jejichž výsledkom je komplex po hybových operací, výústujících ve složitých pohybových činnostech, které se vyznačují součaenou rotací okolo osy příčnê, dálkově a předozadní. Podstata vrutového trenažér-u podle vynálezu spočíva v tom, že se skládá z kovového rámu opatřeného ve střední příčné části ložisląy, z nichž střední lozisko je ulozene kolmo ke krajním ložiskům a je vybavena fixačnímzařízením a opěrkou zad, přičemž rám je prostřednictvím ložisek otočně uložen v podlaze, resp. ve stropě.Střední příčnň část může být opatřena distančními prvky, napr. dutými nástavci s otočnými hlavami.Trenažér podle vynálezu vhodným sestavením a instalací ložisek, podobne jako fixečního zařízení na přídevných prvcích středního ložiska, umožní otáčení okolo osy příčné, délkové a předozední a zefektivní proces učení složitých rotačních pohybu těla.Předmět vynálezu je objasněn pomocí příkladů provedení vynálezu znázorněných na výkresu, kdaína obr. 1 je trenažér v hlavním vyhotovení z pohledu zepředu, obr. 2 značí pohled na sestavení ložisek střední části trenažéru a na fixační zařízení, obr. 3 značí jinou možnost instalace trenažéru, za použití modifikace ukotvení celého zařízení způsobem tak,že je zavěäenb.Předmět vynálezu zahrnuje v hlavním vyhotovení osmihranný rám | s vyztuženou dělenou příčnou konstrukcí a s distančními prvky 1, jejichž hlavní částí jsou ložiska i, 2, z nichž střední 1 je ulozene kolmo ke kradním 2. Distanční prvky jsou podle potřeby, s ohledem na rozměr středního ložiska 1, dálkově prestavitelné ve směru příčné osy. Rám l je nahoře i dole otočně uložen v podlaze, resp. ve stropě, prostřednictvím ložisek Q, 1. Střední lozisko 4 je vybaveno fixačním zařízením § a opěrkou zad LL, u. Distanční prvky 3 jsou fixovány ve své poloze kolíky 13 a zajištěny závlačkami 11.l. Vrutový trenažér, vyznačený tím, že se skládá z kovového rámu (i) opatřenéno ve střední příčné části (2) ložisky (4,25), z nichž střední ložiska (4) zje ulozene kolmo ke krsjním ložiskům (5) a je vybavena fixaěním zařízením (8) a opěrkou zad (11, 14). přičemž rám (1) je prostřednictvím ložisek (6, 7) otočné uložen v podlaze, resp. ve stropě (9)2. Vrutový trenažérppodle bodu 1, vyznačený tím, že střední příčná část (2) je opatřena distančními prvky (3), například dutými nástavci s otočným hlavami.

MPK / Značky

Značky: trenažér, vrutový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-217911-vrutovy-trenazer.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vrutový trenažér</a>

Podobne patenty