Ochranná komínová vložka

Číslo patentu: 215815

Dátum: 20.12.1983

Autor: Jirásek František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Ochranná komínová vložka vyznačená tím, že je zhotovena z drátěného pletiva (1) obaleného ohnivzdorným materiálem (3), který je v jedné nebo více vrstvách (5, 7).

Text

Pozerať všetko

ČESKOS LOVENSKA SOCiALISTICKÁ REPUBLIKAPři topení plynom musí být komín ~opatřen ochrannou komínov-ou vlož-kou. Dosud používané ochranné ko.mínové vložky je možno vyrábět en formou sériové továrni výroby s použítím drahého materiálu, většinou nerezavějící nebo antikorozivní oceli a na nákladných výrobních zařízeních, často úzce specializovaných.Ochranná komínová vložka podle vynálezu má jako základní konstrukční část vložku z drátěného pletlva, na níž je naneseno několik tenkých vrstev -ohnívzdorného materiálu, proloženébo skleněnou tkanínon. vložka je nejlépe na vnitřní straně opatřena nepropustnou fólií. Tato vložka je ve vlhkém stavu dostatečně ohebná, aby mohla být protažena běžně zakřiveným komínovym otvorom.Ochranná komínová vložka podle vynálezu odstraňuje nevýhody dosud užívaných ochranných komínových vložek tím, že ji lze snadno zhotovit bez nákladného antíkorozivního ocelového materiálu a bez nákladných výrobních zařízení.Na přípojených výkresoch jsou znázorněny dva příklady .ochranné .komínové vložky podle vynálezu a jejich jednotlivé části. Na obr. 1 je znázorněna usstřižená část vložky z drátěného pletíva, obr. 2 znázorňuje tuto vložku ve svinutém tvaru .a obr. 3 je půdorys obr. 2. ZVĚtŠeľlý řez stěnou ochranné komínové vložky při nanesenê první vrstvě ohnivzdorného materiálu je naobr. 4 a na obr. 5 je stejný řez opatřený jižvrstvou skleněné tkaniny a druhou ohnivzdornou vrstvou. Na obr. 6 jsou již tři ohnivzdorné vrstvy a dvě vrstvy skleněné tkaniny a na obr. 7 je zvětšený řez ochranné Komínové vložky podle vynálezu v konečné podobě. Ustřižená nepropustná fólie je na obr. 8 a její svinutý tvar znázorňuje obr. 9, přičemž obr. 10 je jeho půdorys. Obr. 11 znázorňuje příklad ochranné komínové vložky podle vynálezu v cylíndrlcké podobě a obr. 13 jeho uložení v komínovém otvoru. Příklad ochranné Komínové vložky čtvercového průřezu je znázorněn na obr. 12 a na obr. 14 je její uložení v komínovém otvoru.Ochranná komínová vložka podle vynálezu má vložku z drá-těnéh-o pletiva 1, která je nejlépe z vnitřní strany opatřena nepropustnou fólií 2. Vložka z drátěného pletiva 1 je obalena ohnivzdorným materiálem 3, který je ovinut skleněnou tkaninou 4. Na této tkaníně 4 je druhá vrstva ohnivzdorného materiálu 5 .a na ní může být navinuta druhá vrstva skleněné tkaniny (i. Pokud je to žádouci, lze na druhou vrstvu skleněné tkaniy E nanést třetí vrstvu ohnivzdorného materiálu 7. Poslední vrstva ohnivzdorného materiálu je opatřena ochranným obalem łl z papíru nebo iného materialu. Do komínu 5 je takto vyrobená ochranná komínová vložka vtahována ve vlhkém a tedy ohebném stavu podle postupně zhotovovaných jejích částí.1. Ochranná komínová vložka vyznačená tím,že je zhotovena z drátěneho .pletivá 1 obaleného ohnivzdorným materiálem 3, který je V jedné nebo více vrstvách 5, 7.2. Ochranná komínová vložka podle bodn 1 vyznačená tím, že je vyztužena skleněnou tkaninou 4), která je v jedné nebo více vrstvách 61.3. Ochranná komínová vložka podle bodu 1 vyznačená tím, že je opatřena nepropustnou fólií 21.4. Ochranná komínová vložka podle bodu 1 vyznačená tím, že poslední ohnivzdorná vrstva 5,7) je před montáži do komínového otvoru 9 opatřena ochranným obalom 81.

MPK / Značky

Značky: ochranná, vložka, komínová

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-215815-ochranna-kominova-vlozka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ochranná komínová vložka</a>

Podobne patenty