Zariadenie a spôsob produkcie terapeutickej peny

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka generovania terapeutickej peny, napriklad peny zahrñujúcej sklerotizujúci materiál, najmä sklerotizujúceho roztoku, ktorý je vhodný pri ošetrovani rôznych medicínskych stavov zahrňujúcich krvné cievy,najmä kŕčové žily a iné choroby zahrňujúce deformáciu žíl.0002 Sklerotizácia kŕčových žíl je založená na vstrekovaní tekutých sklerotizujúcich látok do žíl, ktoré okrem iného spôsobia iokalizovanú zápalovú reakciu, podporujú elimináciu týchto abnormálnych žíl. Donedávna bola technika skleroterapie volená vprípadoch kŕčových žil malého a stredného kalibru, tie s priemermi väčšími alebo rovnými 7 mm boli liečené chirurgicky.0003 lnjekčne aplikovatelná mikropena vhodná na terapeutické využitie,najmä na väčších žilách, bola teraz vyvinutá a je opísaná v dokumentoch EP-A 0 656 203 a US 5 676 962 (Cabrera Cabrera).0004 Je známe generovanie peny zo sklerotizujúceho roztoku a vzduchu naťahovaním vhodných objemov vzduchu a roztoku do príslušných striekačiek,prepojením striekačiek jednoduchým konektorom alebo trojcestným kohútom, a potom striedavým stláčaním každého z piestov striekačiek postupne pre pohyb obsahu tam a späť medzi spomínanými dvomi striekačkami. Takto je možné vytvoriť prijateľne rovnomernú penu. Avšak tento spôsob má niekoľko nevýhod.0005 Fyzikálne charakteristiky a zloženie peny sú dôležité ako pre účinnosti,tak pre bezpečnosť, a vtechnike dvoch striekačiek bude presné zloženie a charakteristika peny závisieť od presnosti, s ktorou sú plynná a tekutá zložka natiahnuté a od rýchlosti pohybov piestov. Ďalej tu môžu byť problémy pri zaisťovaní sterility produktu. Technika je tiež pomerne nešikovná, najmä ked je potrebné vytvoriť ďalšiu penu v priebehu ošetrovania pena môže za niekoľko minút degradovať a nie je teda žiaduce vyrábať veľkú dávku a nechať ju v zásobníku pre naťahovanie podla potreby.0006 Prihlasovatelia predkladanej patentovej prihlášky zistili, ževstrekovanie peny so vzduchom, najmä vo významných objemoch, napr. viacnež 5 alebo 10 ml. môže mat dôsledky pre bezpečnosť. V skutočnosti aj malé množstvá dusíka (hlavnej zložky vzduchu) môžu mat negatívne dôsledky pre bezpečnosť. Tie sú opísané v dokumentoch EP-A-1 180 015 a PCT/GB 04/004848. Z tohto dôvodu je vhodné, aby pena bola vyrábaná z plynu,ktorý je v podstate celkom rozpustný alebo absorbovatelný telom, napr. v krvi. Je treba si uvedomiť, že aj keď je takýto plyn natiahnutý do striekačky pri vyššie spomínanom spôsobe s dvomi striekačkami, je tu potenciál pre nezamýšlanézahrnutie vzduchu do penového produktu.0007 Zariadenie s tlakovým zásobníkom na produkciu sklerotizujúcej peny je v súčasnej dobe vo vývoji a je predmetom niekoľkých patentov a prihlášok vrátane EP-A-1 180 015. Tento produkt je schopný produkovať penu, ktorá je vysoko konzistentná, sterilná a vyrobená so zmesi plynov obsahujúcej velmi malé percento plynného dusíku, pričom pena je vhodne dodávaná do striekačky tesne pred použitím. Pena produkovaná zásobníkovým produktom bola používaná v náročných klinických testoch a bolo preukázané, že je účinná pri0008 Dokument EP-A-1 647 255 opisuje spôsob a zariadenie na prípravu sklerotizujúcej peny zložený znasatia vzduchu do prvej striekačky, nasatia sklerotizujúcej tekutiny do druhej striekačky, prepojenia striekačiek navzájom, a miešania vzduchu so sklerotizujúcou tekutinou pôsobením na piesty striekačiekpre získanie sklerotizujúcej peny.0009 Paralelne s pokračujúcim vývojom zásobníkového produktu prihlasovatelia vyvíjajú alternatívny systém a spôsob na generovanie peny,ktorý je schopný produkovať v podstate rovnakú penu ako spomínaný zásobník,a pritom ponúknuť niektoré výhody oproti spomínanému zásobníku. Tento alternatívny systém a spôsob sú predmetom predkladanej patentovej prihlášky.0010 Aj ked požiadavky na sklerotizujúcu penu na použitie pri skleroterapii kŕčových žíl sú pomerne špecifické, ďalšou výhodou predkladaného vynálezu je to, že je možné ho využiť na výrobu rôznych pien pre rôzne aplikácie, napr. pri terapii alebo diagnostike. Napríklad rozdelenie velkosti bublín a hustota penymôžu byť upravované použitím rôznych tekutín na výrobu peny a zmenoupomeru plynu k tekutine. Pena je neustále obnovovaná pri svojej cirkulácii, a tak je možné špecitikáciu peny, ktorá je k dispozícii, prísne kontrolovať, a pritom je pena k dispozícii a ľahko dostupná napr. v priebehu medicínskej procedúry. Plynnú zložku peny je možné samozrejme tiež ľubovoľne meniť.0011 V dokumente W 0 2006/046202 A 1 je zverejnený systém, ktorý má niektoré podobnosti s predkladaným vynálezom, ale je navrhnutý na produkciu suspenzie bublln vtekutine svysokou hustotou (nie peny) na použitie ako ultrazvuková kontrastná látka. Vtomto systéme je plyn vstrekovaný cez malé otvory do prúdu tekutiny cirkulujúcej dookola slučkou, ktorá môže roztiahnuť svoj objem až o 3 pre prijatie bublln plynu.0012 V dokumente W 0 2002/30237 A 1 je opísaný systém, ktorý zahrňuje pružný vak s hubkou vo vnútri tohto. Manuálnym stláčaním vaku a hubky sú tekutina a plyn vo vaku napenené. Tekutina a plyn necirkulujú a bolo by ťažké alebo dokonca nemožné vytvoriť cirkulujúci tok v tomto zariadeni.0013 V tejto špeciñkácii sú pojmy definované nasledovne V podstate tlak okolia znamená 1 bar plus alebo mínus 25 . V podstate bez zmeny tlaku znamená zmenu tlaku o 25 a menej.V podstate horizontálny znamená horizontálny plus alebo mínus 30 stupňov,v kontexte normálna orientácia zariadenia pri použití.Fyziologicky prijateľný plyn rozpustný v krvi znamená plyn, ktorý môže byť v podstate úplne (t.j. viac než 95 , výhodne viac než 99 ) rozpustený alebo inak absorbovaný krvou v krátkom čase, t.j. menej než 12 hodín, výhodne menej než 1 hodinu.0014 Podla vynálezu sú navrhované zariadenia podľa nároku 1 a spôsobpodľa nároku 13, na produkciu terapeutickej peny.0015 Jednou z výhod tohto systému je to, že môže zaistiť zdroj peny, ktorá je neustále uvádzaná do určitého stavu a teda udržovaná tak, že má deñnované vlastnosti v časovom období, takže lekár môže opakovane odoberať penu podľa potreby, napr. pomocou striekačky. Spomínaný systém vyžaduje prístroj,ktorý bude obvykle inštalovaný na klinike, do ktorého budú vkladané kazety.Prístroj so sebou pochopiteľne nesie náklady čo sa týka úvodnej inštalácie a následnej údržby. Avšak výroba kaziet bude pravdepodobne relatívne0016 Zariadenie môže nadobúdať mnoho foriem, zktorých výhodná je jedna, ktorá je kazetou, ktorá môže byť jednorazová. Komora, v ktorej cirkuluje tekutina a plyn môže mať funkciu zmeny svojho objemu pre umožnenie vyberania peny, a to môže byť zaistené nejakým mechanickým usporiadaním,ako napríklad teleskopickými alebo závesne upevnenými stenami komory. Je však výhodné, aby steny komory boli vytvorené aspoň čiastočne zpružného alebo stlačitelného materiálu, napr. vrstveného materiálu zhliníku a plastualebo polypropylénových alebo silikónových trubic.0017 Kazeta môže byť v podstate zložená z komory alebo dráhy vytvorenej z takéhoto materiálu, alebo kombinácie rôznych materiálov obsahujúcej takýto materiál, naplnená plynom a tekutinou pre penenie a uspôsobená pre zapojenie čerpadla, napr. peristaltického čerpadla na cirkuláciu plynu a tekutiny cez štruktúru na generovanie peny v komore alebo trase. Alternatívne môže byt komora dodávaná iba s plynom alebo iba s tekutinou vo vnútri, pričom tekutina alebo plyn v tomto poradí vstupujú do komory alebo trasy cez vhodný port alebo septum pred generovaním peny. Vtomto pripade kazeta zahrňuje puzdro, v ktorom je komora alebo trasa umiestnená, a tiež zásobník pre oddelené uchovávanie plynu alebo tekutiny, ktorý je uspôsobený pre vstup plynu alebo tekutiny do komory alebo trasy predtým, než je obsah komory alebo trasy penený.0018 Zásobník môže mať formu karpule, čo je známe zariadenie zahrňujúce ampulu, napriklad sklenenú ampulu, s uzáverom na jednom konci tvoreným pohyblivým diskom alebo piestom, ktorý tesní s vnútornou stenou ampule. Na opačnom konci ampule je port alebo septum, cez ktoré môže byt obsah vydávaný pôsobením tlaku na piestový disk.0019 Alternatívou pre karpulu by bol pružný zásobník, ku ktorému je pripojený valec alebo nejaký iný prostriedok pre jeho postupné stláčanie pre dodanie obsahu cez septum alebo port do komory.

MPK / Značky

MPK: A61J 1/00, B29C 44/34, B29B 7/74, A61J 1/20, B01F 5/10, B01F 3/04

Značky: zariadenie, produkcie, terapeutickej, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/39-e14140-zariadenie-a-sposob-produkcie-terapeutickej-peny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob produkcie terapeutickej peny</a>

Podobne patenty