Zlúčeniny na selektívnu liečbu intestinálnych imunozápalových zložiek celiakie

Číslo patentu: E 11874

Dátum: 23.12.2008

Autori: Baroni Sergio, Bellinvia Salvatore

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

zlúčeniny na selektívnu liečbu intestínálnych imunozápalových zložiek celiakie0001 Predkladaný vynález sa týka zlúčenín na selektívnu liečbu íntestinálnych ímunozápalových zložiek celiakie.0002 Predkladaný vynález má pôvod v oblasti liečiv na liečbu ochorení, ktoré majú zápalovúzložku a ktoré sa nachádzajú v úrovní mukózy prvého traktu tenkého čreva, ako je celiakia.0003 Najmä sa predkladaný vynález týka skupiny molekúl, ktoré sú vhodné na selektívne zníženie zápalu, ktorý sa vyvíja na úrovni duodena (dvanástnika) a proximálneho lačníka u0004 Celiakia, tiež známa ako celiakálna sprue, je celkom bežné autoimunitné ochorenie, ktoré má genetické zložky, imunologícké zložky a zložky životného prostredia.0005 Základom celiakie je permanentné neznášanlivosť gliadínu, čo je proteínová frakcia lepku, nachádzajúca sa v pšenici alebo podobných proteínových frakciách rozpustných v alkohole (prolamíny), obsialmutých v jačmeni, žite, ryži, špalde, kamute a ostatných0006 Pri celiakii sa mukóza tenkého čreva poškodí po vystavení účinkom antigénu (gliadínu). Pri tejto chorobe majú črevné klky tendenciu sa vyrovnať a chodbičky hyperproliferujú nakompenzáciu, a enterocyty zaujímajú kockový tvar, skôr než valcový tvar a počet lymfocytov vtenkom čreve sa zvyšuje.0007 Symptomatológia, ktorá sprevádza túto chorobu je veľmi zložitá a nie je obmedzená na gastroenterickú oblasť. V skutočnosti typické príznaky na lokálnej úrovni, ktoré všeobecne zahŕňajú hnačku, bolesti brucha s možným krvácaním, neznášanlivosť laktózy, sú sprevádzané extra-intestínálnou symptomatológiou, ktorá môže zahŕňať añóznu stomatítídu, bolesť kostí aprogresívne chudnutie s oslabením. Navyše, v prípadoch neliečenej alebo odolnej celiakálnejchoroby, existuje tu taktiež nebezpečenstvo vývoja gastrointestinálneho lymfómu alebo taktiež0008 Nezriedka, navyše, subjekt s celiakálnou chorobou môže vykazovať deñcit železa alebo feritínu, spolu s možným nedostatkom vitamínov A, B 12, D, E, K a kyseliny listovej,spôsobený intestinálnou malabsorpciou. Navyše, kontinuálna strata tukov prostredníctvom defekácie môže spôsobiť deficit vápnika a vývoj dvoch možných komplikácií, jedna na renálnej úrovni s tvorbou kameňov šťavelanu vápenatého a druhá na úrovni kosti s rozvojomosteomalácie, patológie, ktorá spôsobuje oslabenie kostí.0009 U percenta jednotlivcov táto choroba môže byť dokonca celkove alebo čiastočne asymptomatická, t.j. nevykazuje žiadne jasné priznaky alebo je v latentnej fonne, pripravenávyvolať nasledujúce špecifické prípady.0010 Keďže antigén, ktorý vyvolá túto chorobu je známy, je možné získať plnú remisiukorelovaných symptómov jednoduchým vyhýbaním sa príjmu potravy, obsahujúcej lepok.0011 Vzhľadom na to, že kontrola choroby je založená na prisnom dodržiavaní diéty, nie je dostačujúce vyhýbať sa príjmu potravy, o ktorej je všeobecne známe, že obsahuje lepok, ako sú cestoviny, chlieb, jačmeň, špalda, ale je tiež dôležité, vyhýbať sa príjmu potravy, ktorá môže obsahovať malé množstvá lepku, napriklad zahusťujúcim alebo štruktúmym činidlám, rovnako0012 Napríklad, pacienti s celiakiou sa musia vyhýbať káve espresso v bare (tá môže byť kontaminovaná jačmeňom), koreniu, práškovému cukru, niektorým farmaceutickým prípravkom a musia venovať pozornosť tiež používanćmu lepidlu, napriklad na poštových0013 Strava pacientov s celiakiou môže, v každom prípade, byť dostatočne pestrá, a dobre vyvážená a majú sa jesť iba potraviny, ako sú ryža, kukurica, pohanka, proso, amarantus, mäso, ryby, zelenina, ovocie, syry a strukoviny.0014 Podľa niektorých posledných štúdii je kritická hranica 20 ppm lepku na jedlo, pričom zatouto hranicou sa stáva jedlo pre pacienta s celiakiou toxickým. Codex Alimentariuspredpokladá dva typy prahov na označovanie potravín ako bezlepkové. Prvý z nich je stanovený na 100 ppm a týka sa detoxikovaných potravín, ktoré u východiskových materiálov tiež obsahujú toxické Cereálne deriváty, ako je napríklad pšeničný škrob, a na 20 ppm prepotraviny, ktoré sú bez zložiek odvodených od toxických cereálií.0015 Prisne dodržiavanie diéty a niektorých základných pravidiel chovania zabraňuje vzniku nových príznakov a všeobecne spôsobuje, viac či menej známym spôsobom podľa individuálnej odozvy, remisiu vyvinutých symptómov. Avšak, strava musí byť sledovaná pocelý život, nehľadiac na nedostatok symptómov alebo dokonca nedostatok protilátok v sére.0016 Avšak, okrem diéty nie je vsúčasnosti žiadna forma liečby vhodná pre subjekty s celiakiou, najmä nie sú k dispozícii žiadne produkty, ktoré môžu obmedziť zápalové príznaky, ktoré sprevádzajú príjem, dokonca náhodný, potravin obsahujúcich lepok.0017 Niekoľko metód pre terapeutickú intervenciu doteraz neviedlo k dosiahnutiu0018 Keďže je choroba prísne korelovaná s niektorými génmi, ktoré kódujú antigény ľudských leukocytov (HLA) DQ 2 a DQ 8, niektoré formy liečby sú zamerané na inhibíciu väzby peptidov lepku na HLA DQ 2/DQ 8. Najmä boli testované niektoré zlúčeniny blokujúce HLA-DQ 2, avšak bez dosiahnutia významných výsledkov.0019 Použitie antagonistov zonulínu, proteínu ktorý je zahrnutý v regulácii medzibunkových spojov v tenkom čreve, ktorého vylučovanie sa zvyšuje počas akútneho stavu choroby, bolo vliteratúre opísané na liečbu syndrómu celiakie. Avšak, žiadne liečivo na báze tohto proteínu nieje v súčasnosti na trhu k dispozícii.0020 Navyše, bolo zistené, že protizápalové liečivá na topické použitie na slíznici neboli doteraz aplikované, až na liečbu foriem chronického intestinálneho zápalu, nachádzajúcich sa v úrovni hrubého čreva, distálnom trakte tenkého čreva. Pre tento dôvod sú na trhu dostupné prípravky na liečbu Crohnovej choroby a ulceratívnej kolitídy ako čapiky alebo roztoky na rektálne použitie. Naproti tomu, keď sú tieto prípravky určené na orálne podávanie, súforrnulované ako prípravky na oneskorené uvoľňovanie aktívnej zložky, takže prechádzajúnedotknuté tráviacou trubicou a umožňujú uvoľňovanie účinnej látky iba na úrovni hrubého0021 Tieto liečivá tak nemajú žiadny účinok na duodenálnu časť tenkého čreva, kde sanachádza zápalové ohnisko celiakie. WO 2007/010516 opisuje zlúčeninu nasledujúceho vzorcaWR. ,v ktorom R 1 a R môžu byť rovnaké alebo rôzne a sú vybrané zo súboru, ktorý tvorí H alebo lineáma alebo rozvetvená alkylová skupina obsahujúca l až 6 atómov uhlíka alebo spoločne tvoria aromatický alebo alifatický kruh Y a Z, ktoré môžu byť rovnaké alebo rôzne, sú vybrané zo súboru, ktorý tvorí H, -OH, -COOH, -OR 3, -CH(OR 3)C 0 OH, v ktorom R 3 je vybrané zo súboru, ktorý tvorí H, fenyl, benzyl, -CF 3, alebo -CF 2 CF 3, vinyl, alyl a lineárna alebo rozvetvená alkylová skupina obsahujúca 1 až 6 atómov uhlíka. Takéto zlúčeniny sú opísané na použitie v prevencii a liečbe nádorov exprímujúcích receptory PPARy a receptory EGF a naliečbu zápalových chorôb. Nie je uvedený žiadny odkaz na celíakálnu chorobu.0022 W 02005/072 l 13 opisuje prostriedky pre zápalové choroby čriev alebo ostatné zápalové choroby, obsahujúce 5-aminosalícylovú kyselinu alebo jej farmaceutický prijateľnú sol alebo ester a aspoň jedno antioxidačné činidlo a farmaceutický prijateľný nosič. Predmet takejto patentovej prihlášky sa líši od predmetnej prihlášky v tom, že bázická fenylová štruktúra je substituovaná skupinou -CH(Y)(Z) a nie -COOH.0023 US 2006/270635 opisuje deriváty 4- alebo S-aminosalicylové kyseliny a farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto deriváty 4- alebo S-aminosalicylovej kyseliny ako aktívne zložky výhodné na liečbu intestínálnych chorôb, ako je zápalová črevná choroba (IBD) a syndrómdráždivého čreva (IBS) a na prevenciu/liečbu rakoviny hrubého čreva. Referencia na celiakiu sauvádza iba ako jedna možná choroba, medzi rôznymi inými.0024 Preto existuje v súčasnosti klinická potreba látok, ktoré budú poskytovať farmakologickú aktivitu, ktorá umožní potlačenie imuno-zápalových symptómov, ktoré savyvíjajú na úrovni duodenálnej mukózy tenkého čreva pri celiakii.

MPK / Značky

MPK: A61P 1/00, A61K 31/606, A61K 31/196

Značky: selektívnu, zložiek, liečbu, zlúčeniny, celiakie, intestinálnych, imunozápalových

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/38-e11874-zluceniny-na-selektivnu-liecbu-intestinalnych-imunozapalovych-zloziek-celiakie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zlúčeniny na selektívnu liečbu intestinálnych imunozápalových zložiek celiakie</a>

Podobne patenty