Kapsula, systém a spôsob prípravy vopred určeného množstva nápoja, vhodného na konzumáciu

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Kapsula, systém a spôsob prípravy vopred určeného množstva(0001) Vynález sa týka kapsule, zariadenia a spôsobu prípravy Vopred určeného množstva nápoja vhodného na konzumáciu pri(0002) Sú známe systémy zariadení na pripravu nápoja, ako je káva, používajúca varné zariadenie na dodávanie tekutiny pod tlakom, ako je voda, do puzdra obsahujúceho dávku nápojovej ingrediencie. Všeobecne, zariadenie na prípravu obsahuje Vkladaciu časť na vloženie kapsule. Pri použití je zabezpečené tesné zovretie medzi kapsulou a Vkladacou časťou, takže sa zabráni úniku tekutiny, napr. Vody alebo nápoja. Tesné zovretie sa zvyčajne zabezpečí stlačením kapsule a vkladacoučasťou oproti sebe pozdĺž obvodovej línie kontaktu.(0003) Je možné, aby materiál vkladacej časti V mieste tesného zovretia, napr. elastomérový materiál, bol mäkší ako materiál kapsule V mieste tesného zovretia, napr. z hliníka. Takýto systém je známy napríklad z EP l 203 554. V takomto prípade, materiál vkladacej časti V mieste tesného zovretia môže byťstlačovaný. Takéto systémy môžu mať nevýhodu V tom, že materiál vkladacej časti je vystavený opotrebovaniu,degradácii a/alebo znečisteniu, takže kvalita tesneniaV zovreti sa moze zhoršovať s rastúcim časom používaniazariadenia na prípravu nápoja.(0004) Zdá sa, že tieto nevýhody sú čiastočne prekonané inými známymi systémami, V ktorých materiál vkladacej časti V mieste tesného zovretia, napr. kov, je tvrdší ako materiál kapsule V mieste tesného zovretia, napr. plast. Takýto systém je napr. známy z FR 2 617 389. EP 1 849 715 A 1 zverejňuje kapsulu ktorá má vopred vyrobený tesniaci prvok pripojený ku kapsuli svorkouV tvare príruby na vkladacej časti. V takýchto prípadoch, materiál kapsule V mieste tesného zovretia sa môže stlačiť. Výhodou takéhoto systému. je to, že materiál vkladacej časti V mieste tesného zovretia je menej vystavený opotrebovaniu,degradácii a/alebo znečisteniu, zásluhou dobrého tesného zovretia. Osobitne, ak je materiál kapsule V mieste tesného zovretia rovnaký ako materiál obvodovej steny, kapsula sa môže vyrobiť veľmi ľahko. Tento spôsob však vykazuje nevýhodu V tom, že tesné zovretie sa môže porušiť, ak vkladacia časť v mieste tesného zovretia vykazuje nepravidelnosti, ako je(0005) Cieľom vynálezu je aspoň čiastočne odstrániť vyššie(0006) Preto podľa vynálezu je zabezpečená kapsula na prípravu vopred daného množstva nápoja vhodného na konzumáciu použitím extrahovateľného produktu, zložka V tvare šálky obsahuje obvodovú stenu, dno, uzatvárajúcu obvodovú stenu a prvý koniec a okraje v tvare príruby vystupujúcej smerom von 2 obvodovej steny a druhý koniec protiľahlý ku dnu, a Viečko, ktoré je pri použití pripojené k prírubovému lemu, pričom stena, dno a Viečko pri použití obklopujú vnútorný priestor obsahujúci extrahovateľný produkt, pričonx miska ďalej obsahuje množstvo v podstate koncentrických obvodových hrebeňov vystupujúcich smerom von zo šálky, pričom hrebene sú vyrobené z rovnakého(0007) Počas použitia aspoň jeden z obvodových hrebeňov môže dosadať oproti aspoň časti vkladacej časti, takže je vytvorené tesné zovretie napr. medzi vrškom. aspoň jedného hrebeňa a aspoň jednou časťou vkladacej časti. Pretože je zabezpečené množstvo hrebeňov, je dovolené vychýlenie medzi kapsulou avkladacou časťou pri stálom zachovaní tesného zovretia.(0008) Výhodne sú hrebene umiestnené na prirubovom leme, napr.na strane okraja príruby obráteného smerom od Viečka. Pretohrebene môžu dosadať smerom k vodiacemu okraju vkladacej časti. Preto, V mieste okraja príruby môže byť vytvorené tesne(0009) Je možne, aby hrebene boli vyrobene vcelku s okrajom príruby. Súbor hrebeňov a šálky môže tvoriť ucelený kus. Výroba šálky môže tiež zahrňovať vytvorenie hrebeňov, napr. vstrekovacím tvárnením súboru šálky a hrebeňov. Taktojednoducho sa dosiahne výroba šálky kapsule.(0010) V jednom vyhotovení, každý hrebeň množstva hrebeňov má v podstate pred použitím rovnakú výšku. Preto každý z hrebeňov 2 množstva hrebeňov môže prispievať k tesnému zovretiu Inedzi kapsulou a Vkladacou časťou. Voliteľne, každý hrebeň z množstva hrebeňov má v podstate rovnakú šírku. Nie je však vylúčené, aby hrebene mali navzájom odlišnú výšku a/alebo(0011) Je možné, aby šírka hrebeňa, z množstva hrebeňov bola menšia ako tento hrebeň. Výhodne sa toto použije pre každý hrebeň množstva hrebeňov. Preto má hrebeň štíhly tvar,umožňujúci ľahkú deformáciu hrebeňa, napr. stlačením vrchného okraja hrebeňa smerom k jeho základni. Preto môže hrebeň ľahko sledovať nepravidelnosť vkladacej časti v mieste tesného zovretia, napr. pretlačenie a/alebo výstupok vo vodiacom leme(0012) Je výhodné, aby hrebeň z množstva hrebeňov mal šírku rovnakú, alebo menšiu ako je hrúbka okraja príruby. Je výhodné, aby hrebeň z množstva hrebeňov mal Výšku rovnakú alebo menšiu. ako je hrúbka okraja príruby. Je výhodné, aby hrebeň z množstva hrebeňov mal výšku rovnakú alebo menšiu ako je Húnimálna hrúbka okraja príruby v mieste, kde sú prítomné hrebene. Toto sa výhodne aplikuje na každý hrebeň z množstva hrebeňov. Preto odolnosť hrebeňa voči stlačeniu môže byťmenšia ako odolnosť voči stlačeniu okraja. Preto pri porovnanís hrebeňom môže byť okraj relatívne tvrdý, pokým hrebeň môže vykazovať dostatočnú stlačiteľnosť vďaka svojmu tvaru a/alebo rozmerom. na zabezpečenie tesneho zovretia spolu s vkladacou časťou, aj keď vkladacia časť obsahuje nepravidelnosť v mieste(0013) Je možné, aby hrebeň 2 množstva hrebeňov mal výšku menšiu ako 0,4 mm, lepšie menšiu ako 0,3 mm, ešte lepšie menšiu ako 0.21 mm a dokonca najlepšie menšiu ako 0,15 mm. Je tak isto možné, aby hrebeň z množstva hrebeňov mal maximálnu šírku menšiu ako 0,3 mm, lepšie menšiu ako 0,2 l mm, ešte lepšie menšiu ako 0,15 mm. Výhodne sa toto aplikuje na každý hrebeň z množstva hrebeňov. Zistilo sa, že tieto rozmeryposkytujú dobré tesne zovretie medzi hrebeňom a vkladacou(0014) V jednom vyhotovení, hrebeň z množstva hrebeňov má zúžený, napr. V podstate trojuholníkový prierez. Toto savýhodne aplikuje ku každému hrebeňu 2 množstva hrebeňov. Poskytuje to výhodu V tom, že stlačenie hrebeňa vyžaduje progresívne narastajúcu silu. Potiaľ, hrebeň ľahko sleduje kontúru nepravidelnosti vkladacej časti, pretože toto spôsobuje lokálnu narastajúcu silu na hrebeň. Prijateľné sú tak isto iné prierezy, ako je polkruhový prierez alebo prierezV tvare lúča, prípadne so zaoblenými rohmi.(0015) Všetky hrebene z množstva hrebeňovn majú rovnaký tvar(0016) V jednom vyhotovení, (vzájomná) radiálna vzdialenosť medzi dvomi susednými hrebeňmi je Henšia ako maximálna šírka hrebeňov, výhodne menšia ako 50 maximálnej šírky, lepšie menšia ako 25 maximálnej šírky. Takto sú hrebene rozmiestnené tesne Vedľa seba a umožňujú dobrú šancu v tom, že aspoň jeden z hrebeňov správne dosadne smerom k vkladacejčasti pri stále umožňujúcom širokom priestore pre hrebene pri

MPK / Značky

MPK: A47J 31/36

Značky: kapsula, vhodného, určeného, množstva, vopred, konzumáciu, přípravy, systém, nápoja, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/35-e10709-kapsula-system-a-sposob-pripravy-vopred-urceneho-mnozstva-napoja-vhodneho-na-konzumaciu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kapsula, systém a spôsob prípravy vopred určeného množstva nápoja, vhodného na konzumáciu</a>

Podobne patenty