Jednodielny 3-polohový prvok opierky pre nohy pre nábytkový prvok

Číslo patentu: E 19365

Dátum: 28.12.2009

Autor: Marshall Richard

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Jednodielny 3-polohový prvok opierky pre nohy pre nábytkový prvok0001 Predložený opis sa týka výsuvných polohovacích zariadení opierok pre nohy prenábytkové prvky zahmujúce sklápacie a výkyvné nábytkové prvky.0002 Uvedenía v tejto časti iba zaísťujú informácie o stave techniky týkajúce sa predloženéhoopisu a nemusia zahmovať doterajší stav techniky.0003 Tradičné sú nábytkové prvky ako sklápacie kreslá vybavené ovládacim mechanizmom,ktorý je vzájomne funkčne prepojený medzi prefabrikovaným rámom kresla a stacionámou základňovou zostavou, ako je ukázané napriklad vo WO 2007 022 190 A 2. Ovládací mechanizmus je zvyčajne kombináciou rôznych mechanických spojení spôsobilých na zaistenie rôznych komfortných znakov, ako je samostatný sklápací pohyb sedadlovej zostavy rovnakoako ovládanie výsuvnej zostavy opierky pre nohy a združené nakláňanie rámu kresla.0004 Aj keď mnoho konvenčných sklápacich nábytkových prvkov funguje uspokojivo,výrobcovia nábytku sa stále snažia vyvinúť vylepšené rámy a ovládacie mechanizmy na zníženie zložitosti systému a ľahkosť manipulácie rovnako ako pohodlie uživateľa. Okrem toho je trvalo žiaduce vyvíjať vylepšené výrobky a zostavovacíe techniky, ktoré budú mať zanásledok zníženie nákladov, zatiaľ čo sa bude podporovať zvýšenie účinnosti a zlepšenie0005 V konvenčných ovládacích mechanizmoch je zaisťovacie alebo západkové zariadenie opatrené mechanizmom, ktorý umožňuje zostave opierky pre nohy vysunúť sa cez množstvo zaistených alebo podoprených polôh pre pohodlie užívateľa. Známe zaisťovacie zariadenia zahmujú aretačné zostavy majúce množstvo sektorových doštičiek, z ktorých každá má množstvo oblúkových perifémych okrajov, ktoré sú v zábere s čapom na dočasné zaistenie zostavy opierky pre nohy v jednej z vysunutých polôh. Sektorové doštičky môžu byť zaistené z kovu, ako je oceľ alebo hliník a sú spojené jednou alebo viacerými sponami. Na zníženiehlučnosti západky, zahmujú bežne sektorové zostavy stlačiteľný prvok vložený medzisektorové doštičky, vyrobený z polymémeho alebo gumového materiálu, na uloženie čapu, keď0006 Podľa niekoľkých uskutočnení predloženého opisu zahrnuje západkový prvok opierky pre nohy nábytkového prvku prispôsobený na uloženie vysúvacej časti spojenia ovládacieho mechanizmu nábytkového prvku na dočasné držanie zostavy opierky pre nohy v množine vysunutých polôh jednodíelny homogénny prvok. Prvok zahmuje voľný koniec majúci zvýšenú záberovú časť zahmujúcu prvú a druhú dutinu určujúcu prvú a drL 1 hú zastavovací polohu pre zostavu opierky pre nohy, ked vysúvacia časť spojenia samostatne vstúpi do každej z prvej a druhej dutiny. Odkloniteľná časť je homogénne pripojená k voľnému koncu. Odkloniteľná časť je prispôsobená na to, aby bola elasticky Odkloniteľná, aby umožnila voľnému koncu pohybovať sa západkovým pohybom, keď sa vysúvacia časť spojenia pohybuje medzi prvou a0007 Podľa ďalších uskutočnení zahrnuje polohovacie zariadenie opierky pre nohy nábytkového prvku prispôsobené na dočasné držanie zostavy opierky pre nohy v množstve vysunutých polôh homogénny polymémy jednodíelny prvok. Prvok zahmuje prvú časť majúcu aspoň dve dutiny určujúce prvú a druhú vysunutú zastavovaciu polohu pre zostavu opierky pre nohy. Druhá časť, homogénne pripojená k prvej časti, má zasúvací záberový jazýček,vystupujúci z nej. Tretia časť homogénne pripojená k druhej časti má protiľahlé prvé a druhé podpemé záberové prvky oddialené od seba navzájom. Tretia časť je prispôsobená pre elastickéodklonenie vzhľadom na prvú a druhú časť.0008 Podľa ďalších uskutočnení zahrnuje jednodíelny homogénny západkový prvok opierky pre nohy nábytkového prvku prispôsobený na dočasné držanie zostavy opierky pre nohy nábytkového prvku v množstve vysunutých polôh prvú časť majúcu prvú a druhú zvýšenú záberovú časť. Prvá zvýšená záberová časť zahmuje dutinu prispôsobiteľnú na vytvorenie prvej vysunutej polohy zostavy opierky pre nohy a druhú dutinu vytvorenú medzi prvou a druhou zvýšenou záberovou časťou. Druhá dutina je prispôsobiteľná na vytvorenie druhej vysunutejpolohy zostavy opierky pre nohy. Druhá časť je homogénne pripojená k prvej časti majúcejzasúvací záberový jazýček vystupujúci z nej opačne smerovaný z každej z prvej a druhej zvýšenej záberovej časti. Tretia časť homogénne pripojená k druhej časti má protiľahlé prvé a druhé podpemé záberové prvky oddialené od seba a umiestnené navzájom paralelne. Tretia časťje prispôsobená na elastické odklonenie vzhľadom na prvú a druhú časť.0009 Podľa ešte ďalších uskutočnení má prvá časť prvú a druhú zvýšenú záberovú časť. Prvá zvýšená záberová časť zahmuje dutinu určujúcu prvú zastavovaciu polohu prispôsobiteľnú na vytvorenie prvej vysunutej polohy zostavy opierky pre nohy a druhú dutinu určujúcu druhú zastavovaciu polohu vytvorenú medzi prvou a druhou zvýšenou záberovou časťou, druhá dutinaje prispôsobiteľná na vytvorenie druhej vysunutej polohy zostavy opierky pre nohy.0010 Podľa ešte ďalších uskutočnení zahrnuje polohovací systém opierky pre nohy nábytkového prvku jednodielne západkové zariadenie z polymérneho materiálu zahmujúce prvú časť, ktorá má prvú a druhú zvýšenú záberovú časť. Prvá zvýšená záberová časť zahmuje prvú dutinu prispôsobiteľnú na vytvorenie prvej vysunutej polohy zostavy opierky pre nohy a druhú dutinu vytvorenú medzi prvou a druhou zvýšenou záberovou časťou, druhú dutinu prispôsobiteľnú na vytvorenie druhej vysunutej polohy zostavy opierky pre nohy. Druhá časť homogénne pripojená k prvej častí má zasúvací záberový jazýček vystupujúci z nej opačne nasmerovaný z každej z prvej a druhej zvýšenej záberovej časti. Tretia časť homogénne pripojená k druhej časti je upravená tak, aby bola elastícky odkloníteľná vzhľadom na prvú a druhú časť. Spojenie mechanizmu nábytkového prvku majúce prvok vysunujúcí spojenie, jeselektívne uložiteľne do každej z oboch z prvej a druhej dutiny a je spôsobilé dočasného0011 Ďalšie oblasti použitia budú zrejmé z tu poskytnutého opisu. Malo by sa, rozumieť že opis a konkrétne príklady sú zamýšľané iba na ilustračné účely anie sú zamýšľané naobmedzenie rozsahu predloženého opisu.0012 Výkresy tu opísané sú iba na účely ilustrácie a v žiadnom prípade nie sú zamýšľané naobmedzenie rozsahu predloženého opisu.Obrázok l je perspektívny pohľad spredu na nábytkový prvok majúci vysunuteľnú opierku pre nohyObrázok 2 je perspektívny pohľad spredu podobný Obrázku 1 ďalej ukazujúci opierku pre nohy nábytkového prvku čiastočne vysunutúObrázok 3 je perspektívny pohľad spredu na časť rámu a ovládací mechanizmus preObrázok 4 je pohľad z boku na zvislý rez pracovným mechanizmom nábytkového prvkuz Obrázka 3 prispôsobeného na upravenie pre vysunuteľnú opierku pre nohyObrázok 5 je perspektívny pohľad spredu na jednodielny 3-polohový prvok a podpernúzostavu podľa predloženého opisuObrázok 6 je perspektívny pohľad spredu na jednodielny 3-polohový prvok z Obrázka 5Obrázok 7 je perspektívny pohľad zozadu na jednodielny 3-polohový prvok z Obrázka 5Obrázok 8 je perspektívny pohľad zospodu na jednodielny 3-polohový prvok z Obrázka 5Obrázok 9 je otočený, perspektívny pohľad zospodu na jednodielny 3-polohový prvok z Obrázka 8Obrázok 10 je pôdorysný pohľad zhora na jednodielny 3-polohový prvok z Obrázka 5 Obrázok 11 je pohľad na bočný prierez jednodíelnym 3-polohovým prvkom z Obrázka 10Obrázok 12 je pohľad na bočný prierez zostavou jednodielneho 3-polohového prvku a podpemou zostavou z Obrázka 5 prípojenou k ľavostrannej pantografovej spojovacejObrázok 13 je pohľad na bočný prierez zostavou z Obrázka 12 zobrazenou v prvejObrázok 14 je pohľad na bočný prierez zostavou z Obrázka 12 zobrazenou v druhej

MPK / Značky

MPK: A47C 7/50, A47C 1/022, A47C 1/034

Značky: nábytkový, 3-polohový, jednodielny, prvok, opierky

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/32-e19365-jednodielny-3-polohovy-prvok-opierky-pre-nohy-pre-nabytkovy-prvok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jednodielny 3-polohový prvok opierky pre nohy pre nábytkový prvok</a>

Podobne patenty