Balený nízkoalkoholický osviežujúci nápojový výrobok

Číslo patentu: U 7524

Dátum: 01.08.2016

Autor: Svátek Michal

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) IVDátum podania prihlášky 13. 11. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (20160 ĺ)ľ(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority CIZG 3/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 3. 2016 A 23 L 2/00 Vestník UPV SR č. 03/2016(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 1. 8. 2016 PRIEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 08/2016 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 23. 6. 2016(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Balený nízkoalkoholický osviežujúci nápojový výrobokOpísaný nápojový výrobok je dvojzložkovou kvapalnou zmesou, kde jednu zložku tvorí 30 až 70 hmotn. vína a hotový nealkoholický nápoj je v 0 zvyšku druhou zložkou,pričom táto zmes je uzavretá v plechovke alebo v PET fľaši, alebo v sklenenej fľaši. Je možné použit víno biele alebo červené, perlivé alebo neperlivé. Môže byť použitý hotový nealkoholický nápoj na báze kofeínu, teínu, chinínu, ovocných štiav, prípadne sa môže použit sóda alebo energetickýTechnické riešenie sa týka baleného nízkoalkoholického osviežujúceho nápojového výrobku. Technické riešenie spadá do oblasti potravinárskeho priemyslu.Zo stavu techniky je známe veľké množstvo nealkoholických nápojov a energetických nápojov miešaných pre okamžitú spotrebu alebo balených v sklených fľašiach, PET fľašiach alebo v plechovkách. Tieto nealkoholické a energetické nápoje sú vyrábané na rôznych bázach (teín, kofeín, chinín a pod. s množstvom podporných chuťových prísad), ako sú napríklad Ice Tea, Coca-cola, Kofola, Vinea, Tonie, Sprite, Hell, Red Bull, Semtex a pod.Ďalej je známa skupina vín najrozličnejších druhov a odrôd, ktoré sa spotrebiteľovi ponúkajú najmä fľaškované.Je známa aj kategória miešaných alkoholických nápojov, ktorých základnou bázou je čistý alkohol, pivo alebo víno, do ktorých sa primiešavá ovocná, mliečna alebo bylinná zložka. Napríklad je známy nízkoalkoholický nápoj podľa CS patentu č. 275800 pozostáva z 43,72 hmotn. prírodného bieleho alebo červeného vína, 7,14 až 7,44 hmotn. cukru, 0,12 až 0,20 hmotn. kyseliny citrónovej, 0,36 až 0,60 hmotn. ovocného koncentrátu, 0,01 až 0,12 hmotn. arómy, 47,74 až 47,85 hmotn. pitnej vody a 0,48 hmotn. oxidu uhličitého.Je známy aj úžitkový vzor č. 2580, ktorý opisuje nízkoalkoholický nápoj, ktorý je tvorený 12,0 až 17,5 obj. sirupom s ovocnou arómou, 4 až 6,5 obj. etylalkoholom a zvyšok tvorí voda.Absenciou baleného nízkoalkoholického osviežujúceho nápojového výrobku vznikol priestor na vytvorenie nového druhu fľaškovaného, resp. plechovkového nízkoalkoholického osviežujúceho nápoj a, ktorý by bol jednoduchej výrobnej receptúry a zaplnil by tak chýbajúci segment v ponuke nápojov.Výsledkom tohto úsilia je opisovaný balený nízkoalkoholický osviežujúci nápojový výrobok v predloženom úžitkovom vzore.Uvedené nedostatky sú odstránené novým druhom fľaškovaného, resp. plechovkového nízkoalkoholického osviežujúceho nápojového výrobku podľa tohto úžitkového vzoru, ktorý je jednoduchej výrobnej receptúry a zaplňuje tak chýbajúci segment v ponuke nápojov.Podstata riešenia spočíva v tom, že balený nízkoalkoholický osviežujúci nápojový výrobok je dvojzložkovou kvapalnou zmesou, kde jednu zložku tvorí 30 až 70 hmotn. vína a hotový nealkoholický nápoj je v zvyšku druhou zložkou, pričom táto zmes je uzavretá v plechovke alebo v PET fľaši, alebo sklenenej fľaši. Je možné použiť víno biele alebo červené, perlivé alebo neperlivé. Môže byť použitý hotový nealkoholický nápoj na báze kofeĺnu, teínu, Chinínu, ovocných štiav. Prípadne sa môže použiť sóda alebo energetický nápoj.Výhody baleného nízkoalkoholického osviežujúceho nápojového výrobku podľa technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky spočívajú v tom, že trh sa obohacuje o ďalší balený nízkoalkoholický osviežujúci nápojový výrobok. Výhody ďalej spočívajú v tom, že balený nízkoalkoholický osviežujúci nápojový výrobok má vysoké osviežujúce účinky aj pri nízkom stupni obsahu alkoholu obsiahnutého vo víne, pričom sa zachovávajú charakteristické chuťové vlastnosti vín vplyvom vyváženosti kyslých, sacharidových a prípadne aj aromatických (vynímajúc sódu) zložiek dvojzložkového nápoja. Rozdiel oproti stavu techniky je v tom, že v prípade toho úžitkového vzoru ide o zmes, resp. zmiešanie dvoch hotových výrobkov, tzn. zmiešanie stabilizovaného vína spolu s nealkoholickým nápojom, ktorý je rovnako predtým stabilizovaný, bez ďalšieho následného okysličovania a bez pasterizácie.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odborníkov znalých stavu techniky nemôže robit problém optimalizácia zloženia takejto dvojzložkovej kvapalinovej zmesi a vhodná voľba, resp. výber jej zložiek, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaný balený nízkoalkoholický osviežujúci nápojový výrobok V prvej konečnej receptúre. Je to dvojzložková kvapalná zmes. Jednu zložku kvapalnej zmesi tvorí 58 hmotn. bieleho neperlivého vína, napr. Rizling rýnsky. Druhú zložku kvapalnej zmesi tvorí 42 hotovej sódy (sýtenej prírodnej vody), alternatívne je možné použiť napr. Vineu.Z výrobného hľadiska táto dvojzložková kvapalná Zmes sa spojí len zliatím dvoch kvapalných zložiek,t. j. dvoch hotových výrobkov - stabilizovaného vína spolu s nealkoholickým nápojom, ktorý je rovnako predtým stabilizovaný, bez ďalšieho následného okysličovania a bez pasterizácie, za čím nasleduje len plnenie a uzavretie do PET alebo sklenených fliaš.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaný balený nízkoalkoholický osviežujúci nápojový výrobok V druhej konečnej receptťre. Je to dvojzložková kvapalná zmes. Jednu zložku kvapalnej zmesi tvorí 48 hmotn. červeného neperlivého vína, napr. Dornfelder. Druhú zložku kvapalnej zmesi tvorí 52 hotového nealkoholického nápoja na báze kofeínu, napr. Kofola, alternatívne je možné použiť napr. Coca-colu, resp. Ice Tea. Táto dvojzložková kvapalná zmes sa spojí len zliatím oboch kvapalných zložiek, za čím nasleduje len plnenie a uzavretie do plechoviek.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaný balený nízkoalkoholický osviežujúci nápojový výrobok v tretej konečnej receptúre. Je to dvojzložková kvapalná zmes. Jednu zložku kvapalnej zmesi tvorí 50 hmotn. perlivého vína, napr. Pálffy Frizzante. Druhú zložku kvapalnej zmesi tvorí 50 hotového energetického nápoja, napr. Semtex. Táto dvojzložková kvapalná zmes sa spojí len zliatím oboch kvapalných zložiek, za čím nasleduje len plnenie a uzavretie do plechoviek.1. Balený nízkoalkoholický osviežujúci nápojový výrobok, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že je dvojzložkovou kvapalnou zmesou, kde jednu zložku tvorí 30 až 70 hmotn. vína a hotový nealkoholický nápoj je v zvyšku druhou zložkou, pričom táto zmes je uzavretá v plechovke alebo v PET fľaši, alebo sklenenej fľaši.2. Balený nízkoalkoholický osviežujúci nápojový výrobok podľa nároku , V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že víno je biele perlivé alebo neperlivé.3. Balený nízkoalkoholický osviežujúci nápojový výrobok podľa nároku , V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že víno je červené perlivé alebo neperlivé.4. Balený nízkoalkoholický osviežujúci nápojový výrobok podľa nároku , V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že hotový nealkoholický nápoj je na báze kofeínu.5. Balený nízkoalkoholický osviežujúci nápojový výrobok podľa nároku , V y z n a č u j ú c i S a t ý m , že hotový nealkoholický nápoj je na báze teínu.6. Balený nízkoalkoholický osviežujúci nápojový výrobok podľa nároku , V y z n a č u j ú c i S a t ý m , že hotový nealkoholický nápoj je na báze chinínu.7. Balený nízkoalkoholický osviežujúci nápojový výrobok podľa nároku , V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že hotový nealkoholický nápoj je na báze ovocných štiav.8. Balený nízkoalkoholický osviežujúci nápojový výrobok podľa nároku , V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že hotovým nealkoholickým nápojom je sóda.9. Balený nízkoalkoholický osviežujúci nápojový výrobok podľa nároku , V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že hotovým nealkoholickým nápoj om je energetický nápoj.

MPK / Značky

MPK: C12G 3/04, A23L 2/02

Značky: nápojový, nízkoalkoholický, osviežujúci, balený, výrobok

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-u7524-baleny-nizkoalkoholicky-osviezujuci-napojovy-vyrobok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Balený nízkoalkoholický osviežujúci nápojový výrobok</a>

Podobne patenty