Spôsob výroby trojrozmerných drevených dekoračných a/alebo úžitkových výrobkov

Číslo patentu: U 7356

Dátum: 02.02.2016

Autor: Piwonski Marek

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 20. 3. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (20160 ĺ)ľ(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority B 44 B 5/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 9. 2015 R 44 C 5/00 Vestník UPV SR č. 09/2015 B 44 B 3/00(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 2. 2. 2016 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 02/2016 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 30. 12. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Spôsob výroby trojrozmerných drevených dekoračných a/alebo úžitkových výrobkovSpôsob výroby trojrozmerných drevených dekoračných a/alebo úžitkových výrobkov z mäkkého íhličnatého dreva spočíva vo viacnásobnom opracovávaní dreveného dekoračného a/alebo úžitkového výrobku, stanoveným postupom viacnásobného opracovávania, ručnej rezbárskej práce, opaľovania, škrabania, brúsenía a lakovania sa dosahuje trojrozmerný dekoračný alebo úžitkový výrobok zvláštnejTechnické riešenie sa týka spôsobu výroby trojrozmerných drevených dekoračných a/alebo úžitkových výrobkov.Drevo je ideálny materiál, ktorý nám ponúka mnoho možností využitia v interiéri a exteriéri. Je to nosný a konštrukčný prvok, slúži na obklady stien a stropov, dverí, schodov, galérií, deliacich stien, rôznych druhov podláh i nábytkov všetkého druhu. Z dreva sa vyrábajú aj neopakovateľné drobné dekoratívne predmety,svietidlá a rámy obrazov.V súčasnosti je možné drevo upravovať rôznymi spôsobmi. Cieľom týchto úprav je výrobky z dreva zatraktívnit a pridať mu určitý charakter, pri umeleckom stvárnení sú často používané techniky opaľovania plochých plôch, škrabania (nazývané aj kefovanie alebo kartáčovanie), hobľovania či postaršovania, morenia a olejovania, kombináciou týchto techník je možné docieliť skutočne originálne výsledky.Opaľovanie dreva je dávna metóda impregnácie dreva a využívali ju ľudia už v dávnej minulosti. Tí opaľovali koly určené na ukotvenie do zeme, ktoré odolávali lepšie hnilobným procesom, opaľovali sa dosky,ako aj ďalšie drevené plochy, čím sa predlžovala ich životnosť. Pri správnom opaľovaní dreva nedochádza k deštrukcii povrchu, ale len k zatiahnutiu povrchovej vrstvy. Škrabanie (kartáčovanie) dreva je postup, ktorým sa odstráni časť mäkkej dužiny a v dreve výrazne vynikne kresba.Uvedené postupy sa používajú pre ploché drevené prvky, resp. pre úžitkové drevo, ako sú lavice, stoly,rámy obrazov.Podstata technického riešenia podľa tohto úžitkového vzoru tvorí spôsob výroby trojrozmerných drevených dekoračných a/alebo úžitkových výrobkov z mákkého ihličnatého dreva, ktorý spočíva vo viacnásobnom opracovávaní dreveného dekoračného a/alebo úžitkového výrobku, pričom sa stanoveným postupom viacnásobného opracovávania, ručnej rezbárskej práce, opaľovania, škrabania, brúsenia, lakovania dosahuje trojrozmerný dekoračný alebo úžitkový výrobok zvláštnej vonkajšej úpravy.Výhodou uvedeného postupu je možnosť vytvárania neopakovateľných trojrozmerných drevených dekoračných a/alebo úžitkových výrobkov a nie len opaľovaných rovnoplošných predmetov.Podstatu technického riešenia podľa tohto úžitkového vzoru tvorí spôsob výroby trojrozmemých drevených dekoračných a/alebo úžitkových výrobkov, najmä z mäkkého ihličnatého dreva, ktorý spočíva vo viacnásobnom opracovávaní dreveného dekoračného alebo úžitkového výrobku v nasledujúcom časovom slede- prvé opracovávanie - podľa veľkosti dekoračného a/alebo úžitkového výrobku sa ručnou rezbárskou prácou alebo prostredníctvom ručných alebo elektrických nástrojov vytvorí základný tvar výrobku- prvé opaľovanie - pomocou kyslíkovo-acetylénového alebo propán-butánového, alebo butánového plameňa sa povrch nahrubo opracovaného dekoračného a/alebo úžitkového výrobku opáli, pričom vzhľadom na vysokú teplotu plameňa a možnosti jeho regulácie dokáže tento plameň vytvárať rôzne odtiene, resp. hĺbku opálenia- druhé opracovávanie - pomocou ručných rezbárskych a brúsnych nástrojov alebo elektrických rezbárskych a brúsnych nástrojov dochádza k ďalšiemu opracovaniu dekoračného a/alebo úžitkového výrobku, pričom sa môže odobrať až 20 objemu výrobku- druhé opaľovanie - pomocou kyslíkovo-acetylénového alebo propán-butánového, alebo butánového plameňa sa povrch opracovaného dekoračného a/alebo úžitkového výrobku opätovne opáli, pričom vzhľadom na vysokú teplotu plameňa a možnosti jeho regulácie je možné ním vytvárať rôzne odtiene, resp. hĺbku opálenia- tretie opracovávanie - škrabanie (kartáčovanie) - povrchu dekoračného a/alebo úžitkového výrobku umožňuje vyniknúť kresbe a detailom- štvrté opracovávanie - pomocou ručných rezbárskych a brúsnych nástrojov dochádza k opracovaniu detailov dekoračného a/ alebo úžitkového výrobku- tretie opaľovanie - pomocou kyslíkovo-acetylénového alebo propán-butánového, alebo butánového plameňa sa detaily opracovaného dekoračného a/alebo úžitkového výrobku opália a/alebo sa celý povrch vý 1 Drobku opaľuje do nadobudnutia požadovanej farby (tmavosti) výrobku- piate opracovávanie - pomocou brúsnych nástrojov a/alebo škrabania dochádza k dopracovaniu detailov a povrchu dekoračného a/alebo úžitkového výrobku- výhodne je možné lakovanie a/alebo voskovanie povrchu dekoračného a/alebo úžitkového výrobku včelím voskom a /alebo umelým voskom.l. Spôsob výroby trojrozmerných drevených dekoračných a/alebo úžitkových výrobkov, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa na drevenej surovine V rôznom časovom slede vykoná- prvé opracovávanie - ručnou rezbárskou prácou alebo prostredníctvom ručných alebo elektrických nástrojov sa vytvorí základný tvar výrobku- prvé opaľovanie - pomocou kyslíkovo-acetylénového alebo propán-butánového, alebo butánového plameňa sa povrch na hrubo opracovaného dekoračného a/alebo úžitkového výrobku opáli- druhé opracovávanie - pomocou ručných rezbárskych a brúsnych nástrojov alebo elektrických rezbárskych a brúsnych nástrojov dochádza k ďalšiemu opracovaniu dekoračného a/alebo úžitkového výrobku, pričom môže sa odobrať až 20 objemu výrobku- druhé opaľovanie - pomocou kyslĺkovo-acetylénového alebo propáu-butánového, alebo butánového plameňa sa povrch opracovaného dekoračného a/alebo úžitkového výrobku opätovne opáli- štvrté opracovávanie - pomocou ručných rezbárskych a brúsnych nástrojov dochádza k opracovaniu detailov dekoračného a/alebo úžitkového výrobku- tretie opaľovanie - pomocou kyslíkovo-acetylénového alebo propán-butánového, alebo butánového plameňa sa detaily opracovaného dekoračného a/alebo úžitkového výrobku opália a/alebo sa celý povrch výrobku opaľuje do nadobudnutia požadovanej farby (tmavostí) výrobku- piate opracovávanie - pomocou brúsnych nástrojov a/alebo škrabania dochádza k dopracovaniu detailov a povrchu dekoračného a/alebo úžitkového výrobku2. Spôsob výroby trojrozmerných drevených dekoračných a/alebo úžitkových výrobkov podľa nároku 1,v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že drevná surovinaje mäkké ihličnaté drevo.3. Spôsob výroby trojrozmerných drevených dekoračných a/alebo úžitkových výrobkov podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že po piatom opracovávaní nasleduje minimálne jedno voskovanie alebo lakovanie

MPK / Značky

MPK: B44C 5/04, B44D 5/10, B44B 3/04

Značky: výrobkov, výroby, užitkových, dřevěných, spôsob, trojrozměrných, dekoračných

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-u7356-sposob-vyroby-trojrozmernych-drevenych-dekoracnych-a-alebo-uzitkovych-vyrobkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby trojrozmerných drevených dekoračných a/alebo úžitkových výrobkov</a>

Podobne patenty