Podložka pod mobilné telefóny, tablety, prenosné počítače, iné ľahko prenosné elektrotechnické zariadenia a ich puzdrá

Číslo patentu: U 6972

Dátum: 04.12.2014

Autor: Duben Matej

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA v O r VZO (l 1) Číslo dokumentu UZITK V Y R sK 697 2(22) žátum podania prihlášky 14. ll. 2013 (13) Druh dokumentu y(32) Dátum podania priorimej prihlášky (51) 1 m- CL 0014001(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority H 04 M 1/ 00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. s. 2014 A 45 C l 1/00 Vestník UPV SR č. 06/2014 C 09 J 7/00 (45) Dátum oznámenia o zápise URAD , úžitkového vzoru 4. 12. 2014 PRIEMYSELNEHO Vestník UPV SR č. 12/2014 VLASTNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLÍKY úžitkového vzoru verejnosti 8. 10. 2014(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Podložka pod mobilné telefóny, tablety, prenosné počítače, iné ľahko prenosné elektrotechnickě zariadenia aPodložka pod mobilné telefóny, tablety, prenosné počítače,ine ľahko prenosné elektrotechnické zariadenia aich puzdrá je tvorená samolepiacou fóliou s vonkajším velúrovým povrchom v tvare podkladovej plochy alebo aspoňjej časti.Technické riešenie sa týka podložky pod mobilné telefóny, tablety, prenosné počítače, iné ľahko prenosné elektrotechnické zariadenia a ich puzdrá, ktoré nie sú vybavené vonkajšími, napr. gumenými výstupkamí, a často sú používateľmi položené na rôznom textilnom alebo povrchovo drsnejšom materiáli.Samolepiace fólie s vonkajším velúrovým (zamatovým) povrchom patria do skupiny interiérových materiálov a sú určené na dekoratívny účel, t. j. na renováciu starého a detského nábytku, dverí, kuchynských liniek, umakartového bytového jadra alebo iných hladkých nenasiakavých povrchov (napr. z laminátu, umakartu, plechu, skla, plastu, lakovaného dreva, drevotriesky a pod.).Známe je aj použitie samolepiacej fólie s vonkajším velúrovým povrchom na dekoráciu malých bytových doplnkov (napríklad dóz na potraviny, rôznych škatúľ, darčekových škatuliek, hračiek, kníh alebo kvetináčov a pod.) s cieľom vytvorenia vhodného dizajnového prvku, ktorý verejnosť zaujme a oživí bytový priestor. Velúrový povrch tvoria česané, často postrihované bavlnené alebo vlnené, alebo syntetické tkaniny s veľmi krátkym hustým vlasom, ktoré sa používajú najmä ako imitácia zamatu, napr. pod označením velveton (na chlopniach a golieroch sák, ako závesy a pod.) alebo diftín (na plášte alebo klobúky a pod.).Výrobcovia rôznych zariadeni takéto samolepiace fólie používajú tiež na vnútornú výplň a výstelku trezorov, puzdier mobilných telefónov, tabletov, prenosných počítačov a iných ľahko prenosných elektrotechnických zariadení s cieľom ochrany ich povrchu pred mechanickým vonkajším poškodením, napr. počas ich prepravy a pod. Tiež sa takéto samolepiace fólie používajú pri oprave a renovácii vnútomej časti starých kufrov a pod. s cieľom zvýšenia ochrany povrchov predmetov, ktoré sú v nich uložené, pred nežiaducimi vonkaj šími mechanickými vplyvmi.Ako podložka mobilných telefónov, tabletov, prenosných počítačov a iných ľahko prenosných elektrotechnických zariadení sa pritom bežne používa tvrdá samolepiaca fólia s lesklým prevažne priehľadným povrchom, ktorá chráni ich povrch pred znečistením i bežným vonkajším mechanickým poškodením, napr. pošlcriabaním a pod.Nevýhodou súčasných samolepiacich fólií vo forme podložiek pre mobilné telefóny, tablety, prenosné počítače a iné ľahko prenosné elektrotechnické zariadenia je, že ich hladký vonkajší povrch, nalepený na úložnej ploche prenosných elektrotechnických zariadení, je málo estetický a že umožňuje používateľovi nepohodlné, t. j. málo komfortné prichytenie uvedených zariadení s možnosťou vypadnutia z ruky alebo ľahkého sklznutia z povrchu podkladu, ako aj ich časté pády a mechanické poškodenia. Z uvedených dôvodov takéto fólie zabezpečujú len málo stabilné osadenie takýchto ľahkých prenosných zariadení na povrchu podkladu, najmä pri ich používaní na menej stabilných podkladoch, napr. na rôznych podkladoch cestujúcimi V pohybujúcich sa dopravných prostriedkoch a v čakárňach, t. j. položenim zariadenia na kufri, nohaviciach,sukni používateľa a pod. Doposiaľ pritom nie je známe použitie velúrového povrchu nalepeného na podkladovej úložnej ploche elektrotechnických zariadení s cieľom zvýšenia priľnavosti úložných plôch prenosných elektrotechnických zariadeni na ich nosnej podkladovej ploche.Uvedené nedostatky V značnej miere odstraňuje podložka pod mobilné telefóny, tablety, prenosné počítače, iné ľahko prenosné elektrotechnické zariadenia a ich puzdrá podľa technického riešenia, tvorená samolepiacou fóliou s vonkajším velúrovým povrchom v tvare ich podkladovej plochy alebo aspoň jej časti.Je pritom výhodné, ak je velúrový povrch samolepiacej fólie jednofarebný alebo s farebným dekoratívnym vzorom.Podložka pod mobilné telefóny, tablety, prenosné počítače, iné ľahko prenosné elektrotechnické zariadenia a ich puzdrá podľa technického riešenia zmäkčuje vonkajší povrch nalepený na ich úložnej ploche, zvyšuje vonkajší estetický dizajn týchto technických zariadení a umožňuje používateľovi pohodlnejšie prichytenie zariadenia s minimalizáciou možnosti vypadnutia zariadenia z ruky pri malej cenovej náročnosti. Velúrový povrch podložky pritom výrazne zvyšuje priľnavosť a zabezpečuje oproti súčasnému stavu výrazne stabilnejšie osadenie predmetných ľahkých prenosných zariadení na podklade, najmä pri používaní na jeho drsnejších a menej stabilných povrchoch, napr. v pohybujúcich sa dopravných prostriedkoch alebo V čakárňach,položenim zariadenia na kufor, nohavice alebo sukňu používateľov a pod.Podložka pod mobilné telefóny, tablety, prenosné počítače, iné ľahko prenosné elektrotechnické zariadenia a ich puzdrá podľa technického riešenia je tvorená samolepiacou fóliou s vonkajším velúrovým povrchom V tvare podkladovej plochy alebo jej časti, pričom povrch samolepiacej fólie je jednofarebný, napr. čiemy, modrý, červený a pod. tak, aby farebne esteticky doplňal ich vonkajší farebný kryt. Alternatívne velúrový povrch samolepiacej fólie má farebný dekoratívny vzor tak, aby farebne harmonizoval a dotváral dizajn ich vonkajšieho farebného krytu. Velúrový povrch pritom tvoria česané, často postrihované bavlnené alebo vlnené, a/alebo syntetické tkaniny s veľmi krátkym hustým vlasom.Z podložky podľa technického riešenia sa známym spôsobom oddelí snímacia ochranná fólia samolepiacej vrstvy a touto vrstvou sa plošné upevní - prilepí na očistenú podkladovú plochu mobilného telefónu, tabletu, prenosného počítača alebo iného ľahko prenosného elektrotechnického zariadenia, príp. ich puzdrá alebo ích časť. Následne sa zariadenia pri používaní pokladajú prilepeným velúrovým povrchom na bežné podkladové plochy.Podložku podľa technického riešenia je možné využiť na zvýšenie priľnavosti ľahkých prenosných výrobkov a zariadení alebo ich podkladov v telekomunikačnom a elektrotechnickom priemysle, v dopravných prostriedkoch, napr. V automobiloch, vo vlakoch, v lietadlách a pod., v reštauračných zariadeniach, v záchranárskych jednotkách, v armáde, V polícii a v chemickom priemysle. NÁROKY NA OCHRANUPodložka pod mobilné telefóny, tablety, prenosné počítače, iné ľahko prenosné elektrotechnické zariade nia a ich puzdrá, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je tvorená samolepiacou fóliou s vonkajším velúrovým povrchom v tvare podkladovej plochy alebo aspoň jej časti.

MPK / Značky

MPK: A45C 11/24, C09J 7/02, H04M 1/02, A45C 11/00

Značky: prenosné, telefóny, mobilné, zariadenia, tablety, podložka, počítače, elektrotechnické, puzdra, ľahko

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-u6972-podlozka-pod-mobilne-telefony-tablety-prenosne-pocitace-ine-lahko-prenosne-elektrotechnicke-zariadenia-a-ich-puzdra.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podložka pod mobilné telefóny, tablety, prenosné počítače, iné ľahko prenosné elektrotechnické zariadenia a ich puzdrá</a>

Podobne patenty