Výživový doplnok s obsahom extraktu Ginkgo biloba

Číslo patentu: U 6620

Dátum: 02.12.2013

Autor: Leškovský Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 30. 10. 20 | 2 (13) Druh dokumentu y(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) 1 m- CL (ŽOĺĺÚUí(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority A 611( 31/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 7. 2013 A 611( 36/00 Vestník UPV SR č. 7/2013 ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoru 2. 12. 2013 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SK Č. 12/2013 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a spristupneníaúžitkového vzoru verejnosti 21. 10. 2013(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ VULM SK s. r. o., Bratislava, SK(54) Názov Výživový doplnok s obsahom extraktu Ginkgo bilobaVýživový doplnok s obsahom extraktu Ginkgo biloba obsahuje 60 mg 20 Vo-ného karotenoidu luteínu, l mg zeaxantínu, 60 mg extraktu z Ginkgo biloby, 30 mg aesclnu,30 mg vitamínu E, 60 mg rutlnu, 20 mg leeitinu, 10 mg včelieho vosku, 230 mg sójovćho oleja, 132 mg želatíny,65 mg glycerínu, 23 mg vody a l mg hnedého oxidu železítćho.Technické riešenie sa týka výživového doplnku s obsahom extraktu Ginkgo biloba.V súčasnosti sa na trhu nachádza niekoľko prípravkov s pozitívnym vplyvom na zrakový aparát, ktoré sa využívajú v dostupnej medicíne. Prípravky obsahujú karotenoid luteín alebo iné zraku prospešné látky.Podstata technického riešenia podľa predloženého úžitkového vzoru predstavuje zakomponovanie karotenoidu luteínu s ďalšími látkami do vytvorenej tabletovej liekovej formy výživového doplnku. Technické riešenie predstavuje zakomponovanie dlhodobo účinného karotenoidu luteínu (hmotnosť čistého luteínu 12 mg) ako praxou overenú účinnú pomoc a podporu zrakového aparátu s radom aktívnych látok a prispôsobenie jednotlivého zloženia prípravkov pre špecifické potreby spotrebiteľa. Luteín a jeho priestorový izomér zeaxantín majú rozhodujúcu úlohu pri normálnom fungovaní zraku. Tieto zložky sú prevládajúcimi karotenoidmi, nachádzajúcimi sa v makule a ich veľká koncentrácia je dôležitá pre nažltlé sfarbenie v tejto časti síetnice, nazývanej macula lutea (žltá škvrna). Prevládajúce karotenoidy v šošovke sú tiež luteín a zeaxantín. Jedinými zdrojmi týchto karotenoidov sú rastlinné pigmenty, ktoré poskytujú žlté farbivo. S vekom súvisiaca makuláma degenerácia (ARMD) je u ľudí najčastejšou príčinou zhoršenia zraku a slepoty. Sú to degeneratívne stavy V časti sietnice, ktoré sú zodpovedné za stav zraku.Makuláma degenerácia narastá s vekom. V neskoršom stupni u starších ľudí zvyčajne nemôže byť úspešne liečená a zhoršený zrak nemôže byť obnovený, preto je dôležitá prevencia. Je dokázané, že príjem luteínu a zeaxantínu v potravinách môže znížiť riziko vzniku ARMD. Sú dva hlavné spôsoby, ktorými luteín a zeaxantín môžu chrániť proti ARMD ich schopnosťou absorbovať svetlo a potlačiť voľné radikály. Tieto karotenoidy sú koncentrované v časti sietnice, ktorá je najintenzívnejšie vystavená svetlu, a tak môžu chrániť proti poškodeniu svetlom počas mnohých rokov.Výživový doplnok má pozitívny vplyv na zrak. Chráni zrak pred zhoršením a poškodením vplyvom intenzívneho slnečného žiarenia a pôsobenia voľných radíkálov. Pôsobí ako účinná prevencia vzniku vekom podmienenej makulámej degenerácie. Je vhodný pre starších ľudí, ľudí konzumujúcích málo zeleniny a rýb a pri vystavení organizmu nepriaznivým vplyvom životného prostredia.Výživový doplnok podporuje dobrý zrak. Zabraňuje poškodeniu citlivých zrakových buniek. Ako antioxidant efektívne odstraňuje voľné radikály a tým prispieva k ochrane organizmu. Tableta výživového doplnku obsahuje karotenoid luteínu a zeaxantínu, extrakt z Ginkgo biloba, vitamín E, aescín, rutín, lecitín, včelí vosk, sójový olej, želatínu, glycerín, vodu a hnedý oxid železitý.Výživový doplnok obsahuje nasledujúce látky vyjadrené na hmotnosť l tabletykarotenoid luteínu 20 60 mg (hmotnosť čistého luteínu 12 mg),zeaxantínu l mg,extrakt z Ginkgo biloba 60 mg,vitamín E 30 mg,aescín 30 mg,rutín 60 mg,lecitín 20 mg,včelí vosk 10 mg,sójový olej 230 mg,želatína 132 mg,glycerín 65 mg,voda 23 mg a hnedý oxid železitý l mg.Výživový doplnok je vhodný ako prevencia vzniku vekom podmienenej makulámej degenerácia pre mladších a aktívnych ľudí a ľudí starajúcich sa o svoj zrak a je dostupný vo forme tabliet ako aj kapsúl.Výživový doplnok s obsahom extraktu Ginkgo biloba, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje 60 mg 20 - tného karotenoidu luteínu, l mg zeaxantinu, 60 mg extraktu z Ginkgo biloba, 30 mg aescínu,30 mg vitamínu E, 60 mg rutínu, 20 mg lecitínu, l 0 mg včelieho vosku, 230 mg sójového oleja, 132 mg želatíny, 65 mg glycerínu, 23 mg vody a 1 mg hnedého oxidu železitého.

MPK / Značky

MPK: A23L 1/29, A61K 36/16, A61K 31/7048, A61K 31/355, A61K 31/047, A61K 31/704

Značky: výživový, doplnok, obsahom, ginkgo, biloba, extraktu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-u6620-vyzivovy-doplnok-s-obsahom-extraktu-ginkgo-biloba.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výživový doplnok s obsahom extraktu Ginkgo biloba</a>

Podobne patenty