Mykaná zmesová priadza

Číslo patentu: 279242

Dátum: 07.12.1994

Autori: Klička Václav, Tomek Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Priadza je vyrobená z dvoch komponentov. Prvý komponent tvoria odpadové bavlnené vlákna, najmä bavlnená viečkovina, a druhý komponent je tvorený chemickými strižovými vláknami. Rozdiel medzi strednou dĺžkou vlákien druhého komponentu a strednou dĺžkou vlákien prvého komponentu predstavuje viac ako dvojnásobok a menej ako sedemnásobok strednej dĺžky prvého komponentu.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prioritnej prihlášky (51) Im C 1 6 Dátum priority D OZG 3/02 D OZG 3/04Krajina priority Dátum zverejnenia 07.12.94Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 05.08.93(72) Pôvodca vynálezu Klička Václav, Ing., CSc., Ústí nad Orlicí, CZ Tomek Jaroslav, Ceská Třebová, CZ(54) Názov vynálezu Mykaná zmesová priadzaPriadza je vyrobená z dvoch komponentov, Prvý komponent tvoria odpadové bavlnené vlákna, najmä bavlnená viečkovína, a dnihý komponent je tvorený chemickýmí strižovými vláknami. Rozdiel medzi strednou dĺžkou vlákien druhého komponentu a strednou dĺžkou vlákien prvého komponentu predstavuje viac ako dvojnásobok a menej ako sedcmnásobok strednej dĺžky pr vého komponentu.Predmetom vynálezu je mykaná zmesová priadza. z prírodných a chemických štaplových vlákien, obsahujúca určitý podiel odpadových vlákien, napriklad bavlnenú viečkovina, s novým vnútomým usporiadanĺm, ktoré výrazne ovplyvňuje úžitkové vlastnosti priadze, najmä povrchovú súdržnosť jednotlivých vlákien, prejavujúcu sa predovšetkým pri konečnej úprave tkanín vyrobených z takejto priadze.Doteraj ší stav technikyV priebehu spracovania bavlny dochádza k odlúčeniu určitého množstva krátkych vlákien v dĺžke do 13 mm. Napríklad viečkovina z bavĺn nad 29 mm strednej dĺžky vlákien obchodného označenia VI/d obsahuje vlákna do 10 mm dĺžky približne z 35 , vlákna dĺžky 10 mm až 15 mm 215 a vlákna nad 15 mm dĺžky z 50 , t. j., že z celkového množstva odlúčených vlákien je polovica dlhších ako 15 mm.Bavlnená viečkovina sa po prečistení dosiaľ používala hlavne na výrobu rôznych zdravomíckych obväzových materiálov, ako sú napríklad muly, vata a ďalej na rôzne druhy netkaných textilií.Vigoňové priadze, ktoré uvažujú i so spracovaním krátkych vlákien, pripadne vláknových odpadov, sa spracovávajú tak, že sú V priadzi kombinovane obvykle tri vláknové zložky, a to vlákna nosné (40 mm až 60 mm),vlákna spojovacie (25 mm až 40 mm) a vlákna výplnkovéNapríklad je známe riešenie podľa čs. autorského osvedčenia č. 188 520, kde je opísaná mykaná priadza z odpadových káblikov syntetických vlákien, pričom tieto odpadové vlákna tvoria zmes rôzne dlhých vlákien, ktorých dĺžka je v rozsahu 10 až 60 mm. To znamená, že mykaná priadza vyrobená podľa tohto autorského osvedčenia obsahuje tak vlákna nosné, ako aj spojovacie i výplnkové.Ďalším známym riešením je mykaná priadza a spôsob jej výroby oplsaný v čs. autorskom osvedčení č. 241 897. Táto priadza sa skladá z 2 až 30 hmotn. králičích chlpov dĺžky 13 až 30 mm, z 20 až 50 hmotn. vlnených vlákien 60/64 S až 70 s a z 30 až 50 hmotn. PES a/alebo FAN vlákien sjemnosťou 2,8 až 4,5 dtex a dĺžke 40 až 60 mm. I v tomto pripade ide o kombináciu skôr uvedených troch zložiek vlákien.V čs. autorskom osvedčení č. 160 266 je opísaná priadza zo zmesi prírodných a chemických vlákien, ktorá obsahuje chemické vlákna, ktorých štaplová dĺžka prevyšuje o 40 až 100 priememú štaplovú dĺžku príroimých vlákien, pričom podiel chemických vlákien V znesi predstavuje 20 až 75 . Priadza sa vyrába tak, že prameň chemických vlákien a prameň prírodných vlákien sa samostatne privádza do spriadacej komory rotorovćho dopriadacieho stroja a až V zóne vyčesávania sa oba pramene spzíjzijú a vlákna z oboch prameňov sa vyčesávajú súčasne. Ako ďalej vyplýva z opisu vynálezu, ako prírodné vlákna sú tu použité bavlnené vlákna s dĺžkou cca 30 mm a za chemické vlákna sa používa vískózová striž s dĺžkou 60 mm. Je teda zrejmé, že priadza vyrobená z týchto komponentov obsahuje len dve vláknové zložky, a to zložku nosnú a zložku spojovaciu. Takáto priadza sa vyznačuje zvýšenou pevnosťou pri rovnakom koeficienta zákrutu oproti priadzi zo zmesi vlákien rovnakej dĺžky vypriadanej klasickým spôsobom.Z uvedeného rozboru súčasného stavu techniky vyplýva, že pri bežných priadzach sú efektívne dĺžky vlákienjednotlivých vláknových sústav volené tak, aby sa príliš neodlišovali, pričom veľmi krátke alebo odpadové vlákna sa do zmesi pridávajú v malom pomere vzhľadom na ostatné vlákna. To vyplýva i z obavy o kvalitu vypriadanej priadze a vžitého predsudku, že veľmi krátke vlákna obsiahnuté v bavlnenej viečkovine sú nespriadateľné. Je známe, že klasickým spôsobom nemožno z krátkych vlákien priadzu vypriasť a pokiaľ sa do zmesi pridá väčší podiel krátkych vlákien, tvoria sa nežiaduce chyby, ako sú chlpatosť, zhluky krátkych vlákien a podobne. Na druhej strane sa ukazuje, že pokiaľ sa zmiešajú veľmi krátke vlákna s vláknami veľmi dlhými, je možné z takejto zmesi rotorovým spôsobom vypriasť kvalitnú priadzu, ktorá je v určitých parametroch lepšia ako klasická priadza.Známeje, že priadza vyrobená podľa doterajších zásad je kompakmá a jednotlivé vlákna sú v priadzi relatívne pevne držane na celej svojej dĺžke. Štruktúra tejto priadze je však nevhodná na určité druhy výrobkov. Napríklad tkaniny vyrobené z priadzi skôr uvedeného typu, určené na ďalšie mechanické opracovanie povrchu, napríklad počesanim, šmirgľovaním, brúsením atď., vyžadujú drastickć spracovanie,lebo výsledný efekt závisí od schopnosti priadze uvoľniť zo svojej štruktúry konce vlákien, čo je pri týchto priadzach problém. Opakované mechanické spracovanie tkaniny potom vedie k zniženiujej pevnosti a v niektorých prípadoch ani nie je možné požadovanú kvalitu dosiahnuť.Úlohou vynálezu je odstrániť uvedené nedostatky alebo nevýhody a vytvoriť priadzu s novou vnútomou štruktúrou, ktorej vlastnosti by zodpovedali požiadavkám na ďalšie mechanické spracovanie, napriklad v tkaninách. Toto je dosiahnuté tým, že priadza obsahuje len dva vláknové komponenty, ktoré sú tvorené vláknami s výrazne rozdielnou efektlvnou dĺžkou. Priadza s novou štruktúrou sa od beäie vyrábaných priadzi odlišuje tým, že v jej priemere nie sú zapradené vlákna spojovacie, t. j. vlákna strednej dĺžky časti štapla, pretože podľa vynálezu sú vo vhodnom podiele spriadané len vlákna dlhe a krátke.Na výrobu priadze podľa predmetu vynálezu je možné ako krátkovláknovú zložku využiť bavlnenú viečkovinu z mykacích strojov spracovávajúcich tak strednovlálcrtové, ako aj dlhovláknové typy bavlny. Na dlhovláknovú zložku priadze je možné použiť ktorékoľvek chemické alebo syntetické strižové vlákna, pri ktorých je zabezpečená prakticky rovnaká dĺžka jednotlivých vlákien. Pokiaľ chceme vytvoriť priadzu s výrazne rozdielnou, teda ohraničenou,príememou dĺžkou vlákien v jednotlivých komponentoch,je pre dlhovláknovú zložku nevyhnutné použitie týchto vlákien. Jedine tak je možné totiž úspešne vylúčiť vlákna stredných dĺžok. Ďalej je potom nutné zoradiť mykací stroj tak, aby veľmi krátke vlákna nevylučoval, ale spracovával ich spoločne s podielom relatívne veľmi dlhých vlákien.Na mykanú priadzu bola ako zložka krátkych vlákien použitá viečkovina obchodného označenia VMO/d dĺžky 15 mm z mykacích strojov spracovávajúcich dlhovláknovú egyptskú bavlnu. Ako dlhovláknová zložka bola použitáviskózová striž dĺžky 60 mm a jemnosti 3,1 dtex. Po predčistení viečkoviny sa oba komponenty zmiešajú v pomere 80 hmom. viečkoviny a 20 hmotn. viskózy a z pripravenej zmesi sa na mykacom stroji vyrobí prameň dĺžkovej hmotnosti 4 ktex. Na rotorovom dopriadaeom stroji sa z tohto prameňa vypradie priadza dĺžkovej hmotnosti 29,5 tex alebo 50 tex.Mykaná priadza obsahuje krátkovláknovú zložku pozostávajúcu z dvoch komponentov, a to 40 hmotn. viečkoviny z bavlny s dĺžkou nad 29 mm obchodnej dĺžky s označením VMO/d a 40 hmotn. viečkoviny s obchodným označením VI/d. Dlhovláknovú zložku tvorí 20 hmotn. viskózovej striže dĺžky 60 mm a dĺžkovej hmotnosti 3,1 dtex. Podobne ako v príklade 1 sa viečkovina predčistí, obe vláknove zložky sa zmiešajú a na mykacom stroji sa vyrobí prameň s dlžkovou hmotnosťou 4 ktex. Na rotorovom dopriadacom stroji sa potom vypradie priadza s dlžkovou hmotnosťou 29,5 tex alebo 50 tex.Ako krátkovláknová zložka priadze je opäť použitá bavlnená viečkovina strednej dĺžky 15 mm a ako dlhovláknová zložka je použitá polyesterová striž strednej dĺäçy 110 mm a dĺžkovej hmotnosti 1,7 dtex. Obe zložky sú miešané v pomere 40 až 50 hmotn. viečkoviny a 60 až 50 hmotn. polyesterovej striže. Priadza 50 tex je vyrobená obdobne ako v predchádzajúcich príkladoch.Na krátkovláknovú zložku je použité 50 hmotn. bavlnenej viečkoviny strednej dĺžky 15 mm a 30 hmom. bavlnených výčeskov z česacieho stroja. Dlhovláknovú zložku tvorí polyesterová striž strednej dĺžky 100 mm a dĺžkovej hmotnosti 1,7 dtex. Priadza 50 tex je opäť vyrobená ako v predchádzajúcich príkladoch.Na priadzu vyrobenú podľa vynálezu je charakteristická jej štruktúra. Kostra priadze je tvorená dlhými vláknami nosnej zložky, od ktorých tiež závisí výsledná pevnosť vypriadanej priadze. Pri absencii spojovacej vláknovej zložky sú krátke odpadové vlákna v priadzi držane len nosnou vláknovou zložkou, čo V praxi znamená, že upevnenie týchto krátkych vlákien v priadzi, najmä ich koncov, je nižšie ako pri klasicky vypriadanej priadzi.Výhodou takto vyrobených priadzi je ich vysoká schopnosť uvoľniť koniec vlákien zo svojej štruktúry. Táto vlastnosť je zvlášť významná pri výrobe Ílanelových tkanín, pretože čim ľahšie priadze v tkanine použité vlasy uvoľňujú,tým dochádza k ich menšiemu poškodeniu vplyvom počesania, šmirgľovania alebo inej mechanickej úpravy.Priadzu podľa vynálezu je možné vyrábať bez ďalších technologických úprav v pradiarňach s mykacími strojmi,kde prameň z nich je možné predkladať priamo rotorovým dopriadacím strojom. Priadza podľa vynálezu umožňuje výrobu módnych tkanín s výrazne kvalitnou vzhľadovou a ohmatovou úpravou, zvlášť na košeľoviny a ľahké oblekoviny, pripadne na ďalšie plošné textílie.1. Mykaná zmesová priadza z prírodných a chemických vlákien, pri ktorej sú prirodne vlákna tvorené aspoň čiastočne odpadovými vláknami, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že zmesová priadza obsahuje prírodné vlákna tvorené krátkymi odpadovými vláknami a dlhé chemické vlákna, ktorých stredná dĺžka je v porovnaní so strednou dĺžkou prírodných krátkych odpadových vlákien viac ako dvojnásobná a menej ako sedemnásobná.2. Mykaná zmesová priadza podľa nároku l, V y značujúca sa tým, žeprírodnýchkrátkych odpadových vlákien je v nej obsiahnuté 20 hmotn. až 80 hmotn. , pričom do 100 hmotn. sú doplnené dlhé chemické vlákna.

MPK / Značky

MPK: D02G 3/04, D02G 3/02

Značky: mykaná, priadza, zmesová

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-279242-mykana-zmesova-priadza.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mykaná zmesová priadza</a>

Podobne patenty