Spôsob spevňovania pojazdových plôch srdcoviek a srdcovkových klinov

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Srdcovka so srdcovkovým klinom sa ukladá medzi svojimi koľajnicovými koncami na poddajné lôžko, potom sa na pojazdné plochy pôsobí tlakovými vlnami od opakovaných výbuchov plastickej trhaviny s rýchlosťou detonácie 6000 až 7500 m/s a s detonačným tlakom 15 000 až 40 000 MPa až do dosiahnutia povrchovej tvrdosti 350 až 400 HB a hĺbky spevnenia 20 až 28 mm pri pomere medze klzu Rp0,2 k medzi pevnosti Rm, rovnajúcej sa hodnote 0,7 až 0,8. Plastická trhavina sa nanáša na pojazdné plochy srdcovky s bočným presahom 3 až 5 mm od chrbta pojazdnej plochy a do vzdialenosti 30 až 50 mm od hrotu srdcovkového klinu vo vrstve 2 až 3 mm pri hustote plastickej trhaviny 1,5 až 1,7 g/cm3.

Text

Pozerať všetko

Dátum podania 191089 (13) Druh dokumentu B 6 Číslo prioritnej prihlášky (Sl) Im c z Dátum priority B z 1 D 26/08 Kraj ina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 17.12.91 Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 10.12.97 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(73) Majiteľ patentu Třinecké železámy, a. s., Třinec, CZ(72) Pôvodca vynálezu Kaczmarski Janusz, Ing., Bystřice, CZ Jursa Jan, Ing., Třinec, CZ Mitura Karel, Ing., CSc., Ostrava, CZ Sivý Miroslav, Ing., Český Tčšín, CZ Kiedroň Vladislav, Ing., Třinec, CZ Návrat Lubomír, Ing., Hnojník, CZ(54) Názov vynálezu Spôsob spevñovania pojazdných plôch srdcoviek a srdcovkových klinovSrdcovka so srdcovkovým klinom sa ukladá medzi svojimi koľajnicovými koncami na poddajnć lôžko,potom sa na pojazdnć plochy pôsobí tlakovými vlnami od opakovaných výbuchov plastickej trhaviny s rýchlosťou detonácie 6000 až 7500 m/s a s detonačným tlakom 15 000 až 40 000 MPa až do dosiahnutia povrchovej tvrdosti 350 až 400 HB a hĺbky spevnenia 20 až 28 mm pri pomere medze klzu RPM k medzi pevnosti Rm, rovnajúcej sa hodnote 0,7 až 0,8. Plastická trhavina sa nanáša na pojazdne plochy srdcovky s bočným prcsahom 3 až 5 mm od chrbta pojazdnej plochy a do vzdialenosti 30 až 50 mm od hrotu srdcovkového klinu vo vrstve 2 až 3 mm pri hustote plastickej trhaviny 1,5 až 1,7 g/cmíVynález sa týka spôsobu spevňovania pojazdných plôch srdcoviek a srdcovkových klinov z austenitíckej mangánovej ocele na koľajnicové trate.Srdcovky a srdcovkové kliny sa vyrábajú z austenitických manganových oceli a vzhľadom na účel použitia je nevyhnutná ich vysoká odolnosť proti opotrebeniu,spojenému s kontaktným namáhaním, a to najmä razovým. Táto odolnosť sa doteraz dosahuje spevnením ich pojazdných plôch až v priebehu železničnej prevádzky stykom s povrchom kolies. V prvej fáze použitia, kedy je použitý materiál ešte značne mäkký, však dochádza pri prevádzke k znižovaniu pojazdnej plochy a k rozvalcovávaniu V priečnom smere s prehmutim materiálu do bočných plôch. Táto prvá zábehová fáza nás preto núti vyrábať srdcovky a srdcovkové kliny s prevýšením o 1,5 až 2 mm, o ktoré sa po prejazde zhruba 10 až 12 miliónov ton úťaže zníži pojazdná plocha a zároveň sa docieli spevnenie pojazdných plôch, ktore umožňuje dosiahnuť živomosť od 60 do 80 miliónov prejdenej záťaže. Nevyhnurnć prevýšenie o 1,5 až 2 mm na zábehovú fázu srdcovky prináša ťažkosti predovšetkým V rýchlodráhach,kedy sa pri ich prevádzke musí počítať najmä spočiatku s jej rýchlo sa meniacou výškou. Nevýhodou je taktiež nevyhnutnosť dodatočnćho odstraňovania rozvalcovaného materiálu z bočných strán brúsením, čo spôsobuje prerušovanie prevádzky trate. Uvedenú životnosť už nemožno podstatne zvýšiť ani voľbou iného materiálu, ani tepelným spracovaním, či inými doteraz známymi technickými opatreniami. Spevňovanie povrchu, napríklad v iných prípadoch bežne vykonávanou metódou valčekovania,neumožňuje dosiahnutie potrebnej hĺbky spevnenía a zostáva bez vplyvu na predĺženie životnosti srdcoviek. Touto metódou sa doteraz dosahuje len spevnenie úzkej povrchovej vrstvy, ktoré by bolo v tomto pripade pôsobením kontaktných síl kolies na pojazdne plochy srdcoviek úplne elíminovanć.Tieto nevýhody sú odstránené spôsobom spevňovania pojazdných plôch srdcoviek a srdcovkových klinov z austenitických mangánových oceli podľa vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že srdcovka sa srdcovkovým klinom ukladá medzi svojimi koľajnicovými koncami na poddajnć lôžko, potom sa na pojazdne plochy pôsobí tlakovými vlnamí od opakovaných výbuchov plastickej trhaviny s rýchlosťou detonácie 6000 až 7500 m/s a s detonačným tlakom 15000 až 40000 MPa až do dosiahnutia povrchovej tvrdosti 350 až 400 HB a hĺbky spevnenía 20 až 28 mm pri pomere medze klzu RPM k medzi pevnosti Rm, rovnajúcej sa hodnote 0,7 až 0,8. Plastická trhavina sa nanáša na pojazdné plochy srdcovky s bočným presahom 3 až 5 mm od chrbta pojazdnej plochy a do vzdialenosti 30 až 50 mm od hrotu srdcovkového klinu vo vrstve 2 až 3 mm pri hustote plastickej trhaviny 1,5 až 1,7Výhodou spôsobu spevňovania pojazdných plôch srdcoviek a srdcovkových klinov podľa vynálezu je, že sa zvýšia životnosti srdcoviek a srdcovkových klinov najmenej na dvojnásobok. Umožní sa výroba srdcoviek bez prevýšenia ich pojazdných plôch, ktoré znamená v prvých fázach prevádzky ťažkosti pri prejazde výhybkarní. Odstráni sa nežiaduce prvotne rozvaleovanie materiálu a následné obrusovanie bokov srdcoviek. Predlženie životnosti a odstránenie obrusovania bokov srdcoviek znamená v konečnom dôsledku zníženie počtu výluk koľajnicových tratí a zvýšenú plynulosť dopravy.Srdcovka so srdcovkovým klinom sa napriklad ukladá medzi svojimi koľajnicovými koncami na poddajnć lôžko, pričom koľajnicové konce sú od tohto lôžka vzdialené najmenej 10 cm, aby sa srdcovka nekrivila. Poddajne lôäco je tvorené jemným plaveným pieskom s veľkosťou častíc do 10 m vo vrstve 600 mm. Na pojazdné plochy sa po vysušení horákom prilepí plastická trhavina, ktorej výbušnú zložku tvorí pentaerytritol-tetranitrát s rýchlosťou detonácie 7000 m/s a s detonačným tlakom 18000 MPa. Pri lepeni plastickej trhaviny sa dbá na to, aby plastická trhavina tesne prilipla na povrch základného materiálu bez vytvorenia bublín. Plastická trhavina sa nanáša na pojazdne plochy vo vrstve s hrúbkou 3 mm pri hustote 1,5 g/cm 3. Plastická trhavina sa ukladá taktiež na bočné plochy do vzdialenosti 4 mm od chrbta pojazdnej plochy, aby sa zabránilo prehnutiu materiálu do strán a do vzdialenosti 40 mm od hrotu srdcovkovćho klinu, aby nedošlo k nadmemej deformácii jeho konca. Elektrickou rozbuškou sa iniciuje výbuch. Rozbuška sa dáva čo najbližšie k hrotu, aby sa tlaková vlna šírila k širšej časti. Na dosialmutie poüdovanej tvrdosti 380 HB na povrchu sa výbuch vykonáva dvakrát, pričom spevnenie na tvrdosť zhruba 225 HB dosiahne hĺbku 25 mm. Vzhľadom na to, že spôsob spevňovania podľa vynálezu možno vykonávať len pri úplne zdravých odliatkoch srdcoviek, vykonáva sa vopred kontrola gamagrafiou alebo ultrazvukom a chybné odliatky sa vylúčia.Pri uskutočňovaní spôsobu spewiovania podľa vynálezu je nevyhnutné zachovávať všetky bezpečnostné predpisy, najmä predpisy o zaobchádzaní s výbušninami.Spôsob spevňovania pojazdných plôch srdcoviek a srdcovkových klinov z austenitických mangánových oceli na koľajnicové trate, v y z n a č uj ú ci s a t ý m,že srdcovka so srdcovkovým klinom sa ukladá medzi svojimi koľajnicový/mi koncamí na poddajné lôžko, potom sa na pojazdne plochy pôsobí tlakovými vlnamí od opakovaného výbuchu plastickej trhaviny s rýchlosťou detonácie 6000 až 7500 m/s a s detonačným tlakom 15000 až 40000 MPa až do dosiahnutia povrchovej tvrdosti 350 až 400 HB a hĺbky spevnenía 20 až 28 mm pri pomere medze klzu RN k medzi pevnosti Rm, rovnajúcej sa hodnote 0,7 až 0,8, pričom plastická trhavina sananáša na pojazdné plochy srdcovky s bočným presahom 3 až 5 mm od chrbta pojazdncj plochy a do vzdialenosti 30 až 50 mm od hrotu srdcovkového klínu vo vrstve 2 až 3 mm pri hustote plastickej trhaviny 1,5 až 1,7 g/cm 3.

MPK / Značky

MPK: B21D 26/08

Značky: ploch, srdcoviek, spôsob, srdcovkových, spevňovania, pojazdových, klinov

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-278675-sposob-spevnovania-pojazdovych-ploch-srdcoviek-a-srdcovkovych-klinov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob spevňovania pojazdových plôch srdcoviek a srdcovkových klinov</a>

Podobne patenty