Vyhrievacia vložka zásobníka tepla

Číslo patentu: 259247

Dátum: 17.10.1988

Autori: Harant Miroslav, Podstanický Alexander

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynâlczu PODSTANICKÝ ALEXANDER ing. , HARANT MIROSLAV ing. CSC. , ŽILINA(54) Vyhrievacía vložka zásobníka teplaVyhrievacia vložka zásobníka tepla rieši otázku jeho zvýšenia tepelného výkonu. Vyhrievaoie rúrky primárneho okruhu sú upevnené v rúrkovnici tak, že ich vstupy a výstupy sú usporiadané vo vzájomne rovnobežných radoch, uložených symetricky k primeru rúrkovnice, pričom medzeru medzi vnútornými radmi vyhrievacich rúriek z oboch strán uzatvárajú prepážky pripevneně na rúrkovnioi, ktorá je opatrená stredovým otvorom pre pripojenie sacieho potrubia obehového čerpadla cirkulačného okruhu zásobníka tepla. Pripojenie vnútorného priestoruvyhrievacej vložky k saoiemu potrubiu obehového čerpadla cirkulačného okruhu pri súčasnom zabezpečení prúdenia len cez jej medzitrubkový priestor umožní nahradit kompletný trubkový výmenník konštrukčne jednoduchšou a menej hmotnou vyhrievacou vložkou.vynález sa týka konštrukcie vyhrievacej vložky zásobníka tepla.Známe riešenia zvýšenia tepelného výkonu zásobníkových ohrievačov spočíva v náhrada vyhrievacej vložky trubkovým výmenníkom tepla. Pritom trubkový výmenník teplamüłe byť umiestnenýpriamo v teleso zásobníka tepla alebo mimo neho. spoločnou nevýhodou oboch týchto riešení je zvýšenie hmotnosti, pričom nevýhodou druhého riešenia je aj zvýšenie priestorových nárokov.mne uvedené nedostatky odstraňuje vyhrievacia vložka zásobníka tep 1 a,kiorej podstata spočíva v tom, že vyhrievacie rúrky primárneho okruhu sú upevnené v rúrkovnici tak, že I ich vstupy a výstupy sú usporiadané vo vzájomne rovnobežných radoch. uložených symetricky k priemeru rúrkovnice, pričom medzeru medzi vnútornými radmi vyhrievacich rúriek z oboch strán uzatvárajú prepážky pripevnené na rúrkovnici, ktorá je opatrsná stredovým otvorom pre pripojenie sacieho potrubia obehového čerpadla cirkulačného okruhu zásobníka tepla.Pripojenie vnútorného priestoru vyhrievacej vložky k saciemu potrubiu obehového čerpadla cirkulačného okruhu pri súčasnom zabezpečení prúdenia len cez jej medzitrubkový priestor umožní nahradit kompletný trubkový výmenník konštrukčne jednoduchšou a menej hmotnou vyhrievacou vložkou. Na pripojenom výkrese je schámaticky znázornená vyhrievaoia vložka a jej umiestnenie v zásobníku tepla.Vyhrievaoia vložka zásobníka tepla pozostáva z vyhrievaoich rúríek l primárneho okruhu, ktoré sú upevnené v rúrkovnioi 3 tak, že ich vstupy a výstupy sú usporiadané vo vzájomne rovnobežnýoh radoch, uložených symetrioky k priemeru rúrkovnice 2. Medzeru medzi vnútornými radmi vyhríevacích rúriek(ł)z oboch strán uzatvárajú prepážky(§) pripevnené na rúrkovnioi g, ktorá je opatrená stredovým otvorom 3 pre pripojenie sacieho potrubia Q obehového čerpadla § cirkulačného okruhu zásobníka tepla.Vyhtievacia vložka zásobníka tepla, vyznačujúca sa tým, že vyhrievacie rúrky (1) primárneho okruhu sú upevnené v rúrkovnici (ZÍ tak) že ich vstupy a výstupy sú usporiadané vo vzájomne rovnobéžných radoch uložených symetricky k priemeru rúrkovnice(2), pričom medzeru medzi vnútornými radmi vyhrievaoich rúriek (ll z oboch strán uzatvárajú prepážky(3), pripevnenéna rúrkovnici (2), ktorá je opatrená stredovým otvorom (4) pre pripojenie eacieho potrubia (5) obehového čerpadla (6) cirkulačného okruhu zásobníka tepla.ooooooo ooooooooooooo oooooooooooo ooooooooooooo oooooooo/

MPK / Značky

MPK: F24H 7/00, F24H 1/18

Značky: vyhrievacia, zásobníka, vložka, tepla

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-259247-vyhrievacia-vlozka-zasobnika-tepla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vyhrievacia vložka zásobníka tepla</a>

Podobne patenty