Plniaca hlava na gulky

Číslo patentu: 254035

Dátum: 17.12.1987

Autori: Ondrášek Jiří, Okál Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY 45 Vydané 15 11 B 8 A OBIEVY(75) Autor vvndlezu ONDRÁŠEK IIŘÍ, OKÄL PETER ing., ŽILINAm) Plníaca hlava na guľkyZariadenie na plnenie guliek slúži na p 1 neníe guliek do obežnej dráhy ložísk, pričom guľky do ložiská vytlačené z plniacej hlavy. aca hlava sa pri plnenííŤ/ynáĺliez sa týka zariadeniana plnenie gu-liek do obežnej dráhy ,dvojradových ložísk,predovšetkým pri automatickej montáži 1 ožísk. . . v aPri montáži dvojradovýçh ložísk je potrebné do obežných dráh vonkajšieho krúžku uložiť-foćřppčítaný počet guliek tak, aby sa nachádzali v obidvoch dráhach na spodnej časti obežných dráh, čo umožňuje vložiť vnútornú časť ložiska. Táto činnosť vyžaduje presnosť a V súčasnosti sa prevádza pinzetou ručne.Daný technický problém rieši plniaca hlava na guľky, ktorej podstata je V tom, že má vo výtlačnom otvore prichystaný potrebný počet guliek, ktoré sú po zasunutí plniacej hlavy do miesta obežnej dráhy ložiska,tlakom zatlačené do obežnej dráhy za sü~ časného otáčania plniacej hlavy. Po vytla čení všetkýchtgulíek do obežnej dráhy súguľky spätným pootočením plniacej hlavyPríkladné prevedenie plniacej hlavy na guľky podľa vynalezu je znázornená na obr. 1. čelný pohľad na plniacu hlavu je na obr. 2.Plniaca hlava sa skladá z telesa hlavy 1,tlačného piestu 2, prívodu tlakového média 3, segmentu 4, ozubeného kolesa 5 a držiaka 6.Cez prívodný otvor 7 sa guľky nasypú do výtlačného otvoru 8. Po zasunutí plniacej hlavy do miesta obežnej dráhy sú guľky tlačným piestom 2 vytláčané a otáčaním p 1 niacej hlavy cez ozubené koleso 5 rozdeĺené po obvode. Opačným otočením hlavy sú guľky segmentom 4 presunuté do spodnej časti obežnej dráhy.Plniaca hlava na guľky zostavená z rotačného telesa hlavy, tlačného piestu, segmentu a prívodu tlakového média vyznačujúcaotvor 7 pre guľky, šikmo navŕtaný výtlačný otvor 8, do ktorého vyustuje tlačný piest 2 udržiavaný V krajnej polohe pružinou (9).

MPK / Značky

MPK: B65G 51/00

Značky: hlava, guľky, plniaca

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-254035-plniaca-hlava-na-gulky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plniaca hlava na gulky</a>

Podobne patenty