Zariadenie na tepelné vrtanie betónu

Číslo patentu: 254025

Dátum: 17.12.1987

Autor: Sečkár Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo VYNÁLEZY (451 Vydané 15 11 8875 Autor výnálezu SEČKÁR PAVOL ing. CSc., NITRA54 Zariadenie na tepelné Vŕtanie betónuZariadenia na tepelné Vŕtanie betónu po~ zostáva zo spaľovacej trúbky a prívodnêho potrubia kyslíka s uzatváracou páčkou a jeho podstatou je, že na prívodná potrubie kyslíka je napojená turbínka. vonkajšia časť rotora turbínky je tvorená spaľovacou trúbkou opatrenou vonkajším závitom. Riešenie je možné využiť i pri vŕtaní kameňa V kameňolomoch a inde.vynález sa týka zariadenia na tepelné vŕtanle betónu.Na stavbách je často potrebné zhotovovať otvory pre montáž potrubia, elektroinšteľácií a podobne. V súčasnosti sa otvory robia ručne sekáčom, elektrickou vŕtačkou, alebo sa používa spôsob tepelného vftania tzv. kyslíkovou kópiou. Pri ručnom sekani otvorov sa veľmi otupuje ostrie sekáča. Ak sa v betóne narazí na oceľovú výstuhu, táto sa musí odvřtať. je známy i spôsob vŕtania otvorov do betónu elektrickou príklepovou vŕtačkou s použitím vrtákov s tvrdokovovými doštíčkami. Oba spôsoby sú fyzicky veľmi namahavé a veľmi hlučné. Pri tepelnom vŕtaní založenom na princípe rezanía kyslíkom, sa cez rúrku, do ktorej sa privádza prúd kyslíka, po zohriatí na konci uskutočňuje jej spaľovanie, čím sa spaľuje a odstavuje i vŕtaný betón a produkty horenla sú parami a prúdom kyslíka okolo vonkajšieho obvodu rúrky vyfukované z vŕtaného otvoru von, prípadne pri vhodnom sklone otvoru vytekajú samospádom. Tento spôsob sa dá využít najmä pri horizontálnych, alebo mierne od horizontály dolu naklonených otvorov. Ak je potrebné vŕtať otvory vo vertikálnom smere, sú problémy s odstraňov.aním produktov horenia, najmä ak vznikajú vysokotaviteľné kysličníky. Ručné sekanie a vřtanie príklepovou vŕtačkou sú nevýhodné,nakoľko sú to spôsoby fyzicky veľmi namáhavé, vysoko hlučné a produktivita práce je pritom veľmi malá.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na tepelné vŕtanie betónu, pozostávajúce zo spaľovacej trubky a prívodného potrubia kyslíka s uzatváracou páčkou podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na prívodné potrubie kyslíka je napojené turbín 4ka, ktorej vonkajšia časť rotora je tvorená spaľovacou trubkon opatreno-u vonkajším zavitom.Hlavnou výhodou zariadenia podľa vynálezu je vysoká výkonnosť vŕtania a možnost vŕtat do betónu aj vo vertikálnom smere.Na priloženom výkrese je na obr. 1 naznačený v schematickom näryse s čiastočným razom príklad zariadenia podľa vynálezu.Zariadenie na tepelné Vŕtanie betónu podľa obr. 1 je tvorené trubínkou 6, na ktorú je pripojená rukoväť prívodu kyslíka 7 s.rýchlouzavierajúcou páčkou 8. Turbínka 6 pozostáva z telesa rotora 3, na .ktorého predIženej osi sú lopatky 4 rotora 3 a medzi.nimi sú umiestnené rozvádzacie lopatky 5.Na vyčnievajúci koniec telesa rotora 3 z turbínky 6 je nasadená spaľovacia rúrka 1 so závitom 2.Činnost zariadenia podľa vynálezu je nasledovná. Voľný koniec spaľovanej rúrky 1 so závitom 2 sa nahreje na zápalnú teplotu. Potom sa cez rukoväť prívodu kyslíka 7 páčkou 8 otvorí prívod kyslíka, ktorý naraža na lopatky 4 rotora 3 turbínky B, roztočí ju a cez rozvádzacie lopatky 5 otvory v telese rotora 3 a spaľovaciu rúrku 1 so závitom 2 sa privedie až na jej zahriaty koniec, čím táto začne horiet a pritom vzniká veľké množstvo tepla, ktorým sa spaľuje a rozrušuje betón 9 a splodiny horenia sú zo spaľovaného miesta kontinuälne odstraňované závitom 2 otačajúcou sa spaľovacou rúrkou 1.Zariadenie podľa vynálezu je možné využiť pri vŕtaní betónu v stavebníctve, pri vrtaní kameňa v kameňolomoch, pri tepelnom vŕtaní kovov pri vyššej produktivita práce a nižšej hladine hluku.Zariadenie na tepelné Vŕtanie betónu, pozostávajúca zo spaľovacej trubky a prívodného potrubia kyslíka s uzatváracou páčkou, vyznačujúce sa tým, že na prívodnápotrubie 7 kyslíka je napojená turbínka j 6, ktorej vonkajšia časť rotora Sl je tvorená spaľovacou trubkou (1) opatrenou vonkajším závitom 21.

MPK / Značky

MPK: E21B 7/14

Značky: vŕtanie, tepelně, zariadenie, betonů

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-254025-zariadenie-na-tepelne-vrtanie-betonu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na tepelné vrtanie betónu</a>

Podobne patenty