Médium pre bunkové kultúry

Číslo patentu: 254011

Dátum: 17.12.1987

Autor: Hrbka Augustín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

oIAo mo VYNÄLEZY ĺ 453 vYdainê 15 11 58 A OBJEVY75 Autom vynálezu HRBKA AUGUSTÍN MUDr. CSc., PREŠOV54 Médium pre hunkové kultúry1 2 Riešenie sa týka použitia soiubilnełio extraktu z gluténu alebo aleuronátu po rozštiepeni bolamylázou a irypsinom do médií pre bunkové kultúry namiesto laktalbumínhydrolyzátu. V udržiavacích médiách sa da jú použiť na množenie vírusu bez pridania séra, resp. fetálneho séra. Sú neantigénne..vynález sa týka média pre bunkové kultúry s náhradou laktalbumínbydrolyzátu.Doteraz sa používa do médií pre kultváciu bunkových kultúr laktalbumínhydrolyzát Lennette, B. H., Schmidt N. j. Diagnostic Procedures for Viral and Rickettsiai Diseases, Third edition, American Public Nealth Asociation, Inc., 1790 Broadway, New York, N. Y. 10019, 1964, str. 91, 96, 97, 102,103, 104, 105, 117, 119, 133. Laktalbumínhydrolyzát vyrába niekoľko firiem. Tieto firmy sa nachádzajú v nesocialistických štátoch. Preto sa musí bud médiá alebo laktalbumínhydrolyzát do socialistických štátov dovážať. Z celej rady vyrábaných prípravkov laktalbumínbydrolyzátu sa hodia pre prípravu médií pre bunkové kultúry len niektoré. Pri použití médií s laktalbumínhydrolyzátom alebo médií syntetických je nutné pri množení vírusov použít do udržiavacích médií sérum. Ak sérum obsahuje inhibítory pre množenie daného vírusu, je nutné použit fatálne sérum, ktoré je veľmi drahé. Ak ide o vakcíny pre humánne použitie, aby sa zabránilo alergizácii ľudí, je treba použiť ľudský albumín.Uvedené problémy s používaním laktalbumínhydrolyzátu do médií pre bunkové kultúry rieši médium pre bunkové kultúry vyznačujúce sa tým, že V médiu je laktalbumínhydrolyzát nahradený solubilným extraktom z gluténu alebo aleuronátu po rozštiepení bolamylázou a trypsinom. jedná sa o vedľajšie produkty škrobárenského priemyslu ako raflnovaného kukuričného gluténu a pšeničného lepku - aleuronátu. Z týchto surovín sa fermentatívnou cestou pripraví solubilny extrakt, ktorý môže byť použitý ako základna živná látka v mikrobiologických pôdach, ale rovnako sa hodí ako náhrada laktalbumínbydrolyzátu v pôdach pre bunkové kultúry. je to prípravok vyrábaný V Československu, relatívne lacný,vhodný pre prípravu rastových médií. Udržiavacie médiá pre množenie vírusu je možné pripraviť bez séra. Ide o prípravok v ktorom sú bielkoviny rozložené, takže je neantlgěnny.Spôsob fermentácie gluténu resp. aleuronátu je nasledovný30 kg gluténu sa vpravi do 300 l vody,upraví sa pH na hodnotu 6,3-6,5, pridá sa 200 g bolamyläzy a fermentuje sa pri teplote 60-65 °C 4 hod. Potom sa do reakčnej zmesi pridá 300 g trypsínu o aktivite 10 000až 15 000 mU/g a fermentuje sa 4 až 6 hod. pri pH 7,6 až 7,8 a teplote 40-45 °C. Potom sa upraví pH na 4,5 až 5,5 a reakčná zmes sa zahreje do varu na dobu 15 minút. Nerozpustné podiely sa odfiltrujú a číry roztok sa upraví na pH 7,0 až 7,5 a nechá sa sedimentovat pri teplote 50 ~ 95 °C. Supernatant sa zahustí na vákuovej odparke na 10 až 20 °/o sušiny a po prípadnom pretiltrovaní suší sa na sprayovej sušiarni pri vstupnej teplote 150 až 170 °C, výstupnej teplote 80 až 90 °C za mierneho podtlaku. Získa sa tým svetložltý voluminózny prášok o nasledujúcich chemických parametroch celkový dusík 9 až 12 0/0, aminodusík 2,2 až 3,6 0/0,množstvo solí 5 až 10 , ktorý je dobre rozpustný vo vode na číry až žltohnedý, svetlý roztok.Ako v príklade 1 s tým rozdielom, že miesto gluténu sa použije 30 kg aleuronátu. získaný produkt má podobné vlastnosti ako produkt pripravený z gluténu.-|- biotín 0,0020 g d-pantotenat vapenatý 0,0020 gr riboflavín 0,0002 g kyselina listová 0,0020 g cholinchlorid 0,0020 g i-inozitol 0.0036 g nikotínamld 0,0020 g pyridoxal HCl 0,0020 g tiamín HCI 0,0020 g redestilovaná voda ad 2000 mlMédium podľa predloženého vynalezu je rovnaké len laktalbumínhydrolyzát je nahradený gluténom alebo aleuronátom. Toto médium je možné použiť na kultiváclu rôznych druhov buniek či už ide o primokultüry alebo bunkové línie.Médium pre bunkové kultúry vyznačujú- gluténu alebo aleuronátu po rozštiepení boce sa tým, že V médiu je laktalbumínhydro amylázou a trypsínom. lyzát nahradený solubílnyln extraktom z

MPK / Značky

MPK: C12N 5/02

Značky: médium, bunkové, kultury

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-254011-medium-pre-bunkove-kultury.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Médium pre bunkové kultúry</a>

Podobne patenty