Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti otáčania pomocou analógového fázového závesu

Číslo patentu: 245319

Dátum: 15.12.1988

Autori: Simonyi István, Ladányi László

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO WNMHY 45 V od 15 12 83 A dBm/Y l 3 Y a75 ,Autor vynálezu BUDAY JOZEF ing. GAŽÄK ĽUBOMIR ing., NOVA DUBNICA54 Zapoienie pre vyhodnocovanie uhłovej rýchlosti otáčania pomocou analógového fázového závesuZapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti otáčania pomocou analógového fázového závesu sa týka oboru elektrických regulovaný/ch pohonov. a rieši problematiku náhrady tachodynama v~ polohových servosystémoch s analógovoil rýchlostnou väzbou. Podstata riešenia spočíva vo vyhodnotení fá~ zovej odchýlky medzi výstupným signáłom z fázového závesu a výstupným signálom z fázového meniče. Zapojenie je možné použit vo všetkých polohových servosystémoch s fázovými meničmi, hlavne v. oblasti obrábacích strojov, priemyselných robotov a palubných mechanizmov.Vynález sa týka zapojenia pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti otáčania pomocou analógového fazuového závesu.Doteraz známe zapojenia polohových servosystémov používajú na vyhodnocovanie skutočnej rýchlosti tachodynama. V polohových servosystémoch s cyklicky absolútnym odmeriavanim, ktoré ako snímač polohy využívajú fázový menič sa pri pohonoch malých výkonov radove niekoľko desiatok watov naraža na problém mechanického upevnenia nutného počtu snímačov. Ďalšou nevýhodou tachodynama je, že v systémoch pracujúcich v ťažkých prevádzkových podmienkach sa vyžaduje robustné prevedenie s veľkým krytim, čim narastá hmotnosť snimača, je prakticky nepoužiteľný vo väčšine servosystémov pre robotizované pracoviska.Tieto nedostatky odstraňuje zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlostřotačania pomocou analógového fázového závesu podľa vynalezu, ktorého podstata spočíva v tom, že výstup z fázového meniča je pripojený na vstup fázového komparätora. Výstup fázového komparátora je spojený so vstupom filtra, ktorého výstup je spojený so vstupom napätovo riadeného oscilátora. Výstup napäťovvo riadeného oscilátora je pripojený na zpätnoväzobný vstup fázového komparátora.Hlavné výhody zapojenia pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlostí otáčania pomocou analógového fázového závesu podľa vynálezu spočívajú v tom, že sa vylúči z regulačnej štruktúry tachodynamo, čím sa minimalizuje pocet použitých snímačov. Dalšou výhodou je použitie fázového meniča ako snímača rýchlosti pre servosystémy pra 4Na pripojenom výkrese je príklad zapojenia pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti otáčania pomocou analógového fázového závesu podľa vynálezu.Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti otáčania pomocou analógového fázového závesu je tvorené výstupom 1 z fázového meniča, ktorý je pripojený na vstup fázového ko-mparátora 2. Výstup fázového komparátora 2 je spojený so vstupom filtra 3. Výstup z filtra 3 je pripojený na vstup napaťovo riadeného oscilátora 4, ktorého výstup je pripojený na spätnoväzobný vstup fázového komparátora 2.Činnosť zapojenia pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti otáčania pomocou analógového fazového závesu podľa vynálezu znázorneného na výkrese je nasledujúcaSignál na výstupu 1 z fazového meniča vstupuje do fázového komparátora 2, v ktorom sa porovnáva s výstupným signálom napäťovo riadeného oscilátora 4. Na jeho výstupe je širkovo modulovaný signal, ktorého stredná hodnota výstupný signál s filtra je priamo úmerne skutočnej rýchlosti. Súčasne výstup filtra riadi napäťovo riadený oscilátor 4, ktorého výstup je ako spätná väzba privedený do fázového komparátora 2. Obvod musi byt navrhnutý tak, aby pri nulovej rýchlosti bola stredná hodnota výstupného napätia z fázového komparátora 2 nulová.Uvedené zapojenie podla vynálezu môže sa použit v regulačných štruktúrach, v ktorých sa požaduje analógový signál skutočnej hodnoty rýchlosti.Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti otáčania pomocou analógového fázového závesu, vyznačujúce sa tým, že v-ýstup 1 z fázového meniča je pripojený na vstup fázového komparátora 2 a výstup z fázového komparátora 2 je pripojený na vstup filtra 3, ktorého výstup je spojenýso vstupom napätovo riadeného oscilátora 4, kde výstup z tohto oscilátora je spojený so spätnoväzobným vstupom fázového komparátora 2, pričom výstup z filtra 3 tvorí analógový výstup zapojenia úmerný uhlovej rýchlosti otáčania rotora fázového meniča.

MPK / Značky

MPK: H02P 5/50

Značky: rychlostí, fázového, zapojenie, pomocou, analogového, vyhodnocovanie, otáčania, uhlovej, závěsu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-245319-zapojenie-pre-vyhodnocovanie-uhlovej-rychlosti-otacania-pomocou-analogoveho-fazoveho-zavesu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie pre vyhodnocovanie uhlovej rýchlosti otáčania pomocou analógového fázového závesu</a>

Podobne patenty