Řiditelný tažný drak

Číslo patentu: 232676

Dátum: 15.12.1986

Autor: Hynais Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Řiditelný tažný drak využívá síly větru k dopravě osob v terénu a na vodě, případně nad terénem. Je to skladné přenosné zařízení, sestávající z plachty a úchytů, stuh, šňůr a držadel přenášejících tah plachty na osoby. Poloha a směr tahu plachty se řídí ovládáním držadel.

Text

Pozerať všetko

E 751 AMO vynülezu HYNAIS PAVEL ing., PRAHAŘłłdíątąelný tažný drak využívá síly větru k dpprayě osob V terénu a na vodě, případně nad terénem. e to skladné přenosné zaří~ zení, sestávající z plachty a üchytů, stuh,šňůr a držadel přenášejících tah plachty na osoby. Poloha a směr tahu plachty se řídí ovládáním držadel.Vynález se týká zařízení využívajícího síly větru k dopravě osob tahem přenášeným na osobu. Základní model vynálezu je konstruovän pro tažení lyžařů po rovině nebo do vrchu za vhodných povětrnostních podmínek. Zařízení není vázáno na určité místo jako trvale zabudované lyžařské vleky,nevyžaduje napojení na energetíckou síť ani pohonné hmoty.V tomto oboru je známé tažení jezdce klasickým padákem. Toto zařízení je poměrně hmotné a složíté má mnoho šňůr, které se mohou na větru zamotat. Manípulace s padakeim je náročná a k jeho ovládání je zapotřebí zvláštních šňftr. Padák může vyvozovat tah V malém rozmezí od sníěru větru. Výše uvedené nedostatky odstraňuje řídítelný tažný drak sestávající z plachty s upoutáním k jezdcl pomocí úchytü, stuh,šňůr a držadel. je to lehké a skladné zařízení, které se vejde do víkendového tlumoku. Plachtu lze šít z lehké neprostupné tkanlny jako rovlnný útvar ~ např. osmiúhelník nebo dvanáotíúhelník a podobně. Úchyty z lehké prostupné tkaniny přišíté v jednotlivých profilech plachty poutají a zároveň tvarují plachtu. K úchytům jsou příšíty stuhy z pevne tkaniny přenašející tah. Stuhy na levé a pravé straně draka jsou připojeny šňůrami ke stejnolehlým držadlům. Držadla mohou býti např. trubková nebo popruhová. Držadla jsou propojena delší spojovací šňůrou nebo popruhem.Držadla přenášejí tah draka na jezdce a zároveň se jimi drak řídí. Plachta stoupá nebo klesá při pohybu předloktí jezdce nahoru nebo dolů. Plachta se vychýlí do strany natočením těla žádaným směrem. jezdec může jeti na zadní až předoboční vítr přimaximální výchylce plachty a dalším Stočení lyží příslušným směrem.Tah plachty se zruší např. puštěním jednoho držadla, což zároveň zajišťuje bezpečnost jezdce. Pak je možno přítáhnout si plachtu stuhamí druheho držadla a draka Sbalit.~.Príklad jednoduchého provedení řiditelného tažnêho draka je uveden na připojeném výkresu, kde obr. 1 znázorňuje plachtu v rozvinutem pohledu od jezdce, obr. 2 půdorys středních úchytů a obr. rboční pohled na upoutání plachty.Plachta 1 je provedena ve tvaru osmíúhelníka, na plachtě je čárkovaně vyznačeno přišití úchytů. Úchyty 2 mají zde klínový tvar, vnější hrany úchytů jsou rovnobežne s jedním směrem vláken tkaniny. Čárkovaně je naznačeno protažení úchytů pří naplnění plachty vzduchem. Stuhy 3 jsou přišity na koncích úchytů podél vnější hrany úchytu. Na stuhy jsou napojený šňůry 4 ústící do závesných držadel 5. Při provozu draka má jezdec připevněny lyžařské hole k tělu pružným pasem s přezkou a regulací délky. .Drak může táhnout dva jezdce tak, že každý obsadí jedno držadlo. Nastavení plachty se zachová tím, že rychlejší jezdec příbrzďuje.Řidítelného tažného draka lze take použít na vodních plochách - např. pro jízdu na plüVákll, pro kanoe a podobné. Drak má krátké upoutání s popruhy. Draka mohou použít též bruslaři a podobně.velkého draka s odpovídajícím upoutáním je možno použít při zenitové poloze plachty pro klouzavý let nízko nad svahem. Propojení jednotlivých kvadrantů plachty je přitom provedeno příčně vzhledem k propojení předtím uvedenému.Řídítelný tažný drak, vyznačující se tím,že sestava z plachty 1 opatřene úchyty 2, k nimž jsou upevněny stuhy 3 napo jené na šñůry 4 zakončeněhzavěsnýmí držadly 51.

MPK / Značky

MPK: A63C 11/10

Značky: tažný, řiditelný

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-232676-riditelny-tazny-drak.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Řiditelný tažný drak</a>

Podobne patenty