Otevírač lahviček na antibiotika

Číslo patentu: 220823

Dátum: 15.12.1985

Autori: Pechan Zdeněk, Možný Jaroslav, Imrich Róbert

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Otevírač lahviček na antibiotika, sestávající z držáku a otevíracího ústrojí, vyznačený tím, že na jednom konci podélného držáku (1) je provedena čelní opěrka (2) a proti ní alespoň jeden protilehlý úchyt (3), zakončený ozubem (4) a nejkratší vzdálenost mezi čelní opěrkou (2) a ozubem (4) je menší, než je průměr uzávěru (5) lahvičky.

Text

Pozerať všetko

(54) Dtevíraě lahviček na antibiotikavynález se týká otevírače lahviček na antibiotika apod., zejména pro použití ve zdravotníckych, veterinárnich, farmaceutických a podobných pracovištích, především v laboratořích.Laboratorní reagencie, at už v pevnem neho tekutém stavu. se často adjustují do skleněných lahvlček na antibiotika, které se uzavírají pryžovou zátkou a zajišťují kovovým, zpravidla hliníkovým uzávěnem, tzv. pertlí. Pro použití v laboratoři je vždycky potřebné ahvičky odzátkovat, tzn. nejprve odstranit hliníkový uzávěr. Vhodný specializovaný nástroj není znám, a otevírání náhradními prostředky, jako jsou například kleště, peany, nůžky apod., je nepohodlné a zdržuje v práci a navíc p-ři něm občas dochází k ulomłení hrdla lahvičky a k poranění. .sou známy speciální hliníkové uzávěry,modifikované tak, že jso-u uzpůsobeny k odtrhn-uti uzávěru rukou bez nástroje, ale jejich realizace v hromadné výrobě činí těžkosti, neboť potřeba takto modifikovaných uzávěrů není dost velká, aby jejich hromadná výroba byla rentabilní.vynález si klade za úkol vytvořit jednoduchý a spolehlivý otevírač lahviček na antibiotika, který by uvedený nedostatok odstranil.Výše uvedené nedostatky se- odstraňují vynáiezem, jehož podstata spočíva v tom, že na jednom konci podélnêho držáku o-tevírače je provedena čelní opěrka a proti ni alespoň jeden protilehlý úchyt, zakončený ozubem, a najkratší vzdálenost mezi čelní opěrkou a ozubem je menší, než je průměr uzávěru iahvičky.iným význakem je, že v -podélném držáku je mezičelní opěrkou a protilehlým üchytem vytvořen uvolňovaci otvor.Výhodou otevírače je zvýšení bezpečnosti práce při ot-evirání lahviček na antibiotika v laboratoři. Vedie toho zvyšuje produktivitu práce při této operací manipulace s oteviračem je jednoduchá. Vyhodou všech variant otvírače podle vynálezu je jednoduchá konstrukce, vhodná i pro velkosériovou výrobu, takže otevírač může být vyrobně lehce realizován, s minimálními nároky na materiál a energií. je-li otevírač vybaven uvolňovacím otvorení, usnadňuje se tím vyjmutí uzávěru a zátky iahvičky z otevirače po otevření.Přiklad provedení otevirače podle vynálezu je sol-tematicky znázorněn na připojeném výkresu, kde obr. i 1 představuje otevírač v nárysu, obr. 2 otevirač V půdorysu a obr. 3 část otevírače, nasunutého na lahvičku, v nárysu.-Otevírač je tvořen podélným držákem 1, jehož délka musí být V poměru k průměruuzávěru 5 alespoň 3 l. Na jeho konci je provedena čielní opěrka 2, na obvodu kružnice, jejíž průměr je dan průměrem uzávěru 5 lahvičky, jsou uspořádaný dva protilehle úchyty 3, z nichž do středu vybíhá po jednom ozubu 4, proti úrovni držáku umístěných níže -o výšku uzávěru 5 lahvičky. Otevirač pracuje tak, že se nasadí na hornI část lahvíčky s uzávěrem 5, ozuby 4 se zaklesne pod okraj uzâvěru 5 a uzávěr 5 se zvedne tahem za paku vzhůru. Osa pákyje tvořena dolním okrajem čelni opěrky 2. Dtevírač může být zho-toven z rocelového pásku z konstrukčni anebo nástrojové -ocelia opatřen antikorozním povlakem chromnteklovým, niklovým, kadmiovým apod., anebo můžebýt zhotoven z nerezové oceli. Otevírač je určen především pro laboratoře ve zdravotnických a veterinárnich zařízeních, ale může se uplatnit ve všech prů myslových odvětví, kde přichází do úvahypoužívání lahviček na antibiotika jako obal lu, například ve farmaceutickém průmyslu a V chemických analytických laboratořích.1. Otevírač lahviček na antibiotika, sestávajícI z držáku a noteviraciho ústrojí, vyzna ěený tím, že na jednomkoncí podélného držáku lj je provedena čelní opěrka ZIa proti ni alespoň jeden protilehlý úchyt 3,zakončený ozubem 4 a najkratší vzdáleéĺ nosi mezi čelni opěrkou 2 a ozubem 4je menší, než je průměr uzávěru 5 laihvičky. 2. Otevírač lahviček podle bodu 1, vyzna čený tím, že v podělném držáku 1 je mezičelní opěrkou 2 a protilehlým úchytem 3 vytvořen LIVOIĎOVHCÍ otvor (61.

MPK / Značky

Značky: lahviček, antibiotika, otevírač

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-220823-otevirac-lahvicek-na-antibiotika.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Otevírač lahviček na antibiotika</a>

Podobne patenty