Produkční kmen mikroorganismu Aspergillus niger CCF 1837 pro submersní výrobu kyseliny citrónové

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká nového produkčního kmene Aspergillus niger CCF 1837 pro submersní výrobu kyseliny citrónové. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nový kmen dosahuje při submersní fermentaci vysokých výtěžků kyseliny citrónové, které převyšují výtěžky výchozího mateřského kmene a dosahují světových špičkových parametrů. Výhodou tohoto kmene Aspergillus niger 59/34 je, že se odlišuje zbarvením spor jak od výchozího mateřského kmene, tak od většiny kmenů, obvykle používaných pro výrobu kyseliny citrónové. Pro tvorbu kyseliny citrónové je schopen využít nejrůznější cukerné zdroje, případně jejich směsi.

Text

Pozerať všetko

(40) Zveřejněno za os az UŘADPROVYNÁLEZY (45) vydáme 35 12 B 4 AOBJEVY(54) Produkční kmen inikrooąganismu Aspergillus niger CCF 1837 pro submersní výrobu kyseliny citrónovávynález se týká nového produkčního kmene Aapergillus niger CCF 1837 pro submersní výrobu kyseliny citrónová. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nový kmen dosahuge při submersni rermentaci vysokých výtě ků kyseliny citrónová, která převyěují výtěžky výchozího meteřského kmene a dosahuçjí světových špičkových parametrů.Výhodou tohoto kmene Aspergillus niger 59/34 je, že se odlišuje zbarvením spor jak od výchozího mateřskáho kmene, tak od větäingr kmenů, obvykle používaných pro výrobu kyseliny citrónová. Pro tvorbu qseliny citrónová ,je schopen využít nejrůzněáäí cukerná zdroje, případně Jejich směsi.vynález se týká nového produkčního kmene mikroorganismu Aspergillus niger pro submersní výrobu kyseliny citrónová.Pro submersní způsob výroby kyseliny citrónová nelze používat produkční meny vhodná pro povrohový způsob, ale ,je nutné vyälechtit epeciáłní kmeny (A 0 196 001, A 0 196 002,AO 196 003, AO 201 807). Nové mutanty se obvykle liäí morfologicky, dále svými nároky na žíviny, na vzduänění nebo rychlostí tvorby a výäí produkce kyseliny citrónová.Predmetom vynálezu je nový produkční kmen plísně Aspergillus niger 59/34 pro submersní výrobu kyseliny citrónová, uložený v mezinárodní sbírce mikroorganismů CCF č. 182 pod číslem 1837.Dále je uvedena morfologická a fyziologická charakteristika mutantu Aspergillus niger 59/34 (Them. 0 h., Raper, K. B. A manual of the Aspergilli, Baltimore, 1945).Mutant Aapergillus niger vytváří na sladinověm agaru kolonie o průměru asi 4 cm s mirně zvrásnělým stredom. Sporulace je bohatá, spory ,jsou tmavě skořicově zbarveny. Spodní strana kolonií je bílá. Na Raulinově agaru jsou kolonie menší - průměr 2,5 cm, stred kolonií.je bez sporulace mírně zvráanělý, Jinak kolonie rovněž bohatě eporuluje, barva spor je skořicová. Na eporulačním agaru s pivom se tvoří 2,5 cm kolonie, mycelium má tvar drobných jehliček nedprve bez sporulace, později se tvoří hnědá spory. Na Czepkově agaru se tvoří koĺonie o průměru 2,5 om, silně zvráenělé, epodní strana je citrónově žlutá, sporulace .je řídká, skořicově hnědá.Mikroekopicłzy vzhled Spory .jsou ekořicové, chlupaté, v průměru 2,5 až 3,511 x, konidiofory 0,6 až 0,8 mm vysoké, hlavice mleté o průměru 0,1 mm.Při aubmersní fermentaci na syntetické půdě s 10 až 20 515 cukerrąých substrátech tvoří 65 až 85 5 kyseliny citrónová (počítáno na vneseny cukr).Mutant Aapsrgillus niger byl zíekán působením ultrafialového záření ne suapenzi spor(přibl. 106/1 m 1) mene Aapergillus niger S 59 o intenzitě 5,9 J/mz po dobu 4 minut. Ozářená naředěná suspenze spor (106 až 107 spor v 1 m 1 suspenze) byla vylévána na sporulační agarovou půdu a jednotlivé izolátory byly hodnoceny podle svého růstu, sporulece a tvorby kyseliny citrónová.Vysokoprodukční mutant Aspergillus niger 59/34 podle vynálezu se zcela odlišuje od materského kmene i príbuzných kmanů Aapergillus niger, a to zabarvením spor a mikroskopickou morfologií při zachování vysokých výtěžků kyseliny citronové.Inokulační půda (složení 14 519 glukosy, 0,25 1111411103, 0,025 95 M 3804 . 7 HZD, 0,1 96 KH 2 P 04,0,1 rozpuetného škrobu, 0,0001 ZnS 04 . 7 E 20, 0,0002 96 CuS 04 . 5 E 20, o,ooo 56 M 003) byla očkována suspenzí spor kmene Aspergillus niger 59/34 nebo materským kmenem Aepargillus niger S 55 (1 m 1 na 50 m 1 media) která obaahovala 2 až 5.107 spor/I m 1.Inokula rostla 48 hodin při 30 °C v 300 m 1 Erlenmeyerových bankách na rotační třepačce a pak byla použite k očkovaní 1 1 produkčního média ve 3 1 laboratorním skleněnám tanku. Produkční médium obsahovala 15 glukosy, 0,08 1111,01, 0,1 močoviny, 0,05 MgS 04 . T H 20,0,016 KH 2 P 04, 0,007 K 021., 0,002 S NX 1804 . 7 1120, 0,001 211504 . 7 E 20, 0,001 FeS 04 .. 7 1120. Množství inokula 5 55, teplota 30 °C, otáčky míchedla eco/min, vzdušnění 0,5 llmin. K odplňováxaí byl používam sóJový olej. Doba fermentace 7 dní. Výtěžek kyseliny citrónová vztažerąý na vneaený cukr byl u kmene Aspergillus niger 59/34 78 A 4, u kmene Aepergillus nie ger S 59 67 96.Produkční men mikroorganismu Aspergillus niger CCF 1837 pro submersní výrobu kyseliny citrónová.

MPK / Značky

Značky: kyseliny, citrónové, mikroorganismu, niger, výrobu, submersní, produkční, aspergillus

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-217928-produkcni-kmen-mikroorganismu-aspergillus-niger-ccf-1837-pro-submersni-vyrobu-kyseliny-citronove.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Produkční kmen mikroorganismu Aspergillus niger CCF 1837 pro submersní výrobu kyseliny citrónové</a>

Podobne patenty