Zařízení pro přivádění útku do osnovy tkacího, zejména víceprošlupního stroje

Číslo patentu: 217924

Dátum: 15.12.1984

Autori: Ořechov U Brna, Sichler Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká oboru výroby textilních tkacích strojů. Vynález řeší bezporuchový průběh tkacího procesu při podstatném snížení tření mezi lamelami převádějícími útek do osnovy, při snížení jejich opotřebení a zvýšení hmotnosti celého tkacího mechanismu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že obvod styčné plochy každé lamely s úložnou plochou v drážkách čepu je proveden z plastické hmoty plněné granulovaným feritem a k sobě přivrácené plochy sousedících lamel jsou vytvořeny se souhlasnými magnetickými póly. Vynález lze použít v textilním strojírenství.

Text

Pozerať všetko

75) Autor vyuàlezu OICHLER JAN ing., OŘECHOV U BRNA(54) Zařízení pro přivádění útku do osnovy tkacího, zejména víceprošlupního strojevynález se týka oboru výroby textilních tkacích strojů. 3 vynález řeší bezporuchový průběh tkaw ciho procesu při podstatném snížení tření mezi lamelami převádějícímí útek do osnovy,při snížení. jejich opotřebení a zvýšení životnosti celého tkaciho mechanísmu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že obvod styčné plochy každé lamely s úložnou plochou v drážxéch čepu je proveden z. plastické hmoty plněué granulovanym feritem a i sobě přivrácene plochy sousedícich lamel jąou vytvořeny se souhlasnými magnetickým. poly. vynález lze použít v textilnim strojirenstvi.217924 2 Vynález se týká zařízení k přivádění útku do osnovy tkacího, zejména víceprošlupního stroje.U tkacích strojů jsou používána různé zaříuení K přívodu útku do osnovy. Nejčastěji používaná zařízení pozůstávají z řady vhodně tvarovaných lamel, které jsou kluzně uloženy v drážkách vytvorených na obvodu čepu uchyceného k frámě tkacího stroje. Lamely jsou uváděny v kývavý pohyb prostřednictvím rovinných vaček umístěných mezi članky nekonečného řetězu, naháněného ozubeným kolem. Na styčných plochách vzniká během plynulého a kontinuálního kyvného pohybu lamel v celé prošlupové vlně značné kluzné tření a tím i poměrně rychlé opotřebení troucich se ploch. K docílení dokonalého průběhu celého tkacího procesu je vyloučeno použití jakéhokoliv at kapalného nebo polotuhého maziva. V důsledku suchého tření vznika značné opotřebeni a znehodnocení troucích se částí vedoucí k jejich častéNedostatky dosavadních zařízení k přivádění útku do osnovy tkacího stroje odstraňuje zařízení s řadou tvarovaných lamel kluzně a výkyvně uložených v drážkách čepu upevněněho ve frémě tkacího stroje podle vynélezu, jehož podstata spočívá V tom, že obvod styčné plochy každé lamely s úložnou plochou v drážkách čepu je opatřen vrstvou z plastické hmoty plněnou granulovanýmferitem. K sobě přivrácené plochy sousedících lamel jsou vytvořeny se souhlasnými magnetickými pőly.Zařízením podle vynálezu je výrazně sníženo tření mezi styčnými plochami lamel a čepu a podstatné zmenšeno opotřebení těchto částí. Tím je také docíleno v některých případech až dvacetinásobné zvýšení životnosti celého tkacího mechanismu. Zařízení je cenným přínosem pro další rozvoj zvláště prošlupové tkací techniky, například u strojů typu Kontis.Na výkresu je schematicky znázorněn príklad použití zařízení podle vynálezu, kde značí obr. l detailní boční pohled na jednu z lamel, obr. 2 čéstečný čelní pohled na celxové uspořádání lamel. , V drážkách l čepu g upevněného na frémě tkacího stroje jsou kyvně uspořadány lamely 3 naznačeného tvaru, z nichž každá je na styčné ploše A s uložnou plochou v drážkách 1 čepu g opatřená vrstvou Ž z plastické hmoty plněnou granulovaným feritem. K sobě přivrácené plochy É sousedících lamel 1 jsou provedeny se souhlasnymi magnetickými pőly. Lamely 3 jsou uváděny v kývavý pohyb prostřednictvím nezakresleného ústrojí s nekonečným řetězem a plo chými vačxami.U zařízení je využito vlastnosti magnetického pole permanentního magnetu při vzájemněm procházení příslušných souhlasných pőlů a vyvolávání odpudivých sil.Zařízení pro přivádění útku do osnovy tkacího, zejména víceprošlupního stroje,sestávající z řady tvarovaných lamel kluzně a vykyvně uložených v drážkéch čepu upevněného ve frémě tkacího stroje, vyznačené tím, že obvod styčné plochy (4) každé lamely (3) S úložnou plochou v drážkách (1) čepu (2) je opatřen vrstvou (5) z plastická hmoty plněnou granulovaným feritem a k sobě přivrácená plochy (5) sousedících lamel (3) jsou vytvoreny se souhlasnymi magnetickýmí poly.

MPK / Značky

Značky: přivádění, stroje, víceprošlupního, zejména, zařízení, útku, tkacího, osnovy

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-217924-zarizeni-pro-privadeni-utku-do-osnovy-tkaciho-zejmena-viceproslupniho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro přivádění útku do osnovy tkacího, zejména víceprošlupního stroje</a>

Podobne patenty