Piezoelektrický akcelerometr s piezoelektrickými prvky pro namáhání na střih

Číslo patentu: 215823

Dátum: 20.12.1983

Autori: Widtman Vladimír, Navrátil Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká snímačů pro absolutní měření mechanických kmitů a řeší nové konstrukční uspořádání piezoelektrického akcelerometru s piezoelektrickými prvky namáhanými na střih. Jeho podstata spočívá v tom, že kolem střední části snímače, která současně slouží pro jeho připevnění k povrchu kmitajícího předmětu, jsou uloženy piezoelektrické prvky, přitlačované k ní radiální silou vyvozenou prstencem, nasazeným na piezoelektrické prvky, s mechanickým předpětím, přičemž tento prstenec je zároveň setrvačnou hmotou namáhající piezoelektrické prvky na střih. Vynález může být využit při všech měřeních mechanického kmitání.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAUPIRO VYNÁLEZY A OBJEW 45 Vydáno 20 12 83 75 Autor vynálezu NAVRATIL MIROSLAV IUDr. ing. CSc., WIDTMAN VLADIMÍR ing., PRAHA54 Piezoelektrický akcelerometr s piezoelektrickými prvky pro namáhánívynález se týká snímačů pro absolutní měření mechanických kmitů a řeší nové konstrukční uspořádání piezoelektrického akcelerometru s piezoelektrickými prvky nalmáhanými na střih. Jeho podstata spočívá v tom, že kolem střední části snímače, která současně slouží pro jeho připevnění k povrchu kmitajícího předmětu, jsou ul-oželny piezoelektr-lcké prvky, přítlačované k ní radiální silou vyvozenou prstencem, nasazeným na piezoelektrické prvky s mechanickým předpětím, přičemž tento prstenec je zároveň setrvačnou hmotou namáhající piezoelektrické prvky na střih.Vynález může být využít při všech měřeních mechanického kmitání.Vynález se týká piezoelektrického akcelerometru pro absolutní měření mechanického kmitání, který má píezoelekt-rické prvky namáhané na střih a u něhož se řeší nově uspořádání těchto prvků.Biezoelektrických akcelerometrů s prvky namáhtanými na střih se v posledních letech použivá při měření mechanického kmitání, protože piezoelektrícké prvky namáhané na střih nejsou citlivé na příčné a torsní kmity, působicí na akcelerometry, které jsou takto selektivně citlivé jen na kmity, působíci na ně ve směru hlavní osy snímačů. Dosud známá konstrukční řešení těchto akcelerometrů mají buď piezoelektrické prvky prstencového tvaru anebo i destičkové piezoelektrické prvky, avšak jsou konstrukčně komplikovaná a technologicky náročné, protože mají velký počet oddělených mechanických částí, které musí být jednak velmi přesně vyrobeny a jednak složité mechanické soustavy, tvořené řadou samostatných mechanických částí jsou náchylné k růxzným vparazitním k-mitůím.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny piezoelektrickým axkcelerowmetrem podle vynalezu,jehož podstatou je, že nia centrální čep trojúhelníkového, čtvercového nebo viceúhelníkového průřezu jsou nasazeny piezoelektrické destičky,na jejichž vnější plochy je s předpětim nasazen prstenec, který je současně setrvačnovu hmotou. Centrální čep je přizpüsoben k přichyceni k povrchu kmitajicího předmětu a opatřen krytom s průchodkou.Kryt s průchodkou chráni lľľlĺtřak akcelerometru proti okolnímu agreeiwnímu prostředí. Kryt ne má mechanický styk s povrchem kmitajiciho předmětu. Konstrukční řešení piez-oelektrického akcelerometru se vyznačuje především jedno~du~ chostí tohoto snímače, složeného z nejmenšího možného počtu funkčních částí a technol-ogickou úsporností při jeho výrobě.Příklad řešení nového piezoelektrického akcelerometru pro absolutní měření mechanické-ho kmitání s piezoelektrickými prvky namáhanými na střih je uveden na výkrese, na obr. 1. Na obr. 2 je řez centrálním čepem čtvercového průřezu a na obr. 3 je řez centrálnim čepem trojúhelníkového průřezu.Piezoelektrický akcelerometr je tv-ořen centrálním čepem 1 trojühelníkového, čt-vercového nebo viceúhelníkového,průřezu Na rovné stěny centrálního čepu 1 sou přitlačovány .piezoelektrické destičky 2 prstencem 3, který je zároveň setrvačnou hmotou a při kmitání centrálního čepu 1 piezoelektrického akcelerometru v jeho podělné ose namáha piezoelektrické destičky 2,citlivé na střihové namáhání, na střih. Prstenec 3 má vnější prüřez kruhový a vnitřní otvor je ivarován podle iprůřezu centrálního čepu 1, na který je nasazen pomocí přípravku tak, že trvale vyvozuje radialni sílu na piezoelektrickě des~ tičky 2. Centrální čep 1 je opatřen uvnitř závitem 6 pro přichycení snímače .k povrchu kmitajícího předmětu, eventuálně pomoci svorniku z elektricky nevodivého materiálu. Dále je centrální čep rozšířen tak, aby se na toto rozšíření dal přichytit kryt 4 s průchodkou 5, přičemž tento kryt nepřijde do mechanického styku s proudem kmitajíciho předmětu.1. Piezoelektrický akcelerometr s piezoelektrickými prvky pro namáháni na střih, vyznačujicí se tim, že na centrální čep 1 trojuholníkového, čtvercového nebo víceúhelnikového průřezu sou nasazeny piezoelektrické destičky 2,na jejichž vnější plochy je s předpětím nasazen prstenec 3, který je současně setrvačnou hmotou.2. Píezoelektrický akcelerometr podle bodu 1,vyznačující se tím, že centrální čep (l) je přizpůsoben k přichyceni k povrchu kmitvajícího předmětu a opatřen krytem 4 s průchodkou i 51.

MPK / Značky

Značky: piezoelektrický, střih, prvky, namáhání, akcelerometr, piezoelektrickými

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215823-piezoelektricky-akcelerometr-s-piezoelektrickymi-prvky-pro-namahani-na-strih.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Piezoelektrický akcelerometr s piezoelektrickými prvky pro namáhání na střih</a>

Podobne patenty