Uložení setrvačníku pohonu hydrogenerátoru výkonového okruhu hydraulického servořízení samohybných pracovních strojů

Číslo patentu: 215812

Dátum: 20.12.1983

Autor: Vancl Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je snížit vnější odpory při rotaci setrvačníku použitého v pohonu hydrogenerátoru výkonového okruhu hydraulických servořízení samohybných pracovních strojů, a tím dosáhnout zmenšení rozměrů a hmotnosti setrvačníku, snížit jejich aerodynamický hluk během jejich rotace a zmenšit gyroskopický odpor natáčených částí podvozku uvedených strojů během směrového řízení. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že setrvačník je uložen ve vzduchotěsné skříni ve zředěné atmosféře, jejíž podtlak je vytvořen a stále udržován pomocí ejektoru vyústěného v sacím potrubí motoru samohybného pracovního stroje, přičemž nejvyšší dosaženy podtlak se udržuje zpětným ventilem umístěným ve spojovacím potrubí meziskříní a v sacím potrubí motoru vyústěným ejektorem. Vynález lze užít u všech setrvačníkových pohonů hydrogenerátoru výkonového okruhu servořízení, zejména stavebních, zemních, silničních, lesních a zemědělských kolových samohybných strojů větších typorozměrů.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVYVANCL ANTONÍN ing., NOVÉ MĚSTO NAD METUIÍ54 Uložení setrvačníku pohonu hydrugenerátoru výkonového okruhu hydraulickéhu servořízení samnhybných pracovních strojůÚčelem vynálezu je snížít vnější odpory při rotací setrvačníku použitého v pohonu hydrogenerátoru výkonového okruhu hydraulických servořízení samohybných pracovních strojů, a tím dosáhnout zmenšení rozměrů a hmotnosti setrvačníku, snížit jejich aerodynamícký hluk během jejích rotace a zmenšít gyraskopícký odpor natáčených částí .podvozku uvedených strojů bě~ hem směrrového řízení.Uv-edenêho účelu se dosáhne tím, že setrvačník je uložen ve vzduchotěsné skříni ve zředěné atmosféře, jejíž podtlak je vytvořven ta stále udržován pomocí ejektoru vyústěného v sacím potrubí motoru samohybného pracovního stroje,přičemž nejvyšší dosažený podttak se udržuje zpětným ventílem umístěným ve spojwovacím potrubí mezi skříní a v sacím potrubí motoru vy» ústěným ejektorem.Vynález lze užít u všech setrvačníkových pohonů hydrogenerätoru vý-konového okruhu servořízení, zejména stavebních, zemních, sílnlčních,lesních a zemědělských kolových samohybných strojů větších typorozměrů.Vynález řeší uložení setrvačníku v pohonu hydrogenerátoru nouzového nebo iprovozního servořízení stavebních, zemních a jiných samohybných pracovních strojů s hydraulickým servořízením.Mezi dosud známé druhy pohonů hydrogenerátorů výkonových okruhu hydraulických servořízení samohybných pracovních strojů s možností nouzového řízení patří i jednosměrně energeticky vodi-vé ,převody vybavené rotujícími setrvačníky. Tyto setrvačníky v -případě zastavení hnacího motoru samohybného pracovního stroje, tím i hydrogeneratoru provozního servořízení, svou setrvačností pohánějí hydrogenerátornouzového řízení nebo pohánějí l hydrogenerá-tor provozního servořízení v systémech s jedním hydrogenerátorem výkonového okruhu hydramulického servořízení. g Setrvawčníky jsou dimenzovány s přihlednutím k energetlckým požadavkům funkce nouzového řízení a pasívním rodporům jej-ich uložení, průtokovým odporüm hydraulíckého okruhu servořízení apod. Tyto setrvačníky bývají nejčasatěji uložený otevřeně pod kryty v různých částech samohybných pracovních strojů nebo jsou nezakrytovány v motorovém prostoru těchto strojů.Nevýhodou těchto uložení je velký pasívní odpor rotujících setrvačníků vlivem jejich tření v ovzduší, s .tím spojený i aerodynamický hluk,dále i nutnost dimenzování velikosti setrvačníkü s přihlédnutím k těmto pasívním odporůrn a z toho vyplývající i velikost a hmotnost setrvačníků.Uvedenou situaci zlepšuje, pasívní odpory a s nimi související aerodynamlcký hluk, velikost a hmotnost setrvačníků zmenšuje uložení setrvačníku v pohonu hydrogenerátoru hydraulickěho servořízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že setrvačník je uložen ve vzduchotěsné skříní s podtlakem vyvozeným a udržo PŘEDMĚT VVNÁLEZUUložení setrvačníku pohonu hydrogenerátoru výkon-ového okruhu hydraulíckého servořízení samohybných pracovních strojů vybavených jako prvotním energetickým zdrojem spalovacím motorem osazeným sacím potrubím, do jehož dutiny je zaüstłěn ejektor, zahrnující dále skříň setrvačníku vybavenou ze svého vnltřního prostoru vyvedeným zpětným ventilem se směrem průchodu ze skříně setrvačníku osazeným hrdlem prodlouženým dále spojovacím potrubím, dále obsahující víko, hydrogenerátor výkonovéhovarným ejektorem umístěným v sacím potrubí hnacího motoru samohybného pracovního stroje.Popsaným uložením setrvačníku se dosáhne nejen snížení hmotnosti setrvačníku, tím i celého samohybného pracovního stroje, ale i snížení celkové hlučnosti vlivem niržšího tření povrchu rotujícího setrvačníku ve zředěném prostředí při současně nižším energetickém nároku na pohon provozního hydrogenerátoru servořízení vlivem snížení gyroskopického účinku menšího setrvačníku.Na výkresu je znázorněno uložení setrvačníku podle vynálezu.Setrvačník 1 je uložen ve skříni 4 opatřené víkem 2 s těsněním 3. Z vnitřního prostoru skříně 4 nebo víka 2 je vyvedeno spojovací potrubí 6 opatřené zpětným ventilem 5. Spojovací potrubí 6 je vedeno do ejektoru 8 umístěného v sacím potrubí 7 hnacího motoru samohybného pracovního stroje.Vlivem podtlaku v sacím potrubí 7 a účinku ejektoru B je spojovacím potrubím 6 přes zpětný ventil 5 vyvozován podtlak l V prostoru mezi víkem 2 a skříní 4, kde je uložen rotující setrvačník 1. Při zastavení hnacího motoru samohybneho pracovního stroje, tj. v době, kdy je odebírána kínetická energie ze setrvačníku pro pohonnouzového řízení, je dříve ejektorem 8 vyvozený a spojovacím potrubím 6 do prostoru setrvačníku 1 mezi víkem 2 .a skříní 4 přenesený podtlak udržován zpětným ventilem 5.Uvedené uspořádání je vhodné pro všechny druhy setrvačníkcvých pohonů hydrogenerátorů výkonových okruhů hydraulických servořízení samohybných pracovních strojů, zejména větších typorozměrů kolových nakladaců, motorovýchskrejprů, lesních kolových traktorů a dalších obdobných strojů.okruhu servořízení a s ním kinematicky spojený setrvačník, vyznačující se tím, že setrvačník 1 je otočně uložen ve sk-říní 4 s pevně uchyceným hydrogeneratorem 9 výkonovéhcą okruhu servořízení a zakryté víkem 2, přičemž prostor mezi víkem 2 a skříní 4) je propojen přes zpětný ventil 5 spojovacím potrubím 6 s ejektorem B vynstěným v sacím potrubí 7 spalovacího motoru samohybného pracovního stroje.

MPK / Značky

Značky: uložení, okruhu, servořízení, setrvačníku, pohonů, výkonového, pracovních, strojů, hydraulického, samohybných, hydrogenerátoru

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-215812-ulozeni-setrvacniku-pohonu-hydrogeneratoru-vykonoveho-okruhu-hydraulickeho-servorizeni-samohybnych-pracovnich-stroju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uložení setrvačníku pohonu hydrogenerátoru výkonového okruhu hydraulického servořízení samohybných pracovních strojů</a>

Podobne patenty